Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Prožíváme teď týden modliteb za zemřelé. Chodíme na hřbitovy a často se modlíme:"Odpočinutí věčné, dej jim, Pane, a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají ve svatém pokoji!"Je to velmi krásná modlitba a dnes, když jsem vcházel do kostela a…


2. 11. 2019 22:31
Rubrika: Jen tak

Už je celkem pozdě večer. Dnes jsem se rozhodl prohlédnout si svůj blog a dodělat nějaké úpravy. A naráz u některých článků, které v administraci mám, jsem při otevření dostal tuto zprávu:"Takovou stránku tu nemámeBuď došlo k překlepu při psaní WWW…


V Římě jsem byl po prvé před 10 a 3/4 rokem - na začátku března 2009 na pozvání svého zpovědníka, o. Pavla Hödla jako poděkování Bohu za třicetiny. Loni jsem si říkal, že bych měl jet, proto, že mi bylo 40, nakonec jsem to odkládal podobně jako…


1. 11. 2019 20:43
Rubrika: Deník katechety

Soutěž Bible a my v děkanátu Hranice začala hned v roce 2006. Tehdy nějak šlo školní kola i okresní kolo stihnout do února. Od té doby se to dělá už od zahájení školního roku, takže správně do konce října má být hotové školní kolo této biblické…


To je dlouhý nadpis! Skoro nemusíte číst zbytek. Ale není to nic k chlubení, nýbrž k chvále Boží a Panny Marie. Dnes, 26. října, je tomu těch 25 let, co jsem byl zapsán do Rodiny Neposkvrněné a stále více se raduji z tohoto kroku původně do…


Jelikož pan farář má dovolenou a bývá v drahotušské farnosti dobrý zbožný zvyk adorace eucharistie, budu vést adoraci místo něho. Vystavím Nejsvětější svátost oltářní přesně podle dovolení našeho ordináře a na závěr podle toho dovolení mohu podat…


Dnes je památka nezávazná sv. papeže Jana Pavla II. Tento papež nás mj. vyzýval k nové evangelizaci. Avšak pojem nová evangelizace neznamená to, co dělají náhodná společenství a někdy i sekty prostřednictvím letáků a nevhodnou propagací na internetu…


21. 10. 2019 16:50
Rubrika: Deník katechety

Já teda moc nekreslím, spíše vymalovávám a to konkrétně pracovní listy.Většinou učím žáky 1. a 2. třídy ZŠ, výjimečně i starší, pár už jsem jich připravoval na první svaté přijímání či u těch ještě starších zastupuji. Náboženství učím už 14 let,…


20. 10. 2019 21:15
Rubrika: Deník katechety

Po letošním farním táboře v Partutovicích, kde pravidelně každý rok ve velkém slaví misijní neděli a nějakou dobu zde bylo misijní klubko je ve mně stále ještě misijní nadšení, vnímám, že bychom měli více zapracovat na předávání víry v rodinách a…


Tento článek byl vydán co nejrychleji po pouti (na sv. Hedviku), ale upravuje se až do misijní neděle.Velkým Božím darem je, že se mi letos dostalo té možnosti navštívit rodnou Libici, kde začala cesta ke svatosti sv. Vojtěcha a o pár měsíců později…


O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio