Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Tajemství Ježíšova a Mariina života

Tato myšlenka o růženci nutně musela již moc krát zaznít, ale je tak důležitá, že je dobré se tomu věnovat zvlášť.

 

Rozebereme si v rychlosti, že těch 20 tajemství růžence jsou ústředními tajemstvími Ježíšova a Mariina života pro naší víru a jsou všechna opřena o radostnou zvěst evangelia a jsou podle Písma.

 

Nemůžeme však Boha ani Krista ani Pannu Marii uzavřít do hranic zjevení Písma svatého, ale konkrétně hledat Boží působení v našem životě, kterému nedává směr pouhé Písmo, ale naplnění Písma, které je v Kristu a církvi a společnou, nikoli soukromou, cestou bychom měli směřovat do nebe, kde nás uvítá Kristus, Panna Maria a všichni svatí. 

 

Jaké to tam bude, to tady na zemi nezjistíme. Ale máme 20 bodů, nad kterými můžeme rozjímat podle Písma a tuto modlitbu začínáme vyznáním víry, abychom byli upevněni v životě, který nám otevřel Kristus svou smrtí a zmrtvýchvstáním. 

 

Bez Krista by nebylo církve, bez Panny Marie by nebyl Kristus.

 

V církevní praxi se nám ustálily 4 (druhy) růžence vždy po 5 desátcích.

 

Je to růženec radostný, bolestný a slavný.

 

Tady asi něco nesedí, jako ve vtipu, že 4 evangelisté byli tři: Petr a Pavel.

 

Ano, zcela schválně jsem vynechal růženec světla. Ten je z nich nejmladší, teprve od r. 2002.

 

Forma modlitby růžence není úplně přesně nařízená pod platností modlitby. Není to tak, jako když při mši svaté by kněz zapomněl proměňování a nebyla by tak platná mše svatá.

 

Z Písma Svatého nás může zaujmout i něco jiného, než nám církev nabízí teď a možná za 30 let může mít růženec třeba další posun v naplnění, ale vždy ten důležitý rámec bude v životě Pána Ježíše a Panny Marie.

 

Když byly 3 růžence, moc mě chyběl ten Kristův život, kdy učil apoštoly. 

 

Kdysi modlitba růžence vycházela v Karmelitánském nakladatelství v edici vždy s nějakým svatým a při rozjímání se předkládaly texty toho světce, který rozjímal o tajemství růžence a tam jsem přišel na to, že občas se v té skupině tajemství objevilo jiné tajemství, než z těch 15 tradičních.

 

Podobné je to třeba se zastaveními křížové cesty: Běžně jich je 14 nebo 15 se zmrtvýchvstáním. Ale třeba biblická zastavení křížové cesty jsou jiná a při tom je to křížová cesta také či některá, třeba v Římově má těch zastavení podstatně víc a také se to modlí.

 

Dříve tedy, než začnu tradiční dvacítku, která konec konců bude rozebrána ještě dál, dám příklady tajemství růžence právě z té edice 

 

Růženec s...

 

papežem Janem Pavlem II.

 

To vyšlo v r. 1995, tedy za života papeže a před tím, než tento svatý papež stanovil růženec světla, a uvádí tajemství růžence takto:

 

Radostná - první 4, jak je známe, ovšem 5. je "Skrytý život v Nazaretě."

Bolestná jsou trochu jinak: 1. "Ježiš v Getsemanské zahradě" (to je normální), 2. "Potupy", 3. "Křížová cesta" (ta bývá až 4.), 4. je nádherné: "Maria pod křížem," a 5., jak známe: "Ježíš na kříži".

Slavná - všechna, jak je známe.

 

Matkou Terezou

 

Ta je z r. 1997, kdy 5.9. toho roku zemřela, takže také připravená za jejího života. Tam jsou navrženy růžence takto: 

 

Radostná tajemství jsou rozdělena stejně jako u Jana Pavla II.

Bolestná tajemství jsou provázána s tajemstvími Ježíšova života takto: 1. Ježíšova modlitba v samotě, 2. Rozmnožení chlebů, 3. Mytí nohou, 4. a 5. je tak, jak známe bolestný růženec.

Slavná tajemství jsou uspořádána až k Nanebevzetí Panny Marie, jak jsme zvyklí, ale místo korunování Panny Marie nabízí rozjímání nad Paruzií - 2. příchodem Krista.

 

A sic mám těch růženců ještě víc, nabídnu poslední příklad a to:

 

Růženec se svatým Janem Marií Vianneyem

 

A když už je to 3. (mimochodem podle jiných světců se zas používalo těch běžných 15), měl bych napsat proč to tu uvádím a zdržuji se literaturou u počítače. 

 

Ten důvod je jednoduchý, vlastně už naznačený před tím, že se nemusíme bát odvázat a rozjímat nad dalšími tajemstvími z Kristova života. Možná se i pokusím udělat si vlastní důležité body, které mohu také rozjímat v intencích Ježíšova a Mariina života, inspirovat se něčím, co mě oslovuje, čím mě z Písma oslovuje Bůh.

 

Vydané to bylo v té edici v r. 2002, patrně ještě před říjnem, než papež Jan Pavel II. k této modlitbě přidal 5 podstatných rozjímání.

 

Růženec se sv. Janem Vianneyem vychází z jeho kázání a sestaven je takto: 

První tři tajemství radostného růžence má stejná až do Narození Krista. Ve 4. tajemství nám nabízí klanění mudrců a teprve v pátém Uvedení Páně do chrámu.

Bolestná tajemství začínají Ustanovením eucharistie, které svatý papež Jan Pavel II. stanovil jako 5. v pro tajemství růžence světla. Pak teprve nám dá nahlédnout do Ježíšovy smrtelné úzkosti a od 3. tajemství pokračuje tak, jak jsme z růžence zvyklí, tedy korunováním z trní až k ukřižování.

V tajemstvích slavného růžence až k Nanebevzetí Panny Marie se drží toho, na co jsme zvyklí a 5. tajemství nám předkládá nebeskou blaženost.

 

Z toho se tedy dá říci, že radostná tajemství se moc nemění, u bolestných tajemství vnímám podobnou touhu, kterou nám splnil Jan Pavel II. - přiblížit se životu Ježíše a co se týče slávy, slavného růžence, tak vidíme jako podstatné na 1. místě zmrtvýchvstání, pak nanebevstoupení a letnice, ale také jsou jednotní v Nanebevzetí Panny Marie a teprve 5. tajemství dává varianty, když nechceme rozjímat o Panně Marii víc, rozjímejme o nebeské vlasti nebo o Kristově druhém příchodu.

 

Takže v modlitbě růžence se necháváme vést plně Písmem svatým!

 

To je to, co jsem chtěl říci tímto článkem. Ale abychom na to nezapomněli, připomeňme si, o čem v modlitbě rozjímáme. Pak v dalších dílech budu jednotlivé růžence tak trochu pitvat, ale ne moc, jen tak na okraj, protože do hloubky by z toho byl strašný špalek.

 

Radostný růženec nám nabízí tato zastavení:

 1. Zvěstování Panně Marii
 2. Setkání Marie a Alžběty
 3. Narození Ježíše
 4. Obětování Ježíše v chrámě
 5. Nalezení Ježíše v chrámě.

Všechno to je jednoznačně v Lukášově evangeliu, v případě Narození Páně se však neváhejte obrátit na evangelistu Matouše.

 

Růženec světla nám nabízí tato zastavení:

 1. Křest Páně v Jordánu (evangelia si můžete vybrat)
 2. Svatba v Káně galilejské (evangelista Jan)
 3. Ježíš hlásá evangelium a vyzývá k pokání
 4. Proměnění na hoře Tábor
 5. Ustanovení Eucharistie

Růženec bolestný nám nabízí tato zastavení:

 1. Modlitba v Getsemanské zahradě, kde se Ježíš potí krví
 2. Bičování Ježíše
 3. Korunování trním
 4. Křížová cesta
 5. Ukřižování

K tomu si přečtěte kterékoliv pašije kteréhokoliv evangelisty.

 

Růženec slavný nám nabízí tato zastavení:

 1. Zmrtvýchvstání (tím se zabývá každý evangelista a celý nový zákon)
 2. Nanebevstoupení (tady nám evangelia končí)
 3. Letnice (Skutky apoštolů)
 4. Nanebevzetí Panny Marie (tak pro tuto událost prohledejte celé Písmo, ale o této události nic nenajdete, možná smůla, ale spíše radost, že objevíme důstojnost Panny Marie)
 5. Korunování Panny Marie (o této slavnosti najdete podrobnosti až v nebi, protože se neudála na zemi)

A za domácí úkol si to všechno najděte v Bibli! 

 

Nebojte, není to moc práce - rozhodně méně, než je toto povídání, které už tu píšu celou hodinu, skoro 2.

 

A ještě: Jaká tajemství bych rozjímal já?

 

Toto je zcela dobrovolné, ale v rámci roku Bible, podívejte se se zájmem do Písma Svatého. Já mám jisté představy, ale trochu to ještě domyslím. Růženec takový, jaký je, mě vesměs vyhovuje, ale o tom jinde dál.

 

A ještě bych chtěl podotknout, že třeba v Potštátě máme kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde je nejméně 60 maleb ze života Pána Ježíše a Panny Marie. Dokonce můžete rozjímat i nad tím, jak se Svatá Rodina modlila u jídla a měla pěkně nachystané i příbory. Ale myslím, že touto myšlenkou bych nekatolíky moc nenadchl. Nicméně umělci se umí odvázat a všechny praktické věci, které znají ze života dokážou přenést také do biblických příběhů. Takže z toho máme důkaz, že Ježíš i Panna Maria rozumí i našim evropským věcem.

 

Takže Ježíš s Marií inspirují náš život!

 

A ještě rozcestník a už to bude všechno:  https://vvrh.signaly.cz/2002/ruzenec-a-ekumenicka-bohosluzba-aneb-ruzenec-i-pro-nekatoliky

Zobrazeno 275×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio