Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Noc kostelů se týká také sborů a nekatolických církví a jako katolík se rád podívám i mezi nekatolíky. Protože jsem při svém posledním zkoumání protežoval katolické akce, ač při Noci kostelů se i katolíci snaží kostel využít k tomu, k čemu se běžně…


Noc kostelů je zajímavá atrakce pro věřící a nevěřící lid, že se otevřou kostely či něco jako kostel či shromaždiště věřících a snaží se přilákat programem co nejzajímavějším, co nejvíce zadarmo, církev se snaží ukázat krásnější světlo sic nevím,…


Zkoušku jsem prožíval tak jak mnohé ostatní s velkým napětím, chtěním se modlit všemi možnými způsoby, poděkováním modlitbou růžence, ráno v přípravách technických jako oblečení, koupání, kafe, tak i duchovních před svatostánkem, teď večer, když to…


DDD

Díky Ducha, Daru,není zkoušky zmaru.Dobře jsem státnice udělal,s Boží pomocí snad půjdu dál. Díky všem, kteří věnovali čas modlitby také za všechny ostatní. Dnešní celý den byl pro mě o Duchu svatém. Nejen texty v breviáři, ale i zkouška byla o tom,…


22. 5. 2023 9:42

Leden (některé roky 2023)Neděle Božího Slova (3. neděle v mezidobí)Boží slovo máme,zdalipak ho známe?Bible je prý Knihou knih,kdo ví, co je všechno v nich. Duchu Svatý málo víme,Písmu málo rozumíme.Rozmnožuj nám dar moudrosti,kéž čteme Bibli s…


Můj biřmovací patron, sv. Radim je dost opomíjen a povšimnul jsem si, že celkem často lidé, kteří mají ve svém jménu R, ne vždy ho umí vyslovit, jako v jedné pohádce O princezně, která ráčkovala: "...královské rege..." Podobně těžko se také mnohým…


18. 5. 2023 18:00

ListopadPosvěcení bazilik sv. Petra a sv. Pavla v ŘíměVelké římské chrámynejsou nám neznámy,v nich posvěcení slavíme,však sami chrámem taky jsme. Na ostatcích Petrovýchdnes Vatikán stojía katolickou víru v nichnástupce jeho pojí. A za římskými…


Měsíc květen letos prožívám velmi náročně. Měl bych se připravovat na státnice, ne, že bych to nedělal, ale kupodivu, místo, aby blogových článků prudce ubylo, vypisuji se tak, že při 15. květnu už je to 15. a zdaleka ne poslední článek měsíce…


V Zubří jsme měli dnes první svaté přijímání, tak jsem měl tu příležitost nejen zavzpomínat na svoje vlastní první svaté přijímání, ale hlavně prožít tím intenzivněji onu slavnost, když by církev normálně slavila sv. Matěje, nicméně před 45 lety…


Další díl abecedního řazení světců a veršovánek k nim, tentokrát od V, protože jsem Vojtěch a všichni svatí na V mě tím víc oslovují, dokonce, když jsem se připravoval na biřmování a měl jsem rozmýšlet jméno, říkal jsem si, že mám oba národní…


O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio