Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Balíček s Římským Misálem

Náš český jmenný kalendář se často řídí právě podle sanktorálu, který obsahoval dřívější Misál, jehož používání bylo hlídáním tradice papeže Františka řádně omezeno. Tak jsem taky pochopil, proč v občanském kalendáři má Dominik svátek 4. srpna a také mnohé jiné svátky jsou trochu jinak oproti současnému církevnímu kalendáři.

 

Také sv. Radim, můj to patron biřmovací, má svátek ve světském kalendáriu 25. srpna, protože dříve tomu tak bylo v kalendáriu církevním, k výročí přenesení jeho a ostatních ostatků.

 

Je zajímavé, že Římský Misál, který byl vydán v r. 2015 podle vydání "Schallerova Misálu", zdobil dlouho křesťanská knihkupectví a i vzhledem k jeho ceně jsem ani já neměl zájem si ten Misál pořídit a více méně jsem se spokojil s tím Misálem, který jsem našel na faře v Partutovicích nebo mi byl darován Mgr. Marcelou Brázdovou, katechetkou, ale v praxi jsem nepoužil ani ten, jen mi visí v knihovně.

 

Když však papež František vydal ono nařízení, jal jsem se k cestě do Olomouce, jak jsem o tom psal dříve, na soukromou pouť, ale také s jistotou pořídit si onen Misál, který nečinně jisto jistě, 100% leží na pultu jistého knihkupectví, moc jsem se těšil, že si ho koupím, až jsem ho naráz nikde v kamenném obchodě nepotkal, prostě nebyl, že papež František tím dokumentem vzbudil naráz větší zájem o věc "staré mše".

 

Abych nelhal, přece jen v obchůdku u kláštera ve Vyšším Brodě toho bylo k mání v dostatku a rozhodně tam neležel planě, ale koupit jsem si ho nemohl, ač jsem již chtěl, ale nebyl by to dobrý příklad pro kluky, ministranty, kteří byli na ministrantském putovním táboře, ač někteří měli zájem o "starou mši", ale fakt kupovat si věc skoro za 1000 Kč, by nebyl dobrý příklad nakládání s penězi na výletě.

 

Když jsem, tedy, se záměrem neuspěl, rozhodl jsem se pro pořízení knihy přes internet, kde jsem přistoupil na všechny podmínky prodeje a doufal, že mi dojde balíček, který má cenu nikoli odporu nebo odboje proti rozhodnutí papeže, ale podpory staré dobré vyzkoušené tradice a svého hlubšího poznání krásy mše svaté, která se slavívá dodnes a za jistých podmínek slavit bude v té podobě, jak ji po staletí mnoho světců prožívalo ač moderní svatí budou spíše znáti moderní mši, nežli starodávnou.

 

Mše svatá je přece jen záležitostí nadčasovou, vždyť její podstata je stále stejná a podob slavení mše svaté je tolik, kolik je vysvěcených mužů, jež mohou slavit eucharistii tak, jak ji církev hlásá v tradici, která podléhá správě náměstka Kristova, který má moc klíčů. 

 

A tak dnes, ovšem již 17.8., den po oslavě (dle starého Misálu) sv. Jáchyma, dědečka Ježíšova a v den vyznavače Sv. Hyacinta, když se slaví oktáv Nanebevzetí Panny Marie a také oktáv sv. Vavřince, mi došel balíček přesně v době, kdy byla slavena mše sv. podle římského Misálu schváleného sv. Janem XXIII. a Boží Prozřetelností bylo dáno, že na faře byl kamarád o. Pavla, který balíček převzal a já si ho při snídani rozbalil a teď ho zkoumám.

 

Myslím, že tento Misál mi bude praktickou příručkou k prohloubení slavení církevního kalendáře jakožto i většímu poznatku "staré mše", kdy čtení z Písma už nebudu muset odhalovat za pomocí malé slovní zásoby, kterou mám z Latiny ještě ze střední školy, ale vlastně alespoň základní orientaci v jazyku církve si udržuji dosud a takto tedy tím více.

 

Asi by se tento text více hodil do liturgicko-neliturgického rozjímání, ale přece jen bych rád v závěru vyzdvihl památku svých patronů přesně podle toho pořízeného Misálu a to právě proto, že se mi velmi líbí jak význam přenesení ostatků sv. Vojtěcha, Radima a dalších, ale také to, že je to vlastně pro mě další možnost oslavy mého, tedy vlastně mých osobních patronů, ale jelikož je středa, bude mše sv. v běžné formě ritu ve Starém Zubří při oslavě manželského výročí.

 

 

Nicméně, sbírám-li modlitby ke svým patronům, tak ve starém Misále je to moc hezky, tak to tu pěkně přepíši:

 

V pražské církevní provincii

Přenesení ostatků sv. Vojtěcha, biskupa, sv. Gaudence (Radima) a pěti bratří, mučedníků -  barva červená (+ 1039)

 

VSTUP

Radujme se všichni v Pánu, oslavujíce svátek přenesení svatých mučedníků, z jejichž utrpení se radují andělé a chválí Syna Božího.

(Ž 32,1) Plesejte, spravedliví, v Pánu; dobrým přísluší chváliti. Sláva Otci...

 

MODLITBA

Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, lidu svému, aby jenž se raduje na zemi z přenosu svatých tvých Vojtěcha, Gaudence a Benedikta s bratřími, požíval jejich věčné společnosti v nebi, skrze Pána našeho, Ježíše Krista.

 

Připomínka sv. Ludvíka z předchozí mše

 

EPIŠTOLA (Žid 11,33-39) ze svátku sv. Fabiána a Šebestiána

 

Evangelium pak zřejmě ze sv. Ludvíka, vyznavače Lk 19, 12-26 - podobenství o hřivnách, zda další modlitby a texty ze spol. textů či jinak, nevím, je to hodně listování.

 

Svátek sv. Vojtěcha obsahuje všechny modlitby, ač také s četným listováním. U sv. Václava stojí za zmínku, že první čtení z knihy Moudrosti "Vládcové, k vám se obracejí má slova..." se stejně tak používá při Slavnosti sv. Václava i při "nové mši".

 

No, a to by k povídání, snad, mohlo stačit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazeno 291×

Komentáře

dromedar

Ten reprint je provedením opravdu odpudivý. Přitom starých výtisků Schallera je na knižním trhu stále dost a obvykle výrazně levněji https://muj-antikvariat.cz/hledani?q=%C5%99%C3%ADmsk%C3%BD+mis%C3%A1l&search_sub=Hledat . Cenu toho škaredého reprintu atakují jenom zachovalé výtisky vzácnějšího misálu Střížova - rozumí se toho pozdějšího úplného vydání.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Díky moc za odkaz, nějaký z těch Misálů mám právě od paní katechetky, která to chtěla vyřadit ze svých knih, tak jsem si ho před odchodem z Drahotuš nechal věnovat, jelikož ten najítý v Partutovicích na faře jsem považoval za morálně vhodnější zanechat drahotušské farní knihovně. Co jsem zatím vyzkoumal, s tím nejsem úplně spokojen už taky proto, že je to kombinace, která míchá do jedné hromady Misál před Janem XXIII. a doplňuje ho texty změn po r. 1962 a je velmi nepřehledný s pouhými třemi záložkami, což pro množství odkazů ke společným textům je rozhodně nedostačující a hlavně nepřehledné, už taky proto, že po reformě Jana XXIII. již není oktáv Nanebevzetí Panny Marie ani oktáv sv. Vavřince.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio