Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Jako chválí Chana, tak Marie, Panna

Teď zpracovávám exegezi ze Starého zákona na Chanin chvalozpěv (1Sam 2,1-11) a vybral jsem si ho proto, že je podobný chvalozpěvu Panny Marie (Lk 1,46-56). 

 

Sice původně jsem chtěl jít do 1Sam dál (ke králi Davidovi), ale začetl jsem se a zůstal.

 

Zkoušku mám příští sobotu, tak mám co dělat, abych to dal dohromady. 

Ale velice mě to baví. 

Tak pojďme porovnávat. Již z odkazů vidíme, že je i stejný počet veršů.

 

1 Chana se takto modlila: „Mé srdce jásotem oslavuje Hospodina, můj roh se zvedá dík Hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, raduji se ze tvé spásy.

 

46 Maria řekla: „Duše má velebí Pána

 

2 Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.

 

47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

 

3 Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne! Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí, neobstojí před ním lidské činy.

 

48 že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. 

Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení,

  

4 Zlomen je luk bohatýrů, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností.

 

49 že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno

 

5 Sytí se dávají najmout za chléb, hladoví přestali lačnět . Neplodná posedmé rodí, syny obdařená chřadne.

 

50 a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

 

6 Hospodin usmrcuje i obživuje, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud.

 

51 Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně;

 

7 Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.

 

52 vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil,

 

8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich.

 

53 hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou.

 

9 On střeží nohy svých věrných, ale svévolníci zajdou ve tmách; svou silou se nikdo neprosadí.

 

54 Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství,

 

10 Ti, kdo s Hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne.“

 

55 jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“

 

11 Elkána odešel do svého domu do Rámy. A chlapec konal službu Hospodinu pod dohledem kněze Élího.

 

56 Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů.

 

To se dobře píše článek, když je v něm jen minimum vlastních slov a všechno ostatní z Písma.

Zobrazeno 254×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dobře, že jsem si to tak připravil. Velmi mě to ulehčilo práci na exegezi. Jaká bude, to nevím. Ze všech známek mě chybí už jen jedna, o kterou mohu dle svých schopností, snad jenom snít. Každopádně na zkoušku už se těším, ač vlastní výtvor budu posílat asi až na Den dětí Panny Marie, Matky církve.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio