Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Pro koho je růženec aneb jen pro staříky a nemocné?

Když jsem byl malý, růženec jsem neuměl...

 

To by bylo moc krásný, kdyby při obřadu křtu se za novorozence modlila celá farnost růženec, protože to novorozeně to ještě umět nemůže. Avšak při obřadu křtu se společně modlí za novorozence celá církev společně jen Otče náš.

 

S růžencem se běžně u katolíků, nebo spíše přesněji řečeno relativně často, setkáte nejčastěji před mší svatou a to většinou tak půl hodiny, pokud není zvykem se honem rychle pomodlit alespoň 2 desátky, když dříve farníci přijít nestihli a kněz za chvíli bude mít mši svatou.

 

Většina lidí z kostela slyší až poslední slova modlitby pokud vůbec přijdou tak brzy. Ministrant však je povolán chodit do kostela dříve a tak není žádný velký problém alespoň část desátku slyšet a někteří rychlejší se modlí i s věřícími.

 

Jako malý kluk jsem takto slýchal modlitbu růžence,  ale nenacházel jsem v ní nějaký pořádek, protože jsem neznal její pravidla sic Otče náš a pozdravení andělské jsem chápal, ale nebyla to pro mě žádná priorita, přece jsem byl ministrant a zdržovat se s růžencem...

 

K růženci mě přivedl dobrý příklad rodiny...

 

Až, když jsem končil první ročník na střední škole, byl jsem v Luhačovicích na privátě a dosud vzpomínám, jak celá rodina se sešla a taky mě pozvala každý den v 19:30 a všichni od nejmenšího dítěte až po otce rodiny se společně modlili růženec. A tento zvyk si drželi ještě dlouho po konci mého studia a věřím, že nějakým způsobem ho drží dodnes již i děti ve svých rodinách. 

 

To tu moc vyprávět nemusím, ostatně o tom, jak jsem se dostal k modlitbě růžence tento blog nemlčí a zmiňuje v několika článcích, tady alespoň jeden: https://vvrh.signaly.cz/1106/rodina-neposkvrnene

 

Není také účelem tohoto článku napsat svědectví o vlastní modlitbě růžence, ale doložit, pro koho vlastně modlitba růžence je - tedy jakoby nějaký seznam. Ne, ani seznam to nebude, bude to povídání...

 

Apoštolové se modlili spolu s Ježíšovou matkou Marií a jeho příbuznými...

 

Je rok Bible, tak pěkně podle Písma, že. Tuto větu tak nějak najdete ve Skutcích apoštolů. 

 

Společenství se modlilo, ale nikde tam nepíší, co se modlilo. V době svatodušní se na to vzpomíná, tak mám takový neslušný návrh: 

 

Modlili se růženec!

 

To se asi někteří diví, co jsem to vymyslel za hloupost. Ale tam fakt není, co se modlilo. Navíc Panna Maria byla s nimi, tak si představte tu situaci, když společenství odříkává: "Zdrávas, Maria!" A Panna Maria na to: "To už stačí! Už jste se mě nazdravili dost. Pojďme k věci!"

 

Nebo by to Panna Maria pokorně vyslechla, protože přece ví, že ji budou blahoslavit všechna pokolení. Jenže tuto větu Lukáš ještě ve svých poznámkách neměl. Jeho evangelium nebylo ještě ani v plenkách. Nicméně traduje se, že mnoho věcí ze svého evangelia věděl od Panny Marie. 

 

Tak oni se teda 10 dní modlí a církev dosud nezjistila, co se modlili. Tak dramatické to ovšem není, něco o tom Skutky přece píší. 

 

Třeba v té době se udála volba nového apoštola, byl zvolen Matěj, a to museli promodlit opravdu pořádně a při modlitbě dokonce losovali, načež by mohla být zase otázka: "Co všechno se dá dělat při modlitbě?".

 

Myslím si, že když byli pospolu těch 10 dní, mohli při modlitbě určitě i vařit anebo pít víno, když svatopisec podotýká, že je podezírali z opilosti.

 

Přece však sama přítomnost Panny Marie svědčí o tom, jak si Boží Matky církev vážila již od samého počátku.

 

A když už jsem nakousl, co mohli dělat, tak možností je hodně: mohli slavit večeři Páně lámáním chleba a hlavně vzpomínali na všechno, čemu je Ježíš učil a spoléhali se na pomoc, která měla přijít a kterou měli očekávat, jak k tomu byli vyzváni.

 

Takže závěr je, že růženec to asi nebyl. 

 

Je růženec modlitba pocházející od apoštolů?

 

Modlitba růžence má svůj historický vývoj, její počátky jsou hluboké a nebudeme se jimi tady zabývat. Nadpisem chci položit trochu jiné hledisko - podívat se na život církve a na to, jak hlásala Krista. Co všechno vedlo křesťany k tomu, aby dokázali za víru pokládat i život.

 

Ve Skutcích apoštolů je poslední jasné slovo o Panně Marii, listy apoštolů o ni mlčí a poslední kniha Zjevení není jasným svědectvím, že "žena oděná sluncem" je Panna Maria.

 

O Panně Marii vzdáleně mluví celé Písmo již od Geneze, neboť se stala tou, která hadovi rozdrtila hlavu. Je to ono nepřátelství mezi hadem a ženou. 

 

Radostnějším svědectvím je Izaiáš se svým: "Hle, Panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to je Bůh s námi!" Ano, Panna počala a porodila Ježíše a věděl to už Izaiáš, už on znal tajemství 1. desátku radostného růžence: "Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala..." A nejen toho, když píše chvalozpěv trpícího služebníka a vydává další svědectví, která jak zmiňuje evangelista Lukáš u učedníků prchajících z Emauz, kterým Ježíš vykládal všechna místa, která se na něj z Písma svatého vztahovala.

 

Přesto však nelze Plně říct, že sv. Petr jako první apoštol (a první papež) vyhlásil za závaznou modlitbu růžence, ale církev k této modlitbě postupně rostla. 

 

Ještě chybí zodpovědět otázku: "Pro koho je, teda, ten růženec?"

 

Je to mocná zbraň proti Satanovi - on se přímo bojí modlitby růžence, vzývání tak čisté ženy, nad kterou nikdy neměl moc a ještě více se bojí Krista, který nad ním definitivně již zvítězil.

 

Růženec se mohou modlit děti a myslím, že je to velmi účinné a krásné, sám jsem to moc krát zažil a je velmi dobře děti učit tuto modlitbu. V náboženství se ji řádně učí při přípravě na první svaté přijímání. 

 

Růženec se může modlit také mládež. Je to velmi stmelující modlitba a velmi dobře se modlí třeba při pouti.

 

Růženec se mohou modlit rodiče za své děti, může to být modlitba celé rodiny, je to krásná modlitba i v těžkých situacích.

 

Staří a nemocní se modlí růženec velice rádi, uvědomují si společenství s Bohem a celou církví. 

 

Modlitbu růžence nám doporučuje církev a všichni papežové zvláště aktuální doby ji velice doporučují. 

 

Když jsem byl v Římě, zakoupil jsem růžence, kde ve středu je vyryto italsky: "Modli se za mě!" A na obalu je papež FRANTIŠEK. 

 

Současný papež František nezapomíná nám neustále připomínat: "Modlete se za mne"

 

To je od papeže neskrovnost! Papež je sobec, myslí na sebe! Ne, nemyslí na sebe, myslí na církev a připomíná nám, že je velmi důležité při modlitbě myslet také na sebe, abychom se dostali všichni do nebe.

 

Jenže mnohé církve papeže neuznávají a tak se modlit růženec nemusí. Růženec se však nemusí modlit ani katolík.

 

Krom toho je třeba říci, že i nekatolíci mají velikou úctu k papeži a sledují jeho kroky, i když se třeba brání přijetí jeho autority, ale i my katolíci na spolubratry, kteří se modlí "Otče náš", rádi myslíme v modlitbě a rozhodně na ně nezapomínáme a to nejen v týdnu modliteb za jednotu křesťanů či o velkém pátku. Jako křesťané jsme přece spojeni křtem Kristovým.  

 

Ale růženec je nádherná modlitba, kterou by neměl odmítat žádný křesťan. Odmítat modlitbu se nesluší. 

 

A tak je dobré naplnit tuto rozumnou výzvu a pozvat všechny bratry a sestry, mladé i staré, muže i ženy, jednotlivce i společenství, katolíky i nekatolíky k modlitbě růžence. 

 

Růženec je dar. Můžeme se ho modlit sami, ale nikdy sami nebudeme, budeme s celou církví.

 

K růženci vyzývá i Panna Maria a modlí se ho spolu s námi, ale tomu nutně nemusíte věřit, není to nutné dogma církve. 

 

Ale je dobré vědět, že když je s námi Panna Maria, máme nakloněné celé nebe!

 

Růženec je přece pro všechny!

 

A ještě společný odkaz k tématu růženec i pro nekatolíky: https://vvrh.signaly.cz/2002/ruzenec-a-ekumenicka-bohosluzba-aneb-ruzenec-i-pro-nekatoliky

 

Zobrazeno 287×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio