Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Bolestná tajemství - tajemství Kristova kříže

Už jsme za polovinou "nekatolického" rozjímání o růženci. Čtou-li to katolíci, nevím, zda jim to pomůže před nekatolíky si obhájit růženec, ale většinou mají svou obhajobu, která se dá vyjádřit mnohem kratším způsobem, ale doufám, že ne tímto: "Že se modlíme růženec je naše věc!" 

 

Argumentů proč se modlíme růženec již zde bylo řečeno dost, ale nevím, zda nekatolíci už stejně nejsou odrazeni od tohoto čtení či naopak utvrzeni, že po přečtení mají dost argumentů proti růženci. 

 

Tak či onak život člověka je o neustálém pro a proti. Život Panny Marie byl neustálé pro Boha a také náš život by se měl tomu podobat.

 

V bolestném růženci se zdá, že Panna Maria nefiguruje...

 

Nicméně z předchozího již víte, že podle Písma se dá rozjímat o Panně Marii a to i v bolestném růženci nejméně na místě, kde Maria a Jan jsou pod křížem.

 

V bolestném růženci můžeme rozjímat i nad svatými, když se na jednom místě píše: "Těla zesnulých svatých byla vzkříšena..." Ó, pardon, to bude spíš růženec slavný.

 

Ale ve vyznání víry máme, že sestoupil do pekel a tímto tajemstvím se budeme zabývat v rámci růžence bolestného o trochu níže, nebo raději hned, když už jsem to nakousl. 

 

Tak, když Ježíš sestoupil mezi mrtvé, a to nemám ze své hlavy, tak přinesl život tam, kde vládla smrt a vysvobodil duše z moci podsvětí, vyklidil říši smrti, tak se můžeme ptát se sv. Pavlem: "Smrti, kdepak je tvé vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?" A pokorně si odpovědět: "Ten bodec smrti je hřích." 

 

Ale v hříchu Panna Maria nefiguruje, byla od něj uchráněna, jak správně katolicky věříme.

 

My všichni ostatní musíme pohlížet na Ježíšův kříž a čerpat z vítězství kříže. Ostatně všichni svatí čerpali z kříže, také sv. Pavel, když říká: "Nechci znát nic jiného, než Krista ukřižovaného". A konec konců, i Panna Maria hleděla na kříž.

 

Bolestná tajemství růžence jsou všechna o pohledu na kříž!

 

  1. Když Ježíš se potí krví v Getsemanské zahradě, vidí své utrpení a smrt na kříži.
  2. Když Ježíše bičují, kříž je mu velmi blízko
  3. Když Ježíše korunují trním a posmívají se mu, již za kratičkou chvíli místo královského žezla drží kříž
  4. Celou křížovou cestu si svůj kříž Ježíš nese
  5. Visí na kříži, na něm umírá a na kříž hledí celé davy 

V těchto intencích rozjímá církev bolestná tajemství růžence, nicméně můžeme jít mnohem šířeji. Křížová cesta je cestou našeho života a našeho směřování ke svatosti. Žádný svatý se neobejde bez kříže, apoštol nás vyzývá: "Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův" nebo sám Ježíš: "Kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž a následuj mě!"

 

Vidíme zde také, jak je to rozjímání těsné a hluboké, když třeba 2. a 3. tajemství tohoto růžence je obsaženo v jedné větě pašijí: že byl bičován a trním korunován. Zatímco mezi mnohými tajemstvími růžence je rozdíl několik roků, třeba od posledního radostného k prvnímu světla uplyne 21 let, tajemství radostného růžence trvají 30 let, tak tajemství bolestného růžence Ježíš prožívá pouhé dva dny, ale během svého veřejného života se o svém utrpení již zmiňuje.

 

Dá se, tedy, říci a praxe církve to potvrzuje, že v Kristově utrpení se naplňují Písma a proroci...

 

Když se rozjímá křížová cesta, má klasických 14 zastavení, ovšem v růženci se zvládne během dvou desátků - deset zdrávasů při křížové cestě a zbytek 4 zastavení v souvislosti s křižováním a smrtí Krista. 

 

Moderní rozjímání křížové cesty jde však po biblické linii a drží se celkem růžencových tajemství, ovšem je jich 14 a ne všechna zastavení jsou z růžence i klasické křížové cesty, ale také originální: Poslední večeře - Getsemany - Ježíš před veleradou - Ježíš před Pilátem - Ježíš bičován a trním korunován - Ježíš bere na sebe kříž - Šimon Cyrénský - Ježíš potkává plačící ženy - Ježíš zbaven roucha a přibit na kříž - Ježíš a lotr po pravici - Ježíš, Maria, Jan - Ježíš umírá - Ježíš pohřben - vzkříšení

 

Když se modlí křížová cesta, má často i různé motivy a mnohdy je také podle života svatých. Podobně se dá motivovat i růženec a tak budu přemýšlet, jak se modlit růženec podle sv. Vojtěcha, ale toto nechám na jinou příležitost. 

 

Bolestný růženec podle sv. Vojtěcha by nebylo tak těžké udělat, vždyť jde jen o 5 tajemství, ale i to nechám na jiné rozjímání. 

 

Podobně však bolestný růženec může být skvělým zpovědním zrcadlem pro každého z nás. 

 

Když se koná velkopáteční liturgie, při uctívání kříže často zaznívají obvinění: "Lide můj, co jsem ti učinil, odpověz mi...Připravil jsi kříž Spasiteli svému!"

 

Na bolestný růženec máme dostatek materiálu k rozjímání a to nejen podle pašijí kteréhokoliv evangelisty.

 

Dali jsme Kristu mnoho ran. Kéž by platila modlitba z konce každého zastavení křížové cesty, která se modlí v katolických kostelích: 

 

Svatá Matko Krista Pána, dej, ať každá jeho rána zaryje se v duši mou! 

 

A ještě odkaz: https://vvrh.signaly.cz/2002/ruzenec-a-ekumenicka-bohosluzba-aneb-ruzenec-i-pro-nekatoliky

Zobrazeno 263×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio