Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Jak rozhodně neevangelizovat

Obrázek, který je částí tohoto článku jsem řekněme ukradl z facebooku, kde to sdílel někdo pro společenství čistých srdcí, které je pochopitelně katolické, ale každý přece má právo se mýliti. 

 

Bude to jen ilustrativní obrázek z nešťastných metod evangelizace. 

 

Jistě tvůrce nic špatného nezamýšlel, chtěl posílit víru společenství. Ale dopustil se chyby, že Krista zaměnil za jiného člověka, který sice také bojoval o spásu duší, ale v jistou dobu se urazil a opustil "hřiště církve", což byla zajisté zásadní chyba a církev na něj také nezapomněla a věřím tomu, že nakonec mohl dospět tam, kam chtěl směřovat, i když si tu cestu z našeho katolického úhlu pohledu velmi významně zkomplikoval.

 

Tož ten obrázek, ať víme, o co jde:

Ano, teď příznivci onoho hnutí zajisté zajásají, že vidí svou hlavu, která chtěla udržet církev při tradici, ale trochu se vymkla kontrole.

 

Ani bych to nepsal, ale v týdnu, co jsem si udělal volno od blogu, po tom, co se pan doktor odborně povíval na můj pomalu se uzdravující, sic ještě hodně citlivý prstík - takže by článek neměl být dlouhý a z velké části to bude kopie facebookového komentáře ze dne sv. Moniky, 27. června:

 

Myslím, že posláním SČS není hlásat jednoduché věci a ještě prostřednictvím extrémistů, kteří si mysleli, že jsou lepší, když budou stát za tím, co je tradiční a ne za tradicí církve, která má viditelného náměstka Krista. Myšlenky papeže Františka by byly mnohem praktičtější a aktuálnější pro dnešní dobu. Potkal jsem dneska člověka, který mi řekl: "Přijmi Krista jako osobního Spasitele." Budiž, Kristus nás vykoupil, ale on se mnou skončil hned, jak jsem mu řekl, že evangelizovat musí trochu hlouběji, protože evangelizace není založena na jediné a ještě té ne zcela smyslné (možná spíše smysluplné) větě, že Ježíš za nás zaplatil, jakoby platil v hospodě ochlastům pivo. No a ta myšlenka významného biskupa, který se postavil proti reformám II. vatikánského koncilu, je asi na podobné úrovni. Můžete zkusit říci tuto větu nevěřícímu. Bude jistě na Vás hledět, cože to po něm chcete, asi tak.

 

Ten obrázek komentoval jáhen Jan Kříž jako nevhodný pro katolické společenství s prosbou, ať volí vhodnější příspěvky. To si myslím taky a proto jsem měl řekněme potřebu to také okomentovat a následně i poukázat na nevhodnost forem evangelizace, které jsou víc, než směšné. 

 

Naštěstí se jich my katolíci nedopouštíme, protože přece nás vede Dobrý pastýř a celá církev má oporu v Kristu, který nás vykoupil a ve svém učení nás přiváděl blíže k Otci a v Duchu Svatém, který spojuje, nikoli rozděluje. Jen teď doufám, že jsem se nedopustil nějakého trojičního bludu.

 

Máme-li však stát za myšlenkou, která je na tom obrázku, proč ji připisovat osobě, která ji pravděpodobně skutečně řekla, když tato myšlenka může mnohem svobodněji zavlát v našem srdci.  

 

A asi by nebyla ani tak napsaná, protože Kristus nemusí, není ani totalitní vládce, tím méně náš sluha, ale Kristus přece chce naše srdce! 

 

A to už je úplně jiné rozjímání, jiná věta a jisto jistě i jiný obrázek.

 

Společenství, která se snaží evangelizovat jednou větou, jistě jedna věta jim stačit může, ale musí být dobře zvolena z Božího zjevení a tu sám Bůh uchvátí naše srdce láskou a nemusí si nás kupovat jako se kupuje pivo v hospodě.

 

Ano, k dobré evangelizaci je potřeba doprovázet láskou a jít cestou jakou šel Ježíš se všemi, kteří chtěli přijmout Boží království.

 

Jenže možná i toto jsou pouhá zbytečná slova, pokud zůstaneme u slov a nepůjdeme dál, vždyť Kristus je stále živý. 

 

Tímto článkem se však nechci vysmívat neumělé evangelizaci našich jinokřesťanských kolegů (možná někdy dokonce sektářů, pozor na to!) 

 

Chci pouze poukázat na fakt, že také máme hlásat evangelium - každý pokřtěný katolík (a vlastně taky křesťan), ale pokud možno tak, jak nás vede církev, nevymýšlet hlouposti, které vedou k dalšímu rozdělování a rozmíškám. 

 

Myslím, že trapas nejednoty křesťanů je sám dost závažný, než abychom zadělávali trapasy ještě trapnější.

 

On totiž velmi často je problém, že ke svým nevěřícím či jinak věřícím kamarádům mluvíme záhadnými jazyky a užíváme termíny, kterým nemohou rozumět. 

 

Taky jezdím na nějaké rady a tak jsme se domlouvali na tom, kudy naše schůzky povedeme dál. Hodně často se bavím o studiu a tak jsem se svěřil, že bych v tom dál potřeboval pomáhat, abych byl lepším studentem a konec konců budu dělat diplomovou práci na CMTF. 

 

Na to mi řekla: "No, nevím, jak vám v tom budu moci pomoci, když nejsem věřící." Byla velmi příjemně překvapena, když jsem ji řekl: "No právě, to je pro mě výhoda, tak si lépe poradím s tím, že vám to budu muset nějak vysvětlit a vůbec vás nechci ani nemohu nutit k víře." 

 

Na to je přece svoboda udělat si rozumný úsudek, když se dozvím něco zajímavého o víře.

 

Možná ještě přidám evangelium dnešní neděle, kde se ostatní pozastavovali nad tím, že učedníci jedí nečistýma rukama. Dnes bychom asi řekli, že porušují hygienická pravidla, tím více, když je koronavirus. 

 

Ale pro židy do bylo něco podstatného a ještě dokonce náboženského, že se před jídlem mají mýt ruce. Asi to nebylo jen na pohlavek, ale na pořádnou stížnost, kterou však Ježíš řeší jednoduše - tak to ještě zkopíruji a vložím a už bude konec:

 

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli do Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou, a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ (Ježíš) zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: „Slyšte mě všichni a pochopte! Člověka nemůže poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.“ 

 

Zobrazeno 294×

Komentáře

Mirec477

Vojto, máš úplnú pravdu. Evanjelizáciu je slabá zvlášť, keď je v nej málo lásky.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Evangelizace je nejen o lásce, ale také o úctě k druhému člověku a jeho svobodě. Evangelizovaný má právo se od nás dozvědět radostnou zvěst evangelia láskyplně (s laskavou vynalézavostí, jak mohu tomu člověku pomoci ke spáse), kvalitně (s hloubkou pravdy, ne povrchností) a bez násilí (tedy nikoli strojeně, že jdu naráz oslovovat neznámé lidi a obtěžovat je vírou). Ono to Pavlovo "vhod i nevhod", znamená "vhod i nevhod" nikoli jen "nevhod" nebo jen "vhod", protože, když je to "nevhod", je to trapas a zmar a když je to "vhod", může to být manipulace a zbytečnost, proto "vhod i nevhod."

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ještě mám jednu otázku: Uvidíme se v Šaštíně na papeži Františkovi?

Mirec477

Mám zdravotné problémy. Ale pracujem ako modlitbová podpora zo zázemia. Dúfam, že takto pomôžem k naplneniu pastoračných zámerov Svätého Otca pri jeho návšteve Slovenska.

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio