Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Archiv Říjen 2019

To je dlouhý nadpis! Skoro nemusíte číst zbytek. Ale není to nic k chlubení, nýbrž k chvále Boží a Panny Marie. Dnes, 26. října, je tomu těch 25 let, co jsem byl zapsán do Rodiny Neposkvrněné a stále více se raduji z tohoto kroku původně do…


Jelikož pan farář má dovolenou a bývá v drahotušské farnosti dobrý zbožný zvyk adorace eucharistie, budu vést adoraci místo něho. Vystavím Nejsvětější svátost oltářní přesně podle dovolení našeho ordináře a na závěr podle toho dovolení mohu podat…


Dnes je památka nezávazná sv. papeže Jana Pavla II. Tento papež nás mj. vyzýval k nové evangelizaci. Avšak pojem nová evangelizace neznamená to, co dělají náhodná společenství a někdy i sekty prostřednictvím letáků a nevhodnou propagací na internetu…


21. 10. 2019 16:50

Já teda moc nekreslím, spíše vymalovávám a to konkrétně pracovní listy.Většinou učím žáky 1. a 2. třídy ZŠ, výjimečně i starší, pár už jsem jich připravoval na první svaté přijímání či u těch ještě starších zastupuji. Náboženství učím už 14 let,…


20. 10. 2019 21:15

Po letošním farním táboře v Partutovicích, kde pravidelně každý rok ve velkém slaví misijní neděli a nějakou dobu zde bylo misijní klubko je ve mně stále ještě misijní nadšení, vnímám, že bychom měli více zapracovat na předávání víry v rodinách a…


Tento článek byl vydán co nejrychleji po pouti (na sv. Hedviku), ale upravuje se až do misijní neděle.Velkým Božím darem je, že se mi letos dostalo té možnosti navštívit rodnou Libici, kde začala cesta ke svatosti sv. Vojtěcha a o pár měsíců později…


Růženec je modlitba, která se dá modlit při různých příležitostech.Mezi ideální příležitosti patří: 1) Klid na rozjímání modlitby růžence ve svém pokoji2) Společná modlitba růžence v rodině (zažil jsem, velmi doporučuji)3) Společná modlitba růžence…


Jako ministrant jsem zažil spoustu pohřbů, každý byl jiný. Nejčastěji byl pohřeb katolický se mší svatou, ale i katolický s bohoslužbou slova jen v obřadní síni, kterých však bylo podstatně méně.Nebudu psát o všech, vyzdvihnu jen některé.Civilní…


Je růžencový měsíc, tak tedy něco k růženci, i když to bude dnes příspěvek velmi krátký.Občas se modlím růženec v čekárně na nádraží. Když jsem takto čekal minulý týden v Hranicích, vytáhl jsem si svůj růženec a staly se dvě věci:Ta první, které si…


Tento článek neberte jako metodiku o učení modlitby, ale spíš jen jako takové malé svědectví o hledání cesty, jak dětem přiblížit modlitbu, když se u nich běžně nemodlí.Modlitby v náboženství je teoreticky naučit můžeme a asi bychom měli, ale…


  • 1
  • 2

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio