Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Tak nám vládne kníže nebo císař

21. 10. 2021 22:47

Dnes jsme slavili nezávaznou památku posledního českého krále bl. Karla Habsburského.

 

Tento císař má taky velmi pěkně složenou vstupní modlitbu:

 

Bože, ty jsi vedl blahoslaveného Karla obtížemi tohoto světa od vlády pozemské ke koruně nebeské; na jeho přímluvu nám pomáhej, ať tvému Synu a našim bratřím a sestrám sloužíme tak, abychom dosáhli věčného života. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

 

Velmi pěkná a zbožná byla také rakousko-uherská hymna.

Teď, ve chvílích, kdy nemáme schopného vládce, v podstatě od dne české státnosti, kdy slavíme sv. Václava, kdy už náš ctěný, lidem zvolený, mnou tedy ne, prezident vlastní vůlí s velkou zřejmostí nevládl, jen byl jaksi veden až po dnešek, kdy se objevili záběry našeho nemocného pana prezidenta, které se objevit neměly, nezbývá, než se obrátit na našeho svatého knížete, sv. Václava nebo také blahoslaveného posledního císaře a krále, který také neměl lehký a vděčný osud, ale zemřel ve zbožnosti a pověsti svatosti.

 

To, co předvádí a dnes zvláště necitlivými záběry předvedla prezidentská kancelář, svědčí o nesoudnosti také jeho okolí, kteří se ještě snaží zachránit poslední zbytky své cti, kterou nemají a chudáka nemocného člověka topí čím dál více do ostudné komedie, kterou rozehráli, soudný člověk našim kancelářským a vládním téměř zvířatům věřit nemůže a může se jen za ně stydět a oni se ještě vysmívají.

 

Náš pan prezident teď už nemůže odstoupit a jeho závěr vypadá, že nebude v pověsti svatosti, ale v ostudě a to je velká škoda.

 

Ano, měli bychom se modlit za pana prezidenta, za jeho zdraví a také za naši zemi, ať tato nejistota, do které nás nezodpovědní úředníci prezidentské kanceláře a také nezodpovědná dosluhující vláda a Poslanecká sněmovna dostali s jasným úmyslem do poslední chvíle škodit občanům této země, ano ať tato nejistota se promění v lepší plody a upevní náš národ. 

 

Když jsem se tak díval po internetu, jak to bylo se zdravím našich prezidentů, tak vlastně jen Václav Klaus byl relativně zdravým prezidentem a o Václavu Havlovi se vše vědělo. Také zdraví prvního prezidenta bylo národu sdělováno velmi důstojným způsobem, tedy kromě konce. 

 

Nejhůře na tom byl podle toho zjištění asi Emil Hácha, kterého potřebovali nacisté držet jako loutku, jenže ten za to ve válečných dobách nemohl, na rozdíl od prezidenta současného, který ztratil soudnost již od samého začátku své prezidentské éry (to je můj názor), nicméně jeho stav nyní je žalostný a dějiny si to asi budou tak nějak pamatovat tuto komedii.

 

Ještě mě do toho napadla taková věc, kdyby za prezidentem, který se netajil, že je biřmovaný katolík, přišel kněz a zaopatřil ho svátostmi, aby byl připraven a smířen pro věčnost - to by byla novinářská bomba, ale nevím, jaké poselství - jak pro církev, tak pro společnost. 

 

Bylo by těžké, aby se z toho nestalo něco, co to nemá být. Ale bylo by dobře, kdyby se tak stalo alespoň v soukromí, na které má pan prezident taky nárok.

 

Prezidentská kancelář ztratila veškeré etické zábrany, jsou tam lidé nesoudní, už fakt nevědí, co chtějí, hrají skutečně hru nedůstojnou našeho národa.  

 

Že je pan prezident nemocný, to víme. 

 

Vlastně nejsme moc daleko od toho, co prožívalo sousední Polsko, když spadlo letadlo i s jejich panem prezidentem a dalšími osobnostmi národa, jen s tím pozitivním, že náš pan prezident, Bohu díky, ještě žije, ale není schopný se ujmout svých úkolů a nemůže teď dělat vlastně nic, čemu by se dalo věřit, ani důstojně odstoupit, protože by nešlo o svobodné rozhodnutí.

 

Ano, psal jsem tu často "pan soudruh prezident" bez uvedení jeho jména, ale teď v tyto chvíle je to skutečně pan prezident Ing. Miloš Zeman, který trpí, nejen, že nemůže vládnout a hlavně potřebuje klid.

 

Kéž bychom už konečně mu to dopřáli taky proto, aby státní svátek za týden mohl strávit už v trochu lepší kondici, i když to asi ještě nebude nic moc, ale aspoň trochu.

 

Možná by si pan prezident zasloužil zázrak na přímluvu bl. Karla Rakouského a bl. Karel Rakouský by mohl povýšit na svatého, ale o tom se tak jednoduše nerozhoduje.

 

Mimochodem, republiku máme díky bl. Karlu Rakouskému, že se dokázal vzdát svého nároku na trůn.

 

A čeští prezidenti jsou svým způsobem nástupci našich knížat, králů a císařů na Pražském hradě.

 

A když tak ještě na podkladě vstupní modlitby z bl. Karla, můžeme se podobně modlit i za zdraví našeho prezidenta:

 

Bože, ty jistě vedeš i našeho pana prezidenta obtížemi tohoto světa, lidé si ho zvolili, aby byl jejich prezidentem a on sám jím chtěl být podle svého a tys mu to dopřál. I přes jeho hříchy jsi ho neopustil ani na této cestě. Veď ho na přímluvu bl. Karla, pomoz mu ať nabyde zdraví, zlepší svůj život a nasměruje své srdce k cestě, ke které ho zveš vstříc ke království, kde vládne tvůj Syn Ježíš Kristus v jednotě s tebou a Duchem svatým na věky věků. Amen. 

 

Zobrazeno 76×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio