Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Křížová cesta "Setkání" v živých obrazech

Za celou dobu do dne D 14.4. - Květné neděle si článek přečetlo 42 lidí, což není mnoho, ono vlastně křížových cest je tolik, kolik lidí na světě, takže nic originálního, chápu. To nemá být kritika nedostatečné čtennosti věcí, které jsou pro náš duchovní život velmi důležité, ale jen takové popíchnutí.

V reálu přišli hodinu před začátkem všichni moji drahotuští prvňáčci a těšili se, že budou hrát. Už z toho jsem měl velikou radost a věděl jsem, že je to velmi dobrý základ, na kterém lze postavit krásnou křížovou cestu.

A že krásná byla, mohou dosvědčit všichni jejich rodiče, či asi 14 farníků i další nic netušící příchozí děti, které jsme do dění také zatáhli, protože jsme ještě potřebovali vojáky, Šimona a anděla. Scénář je velmi orientační, tím více, že naše jediná zkouška už byla rovnou i premiéra.

No, vlastně ta první zkouška byla, když jsme se v náboženství učili křížovou cestu a děti si chtěli zahrát nějakou divadelní hru. Tak to začalo. Ten pravý scénář potom byl darem Ducha Svatého.

Hned na začátku jsem to uvedl, že to není naše divadelní hra, ale společná modlitba, kde si vytvoříme živé obrazy křížové cesty. Závěrečnou modlitbou byl Otče náš na úmysly sv. otce jako poklad plnomocných odpustků za pobožnost křížové cesty. Možná se tu objeví ještě fotky či dokonce video, ale ani to ani ono není v mé režii.

Chcete-li, můžete si stáhnout: Hraná křížová cesta.doc

Neděle 14.4. 2019 - "Květná"

15:00 - kaple sv. Anny - Drahotuše.

Hrají děti farnosti Drahotuše.

Moje drahotušské děti chtěly hrát divadlo. V náboženství jsme si představili křížovou cestu a slíbil jsem jim, že to můžeme jako divadlo zahrát. Na Youtube.com jsem pak viděl pár křížových cest v obrazech, z nichž zvláště v Ťarchové mě inspirovala. Protože se jedná o děti prvního stupně a v Drahotuších máme skrovnou kapli sv. Anny, křížová cesta bude jednoduchá s dětmi, které doprovázíme v náboženství, nebude obsahovat úplně všechna zastavení, ale v skrytu bude celá. Podobně jako u živého betléma, i zde bude vhodný scénář. Není to nic světoborného, nachystat si zastavení křížové cesty a předvést je, to jsme dělali i na výletech dětí z náboženstvím a co vymysleli stálo vždycky za to. Bude to naše společná modlitba a věřím, že děti i ostatní věřící provede do hloubky srdce.

Byl jsi tam, když šel s křížem Kristus Pán...

Byl jsi tam, když byl odsouzen, můj Pán...

1. zastavení - Setkání s Pilátem a jeho rozsudek

Postavy: Vojáci (meče) - Ježíš (kříž) - Pilát - služebník

Rekvizity: trůn, lavor s vodou

Obraz: Sedící Pilát, před ním Ježíš vojáci přistupují, dají Pilátovi vodu a Ježíši kříž, odcházejí dozadu

Repliky:

Pilát: Nemám vinu na krvi toho člověka. To je vaše věc

Hlas: Jeho krev na nás a na naše děti.

Byl jsi tam, když šel s křížem Kristus Pán...

Byl jsi tam, když se s matkou potkal Pán...

2. zastavení - Setkání s Matkou

Postavy: Vojáci - Ježíš - Maria

Rekvizity: ---

Obraz: Vojáci s Ježíšem jdou dokola kaple, zastaví se opět před oltářem, za nimi v chvatu přichází Matka, vojáci brání setkání, průvod pokračuje dál dokola.

Repliky: 

Hlas: Ježíši! Kde je tvá matka?

Ježíš: Kdo plní vůli mého Otce, to je můj bratr, sestra i matka.

Byl jsi tam, když šel s křížem Kristus Pán...

Byl jsi tam, když mu Šimon pomáhal...

3. zastavení - Setkání se Šimonem

Postavy: Vojáci - Ježíš - Šimon

Rekvizity: ---

Obraz: Procházejí s křížem, Ježíš pod námahou padá před oltářem. Násilně zvedají Ježíše a povolají Šimona. Převezme kříž a jdou dál dokola, kříž přebírá Šimon na zbytek křížové cesty.

Repliky:

Voják: 1. Hej ty! Pojď sem! 2. Poneseš odsouzenci kříž! 1. Nevzpouzej se! 2. Jak se jmenuješ?

Šimon: Šimon.

Byl jsi tam, když šel s křížem Kristus Pán...

Byl jsi tam, když Pán k ženám promlouval...

4. zastavení - Setkání s Veronikou a ženami

Postavy: Vojáci (+ Šimon) - Ježíš - Veronika - ženy

Rekvizity: šátky

Obraz: Z opačné strany přicházejí ženy a potkávají se s Ježíšem. Veronika mu pomalu podá roušku. Vojáci ženy rozeženou a jdou dál.

Repliky:

Ježíš: Jak se jmenuješ?

Veronika: Veronika

Vojáci: Zmizněte odsud!

Hlas: Neplačte nade mnou, ale nad sebou a svými dětmi...

Byl jsi tam, když šel s křížem Kristus Pán...

Byl jsi tam, když na kříži umíral...

5. zastavení - Setkání s lotry a Ježíšova smrt

Postavy: Vojáci - Ježíš - Veronika - Maria - ženy - Šimon

Rekvizity: kladivo, kopí

Obraz: Dojdou před oltář, kříž postaví, pověsí na něj Ježíše, symbolicky přibijí, přichází ostatní, shromáždí se po stranách kolem kříže, voják pak přitiskne kopí k jeho boku.

Repliky:

Voják: Jsme na místě.

Hlas: Jsi -li Mesiáš, zachraň sebe i nás

Hlas 2: Ani ty se nebojíš Boha? My jsme odsouzeni spravedlivě, ale on se ničeho nedopustil. Ježíši, pamatuj na mě, až budeš ve svém království!

Hlas 3: Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji!

Ježíš: Dokonáno jest.

Voják nastavíc kopí: Je mrtev.

Byl jsi tam, když byl Matce na klín dán...

Byl jsi tam, když do hrobu byl pohřben Pán...

6. zastavení - Pohřeb a setkání se Vzkříšeným

Postavy: Vojáci - Ježíš - Veronika - Maria - ženy - Šimon - anděl

Rekvizity: plátno, "kámen" - deka na dveře

Obraz 1: Přátelé Ježíše sundají z kříže, zabalí do plátna, odnesou do sakristie (hrobky), odejdou. Přijdou vojáci, pověsí závěs a postaví se ke stráži.

Byl jsi tam, když v hrobě odpočíval...

Byl jsi tam, když Pán slavně z mrtvých vstal...

Obraz 2: Zazvoní zvonky, spadne opona, utečou stráže, Ježíš se všem vítězně ukáže a odchází, ke hrobu přicházejí ženy, vidí anděla.

Repliky:

Anděl: Proč hledáte živého mezi mrtvými. Není zde, byl vzkříšen.

Byl jsi tam, když Pán slavně z mrtvých vstal...

V Drahotuších v předvečer slavnosti sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Zobrazeno 427×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio