Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Jak bližní mlátit Biblí aneb desatero správného misionáře

Občas sleduji blogy kde koho a z toho vznikla tato myšlenka, neboť někteří nekatolíci mají tendenci své bližní mlátit po hlavě Biblí. Já tedy to zásadně nedělám (pardon - to nemusí být úplně pravda, občas taky mlátím ještě větší silou - když nemůžu fyzicky, tak alespoň duchovně bác!), neboť se nepovažuji za tak velkého znalce Bible, abych honem rychle někde sháněl, kde Bible co a o čem píše, abych to mohl honem rychle použít pro argumentaci svého názoru. Když vyjadřuji svůj biblický názor, používám zásadně to, co mě zasáhlo od rozumu po srdce a občas z toho vyjde stejně nějaká blbost. Možná i toto je taková blbost. 

Nebudu tedy přímo jmenovat človíčka, se kterým jsem měl tu čest se Biblicky bavit docela hodně, až jsem se někdy potil u čtení jeho odpovědí a příspěvků a on se potil asi stejně, když měl na mé výzvy nějak odpovídat. Já ne a ne souhlasit s jeho tvrzeními, kdy psal "v Bibli je to a to a katolíci to dělají špatně, ale nevím, jak, protože je stejně neznám". Nakonec potom, co mu podle jeho sdělení "Duch svatý vnuknul" mu nemám už psát a já jsem si mohl oddechnout a rád vyhovět jeho přání, byť je to pro mě těžké, protože píše skutečně humornou literaturu, u které se dá opravdově zasmát, cože to píše za hlouposti - tedy podle mě hlouposti, podle jeho důležitá sdělení, zvěstování biblického poselství.K zasmání bylo, že pár chvil před tím mu zase Duch svatý radil, aby mi odepsal.

Nicméně vím, že studium se neabsolvoval proto, abych věřící poučoval, že jejich víra vede někam jinam, ale mohu je láskyplně napomenout, že by mohli vydávat krásnější a věrohodnější svědectví, kdyby šli po úzké cestě, kterou nabízí evangelium skrze Tradici a učitelský úřad. Omlouvám se tak evangelickým bratřím, pro něž je důležitější sola scriptura. Těžko se však čte vyznání víry, které obsahuje článek "katolická církev učí špatně" a nenabízí žádnou autoritu, která "učí správné a zdravé učení". 

Po tomto úvodu se budu věnovat onomu desateru, které si klidně najděte v Bibli na příslušných místech Mojžíšových knih či zkráceně v katechismu, jak to mnozí znají jako modlitbu.

Když mlátím Biblí po hlavě, hřeším podle:

1. přikázání: "V jednoho Boha věřiti budeš!"

Proč? Protože vykládat si Písmo podle sebe znamená nebýt věrný pravé víře v Boha. 

Proto: Čtu-li Písmo, oslovím Boha, aby byl mým průvodcem a pomohl mi chápat, co mi chce právě říci.

2. přikázání: "Nevezmeš jména Božího nadarmo!"

Proč? Protože Písmo Svaté je Slovo Boží a zneužívám-li ho, urážím Boha.

Proto: Raději budu vzdávat Bohu chválu, že mi dává své Slovo, které mohu naplňovat ve svém životě k Boží chvále.

3. přikázání: "Pomni, abys den sváteční světil!"

Proč? Kdo si Písmo svaté přizpůsobuje a nesleduje s církví, pak neslaví sváteční den ve společenství s Bohem a církví, ale vybírá si, co se mu zrovna hodí, aby omluvil své hříchy a říkal všem okolo, že oni hřeší. Jak potom očišťuje své srdce?

Proto: Chci se rád vracet ke Slovu Božímu, zvláště, když nám Pán otvíral Písma jako učedníkům v Emauzích a lámal chléb.

4. přikázání: "Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi!"

Proč? Rodiče mě učily základní morálce a ukazovaly mi cestu k Bohu skrze církev i skrze domácí církev. Neučili mě jen číst Bibli a dělat všechno podle toho, co se v biblických knihách píše. Učili mě, že ve 21. století nám má Bůh stále co říci a máme mu naslouchat jako Samuel: "Mluv, Hodpodine, tvůj služebník poslouchá."

Proto: Chci naslouchat, co mě Bůh chce říct, chci vidět své bližní, jak ho chtějí poznávat, chci být tam, kde rodina svým životem chválí Boha a rozvíjí se s Jeho pomocí. Když můj otec i Matka komunikují s Bohem a mají se rádi, já to také tak chci dělat. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

5. přikázání: "Nezabiješ!"

Proč? Když někoho otravuješ Písmem svatým, zabíjíš jeho duši. Je to horší, než kdybys mu ublížil na těle.

Proto: Když používám Písmo Svaté, musím tak činit s láskou a musím se na bližního umět podívat s láskou, jak se třeba Ježíš podíval na bohatého mladíka a řekl mu: "Jedno ti schází." 

6. přikázání: "Nesesmilníš!"

Proč? V Písmu se dozvíš mnoho zajímavostí a vybereš-li si vhodné verše, není pro tebe žádný problém si cokoliv odůvodnit a cokoliv špatné, může se hned nazvat slastí a dobrem pro tebe. Cizoložnice mohla cizoložit a Ježíš ji to odpustil. Pán Ježíš přece všechno odpustí. Ano, odpustí, ale ne tak, jak ty zrovna chceš a jak se ti to zrovna líbí.

Proto: Když prožívám bolest, svěřím ji Pánu a když otevřu Písmo, on očistí a uzdraví.

7. přikázání: "Nepokradeš!"

Proč? Vždyť přece nic nekradu! Ale kradu. Marním svůj čas i čas svých bližních, kteří mě musí, vlastně nemusí, ale chtějí, pracně vysvětlovat, že Písmo není normální knížka, z níž si přečtu a budu nadšeně všem vypravovat, co se zrovna událo v mé četbě. Skrze Písmo k nám mluví Bůh a nad tím mohu být v úžasu.

Proto: Poděkuji Bohu za jeho slovo a uložím si ho do srdce. Pak půjdu a budu bližním prokazovat dobro.

8. přikázání: "Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!"

Proč? Protože Bůh je taky tvůj bližní a křivě předávat Boží poselství je křivým svědectvím proti Bohu. Navíc ďábel miluje lež a polopravdy, tak si na to dávejme pozor.

Proto: Měřítkem Pravdy je pro mě Kristus. A Kristus je přítomný v každém našem bližním. A tak je velmi praktické takto měřit. 

9. přikázání: "Nepožádáš manželky bližního svého!"

Proč? Jestliže zanedbávám rodinné povinnosti a chlácholím se, že zvěstuji bližním Boží Slovo, tak je to velmi vážný hřích. 

Proto: Rodinu chci vést k Bohu a ne ji zanedbávat. Bude-li svědčit moje rodina, bude mé hlásání Božího Slova opravdové. Sám Ježíš v evangeliu říká, jak je těžké být doma prorokem.

10. přikázání: "Aniž požádáš statku jeho!"

Proč? Závidět spolubratřím, že mají krásné a živé společenství a snažit se ho rozbít tím, že budu ukazovat, jak já znám nádherně Bibli, není vůbec užitečná činnost. To je lepší najít si na práci něco jiného.

Proto: Mnohem raději budu sdílet radost z víry svého bližního, i když jeho víra není dokonalá, jako ostatně ani moje ne. Pán nás zve, abychom ho poznávali a tak je velmi dobře, když ho poznáváme společně.

A která že přikázání jsou ta nejdůležitější?

Přece "Miluj Boha nade všechno!" A druhé je mu podobné: "Miluj bližního jako sebe samého." A  protože v těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci, je velmi důležité, abychom je naplňovali. A při sdílení Písma lásku k bližnímu prokážu, když se budeme na sebe dívat s láskou a vyprávět si o Božích věcech.

Todleto píšu právě v den památky sv. Jana Sarkandera, který měl s nekatolíky také poněkud potíže a víme, jak oslavil Boha.

A když mě někdo mlátí Biblí, s blíženeckou láskou ho mlátit nebudu, jinak hrozí, že ho přerazím ještě větší silou a to mě pak vyčítá svědomí. Musím ke zpovědi: Mlátil jsem bližního Biblí. Takový hřích se bude panu faráři líbit - to je, samozřejmě vtip - když se to nelíbí Pánu Bohu, nebude se to líbit ani zpovědníkovi a dostanu přísné pokárání.

Zobrazeno 690×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Pro ostatní, by věděli, o čem byla v předchozích komentářích řeč: https://www.signaly.cz/fotky/75008

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ježíš vstoupil do nebe, Pavel z Tarzu i apoštolové zemřeli, zůstalo to, co Ježíš církvi odkázal, aby konali na jeho památku - tedy eucharistie a jak se má konat, to stále aktualizuje živá církev založená na Kristu a vedená duchem Svatým, který vychází z Otce i Syna. Bible za života apoštolů nebyla - to byste měl vědět, ale tradovalo se učení Krista a teprve z této tradice byla kanonicky uspořádána Bible. Kdo ji uspořádal? Církev. A kdo uspořádává církev? Duch Svatý. A skrze koho je církev viditelná? Skrze společenství, které je živé a tvoří jednotu. "Pas mé ovce", řekl Ježíš Petrovi.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio