Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Archiv Květen 2020

Panny Marie se nejvíce bojí ďábel! A proč? Protože ona porodila Boha, Slovo, které se stalo tělem a přebývalo mezi námi a nikdy Bohu nic neodmítla, zatímco ďábel si hrdě stojí za svým "non serviam". Mariino "Fiat voluntas tua" je mnohem silnější a…


Teď zpracovávám exegezi ze Starého zákona na Chanin chvalozpěv (1Sam 2,1-11) a vybral jsem si ho proto, že je podobný chvalozpěvu Panny Marie (Lk 1,46-56). Sice původně jsem chtěl jít do 1Sam dál (ke králi Davidovi), ale začetl jsem se a zůstal.…


Již mockrát jsem zažil krásu ticha při modlitbě, když jsem sám ve své komůrce, jak někde říká Písmo. Ticho se hodně učí při adoraci, kdy si vlastně ani nepotřebujeme povídat, ale být spolu, jak to říkal Mons. Vojtěch Šíma při exerciciích. Velice…


Dneska, tj. 25. května je opět výročí mého biřmování, aneb jsem již 24 let také Radim. Když jsem si včera procházel můj kanál na You tube, zjistil jsem, že mám již 30 odběratelů, tj. o 20 více, než před koronavirem (nebo o 15?), tak nějak to bude. A…


Každá mše svatá má svou intenci - úmysl, na který se slaví. Bývá zvykem tento úmysl předkládat v přímluvách, ale nemusí tomu tak být. Největší užitek ze mše svaté má církev, pak kněz sám a někde dál je úmysl dárce, který za odslouženou mši svatou…


Mám 6 různých zvonečků a o. Radomír dalších 5. Každý má trochu jiný zvuk. Toho se dá využít a děti to taky docela baví. Vyzkoušel jsem si to, když jsem je učil o Panně Marii v rámci venkovní hry. Nicméně má to svou náročnost, protože zapamatovat si…


Pozdrav, Pán Bůh, Maria!Dejž to, Pán Bůh, Anděli! Chvála Kristu, Maria!Až na věky, Alžběto! My, co hříchům propadáme,zdravme Matku, kterou známe. Matko Boží, pros za nás,buď s námi i v smrti čas! Když anděl pozdravil Pannu Marii, nebylo to tak, jako…


Dnes, dáno 15. května 2020, kdy není žádná zvláštní památka, svátek či slavnost v církvi, jen obyčejný pátek po 6. neděli velikonoční, v pořadí 3. v měsíci, rozhodl se o. Radomír použít zcela nového formuláře mše v době pandemie. Povšimnul jsem si,…


Rozjímání o Jidášovi je určitě hodně moc. Dneska, když je svátek sv. Matěje a zároveň mám své křestní narozeniny, udělal jsem si takové rozjímání v čase, kdy normálně rozjímáme po ránu, tj. po modlitbě se čtením. Docela rád bych se o to v krátkosti…


Křestní narozeniny mi vycházejí zcela spolehlivě do doby velikonoční, ještě spolehlivěji, než narozeniny pozemské, které občas, ne však moc často vyjdou nejdřív na "škaredou" středu, ale osobně nikdy nepamatuji, že bych slavil na Velký pátek - to…


O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio