Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Křížová cesta služebníka u oltáře

25. 3. 2013 18:45

Křížová cesta pro ministranty

Při poslední večeři Ježíš umyl apoštolům nohy. Pán se postavil do role služebníka. Ministrant je také služebník, je služebníkem Pána Ježíše a proto stejně jako Ježíš jde tuto křížovou cestu.

1. zastavení – Ježíš je odsouzen na smrt

Vidíme nespravedlivý soud. Pilát odsuzuje nevinného Ježíše. Také na nás ministranty se někteří naši kamarádi dívají nespravedlivě. Možná nám závidí, že můžeme ministrovat. Kéž by také mohli poznat Pána Ježíše.

2. zastavení – Ježíš přijímá kříž

Přijali jsme, že budeme sloužit Pánu Ježíši u oltáře. U oltáře je kříž, který je v centru naši pozornosti. Ježíš přijal kříž s láskou. Také my přijměme Ježíše i s křížem. Máme hodně těžkostí, které můžeme Ježíši dát na kříž.

3. zastavení – Ježíš padá pod křížem

Kříž je těžký. S námi je to také někdy těžké a někdy je nám těžko, takže nemůžeme kříž unést. Když se nám cokoli nedaří, podívejme se na Pána Ježíše, který také z pádu povstal, a nebojme se jít dál, i když se na nás mnoho lidí dívá.

4. zastavení – Ježíš se potkává se svou matkou

Maminka je nám nejbližší, ale u oltáře ji nemáme. Může se na nás dívat. Panna Maria také nemohla víc. A někdy i dobrý pohled stačí a hned je nám lépe.

5. zastavení – Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

Kříž je těžký. Potřebujeme pomoci, nikomu se nechce. Tak jsi tady teď ty, milý ministrante, abys teď a na tomto místě pomohl, i když se ti třeba nechce. Ani nevíš, jak velkou radost měl Šimon, když Pánu Ježíši nakonec pomohl.

6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku

Tato žena udělala odvážnou věc. Ty ji děláš při každé mši svaté. Podáváš knězi lavabo, aby si mohl utřít ruce. I to je veliká služba, která není moc vidět a při tom je velmi potřebná. Neboj se pomáhat, i když se ti bude zdát, že to nic není.

7. zastavení – Ježíš padá po druhé pod křížem

Jako by nestačil jeden pád, je tu další. A pozvednout z něj je už trochu těžší. Ten pád nemusí být jen neúspěch či nepřijetí či něco jiného, ale také hřích. A to je pořádný pád. Ale neboj se, podívej se na Ježíše, popros o odpuštění, jak to děláš při každé mši svaté a zase povstaneš a půjdeš dál.

8. zastavení – Ježíš potkává plačící ženy

Těch žen v kostele je. (Možná jsi s knězem jediný muž v kostele.)A vidíš, Pán Ježíš je dokázal povzbudit. Kněz to dokáže také a také ty je svou přítomností a krásnou službou u oltáře povzbuzuješ v lásce k Pánu Ježíši. Není to skvělý úkol?

9. zastavení – Ježíš padá po třetí pod křížem

To je ale pádů. Ale tento byl pořádný, hrozný, už nemůžu dál, už jsem se prohřešil moc, už to nejde. Jde to. Ježíš tě dokáže vysvobodit z každého pádu a pamatuj, že ve svátosti smíření ti všechny hříchy odpustí. Neboj se a povstaň i z tohoto pádu.

10. zastavení – Ježíše svlékají ze šatů

Taková ostuda. Nechtěj Pánu Ježíši dělat ostudu. On je ten, komu sloužíš, koho sis vybral za svého Pána. Když svlečeš své ministrantské oblečení, zůstaň dál ministrantem tak, že se budeš chovat jako ten, který Ježíši slouží, a pro Ježíše budeš dělat dobro všem okolo sebe.

11. zastavení – Ježíše přibíjejí na kříž

Slyšíš, jak znějí zvony. Jsou silnější, než kladivo, které probodává Kristovy ruce a nohy. Ty zvony zvou všechny křesťany, aby šli právě teď za Kristem, a aktuálně při mši svaté prožívali jeho lásku, jeho vlastní oběť na kříži za nás.

12. zastavení – Ježíš umírá na kříži

Tak a je to hotové. Velký pátek – ticho, před námi kříž a na něm Ukřižovaný. Jak může tento kříž být znamením vítězství? Může a je. Vzpomeň mši svatou. Vždyť Pán Ježíš se při každé mši svaté nekrvavým způsobem za nás vydává a po zazvonění zvonku je ticho a úžas nad tím, že Ježíš je mezi námi.

13. zastavení – Ježíš je položen matce na klín

Ježíšova Matka prožívala s ním celou křížovou cestu až do úplného konce. Jděte ve jménu Páně, říká na konci mše svaté kněz. Je to chvíle, která nás vyzývá, abychom šli dál s Ježíšem a nebáli se všech těžkostí, které přijdou.

14. zastavení – Ježíš je uložen do hrobu

O Bílé sobotě se koná stráž právě u Božího hrobu. Kdo je tam? Přece živý Ježíš, přítomný ve svátosti oltářní. Teď buď ticho a buď s Ním. A můžeš s ním být nejen u Božího hrobu, ale i u svatostánku. Buď s Ním často, rozmlouvej s Ním.

15. zastavení – Slavné vzkříšení

Když jdeš do kostela, jdeš se setkat s Kristem. I ženy šly ráno ke hrobu, ale Ježíšovo tělo nenalezly a tu se jim za krátko ukázal živý Ježíš a ony mohly zvěstovat jeho vzkříšení. A to je také tvůj úkol, milý ministrante. Vzpomeň si, když po tajemství víry říkáš: „Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste!

A tak jsme došli na vrchol křížové cesty. Ty nás, Pane, vyzýváš, abychom také nesli kříž a my tento kříž, který jsi daroval každému z nás, chceme nést s láskou v srdci a opravdu pro tebe. Pane Ježíši, posiluj nás svým křížem.

Tuto křížovou cestu jsem s pomocí Boží napsal do 13. zastavení před ministrantskou schůzkou 2.3.2013 a 25.3. 2013 jsem dokončil zbytek, tj. 14., 15. zastavení, závěr a dodatečné drobné úpravy. Je téměř závěr doby postní, tak se využije zřejmě až příští půst.

Zobrazeno 1783×

Komentáře

Ferenc

Díky moc, dnes jsem se ji modlil s klobuckými ministranty a bylo to hodně silné.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Já taky děkuji moc, otče Františku, za reakci. Občas si musím projít svůj blog, protože tuto křížovou cestu jsem psal proto, že jako ministrantovi mě chyběla křížová cesta pro ministranty psaná rukou ministranta - za mých mladých ministrantských časů byla křížová cesta pro ministranty z knížečky Křížové cesty pro děti od Věnceslavy Fischerové a ta se mi právě moc nelíbila už proto, že ji očividně nepsal ministrant. Sice jsem ji napsal před 4 lety, že se ji budem s ministranty modlit, ale nakonec jsem na ni trochu pozapomněl. Tak také děkuji za její objevení.

Ferenc

Můžu poskytnout verzi připravenou pro tisk, kde jsou napsane i výzvy...

Vojtěch Hýbl (VVRH)

jo, já dlužím ještě ministrantské modlitby před mší a po mši. Někdy, až budu mít chvilku. Máme je dialogické - ministrant / kněz

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio