Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Papírková či internetová evangelizace neevangelizace

Dnes je památka nezávazná sv. papeže Jana Pavla II. 

Tento papež nás mj. vyzýval k nové evangelizaci. 

Avšak pojem nová evangelizace neznamená to, co dělají náhodná společenství a někdy i sekty prostřednictvím letáků a nevhodnou propagací na internetu.

Ideálním příkladem takové neevangelizace jsou třeba Svědkové Jehovovi - a nejsou to jenom ti, o jiných podobných se tento blog již také zmiňoval. 

No včera jsem potkal paní, která rozdávala zdarma křesťanské kalendáře. 

Vlídně jsem jí odmítl s tím, že jsem pastorační asistent a těchto věcí máme mnoho. Ano máme, ale máme kvalitní materiál a zpravidla není zdarma a tato neevangelizace je taky stojí honě peněz a úsilí.

By toho nebylo málo, jedna věřící zbožná duše, starší paní si od ní onen kalendář vzala a bědovala nad tím, že má cosi od Jehovistů. Ujistil jsem ji, že od Jehovistů to nepochází, nýbrž od společenství, které "nemá jméno, jen se scházejí v Ježíšově jménu," jak jsem vyzvěděl od paní, která rozdávala ty kalendáře.

Když mi to ta paní takto řekla, neměl jsem čas s ní rozebírat biblické věci a ani potřebu, protože brzy by asi litovala, komu ten kalendář nabídla, ale zeptal jsem se pouze, jaký používá v tom kalendáři překlad Písma Svatého a pochválil ji za kvalitu, že používá Kraličtinu. 

S onou zbožnou paní, o které jsem si myslel, že je naší farnicí, ale ukázalo se, že je farnicí sousedního pana faráře přes kopec, jsem tedy vedl rozhovor a povykládali jsme si o životu v jejich farnosti a o jejich panu faráři. Jen už jsem neměl čas ji říct, ať ten kalendář panu faráři raději ani neukazuje.

Běžně teda cizí tiskoviny odmítám s tím, že se o tom s nimi vlídně pobavím třeba o Bohu a Písmu, má-li to smysl. 

Ale, asi abych nebyl pyšný, tak jsem na prahu našeho katolického kostela taky ještě toho dne dostal papírek, na kterém je záhadný katolický náboženský obsah, na který se pro informaci ještě podívám na internet, ale jeho mírně závadný obsah pro běžně věřícího katolíka je mi známý, před několika lety to byl hit, na který biskupové upozorňovali. Přestal jsem mu však věnovat pozornost a to byla chyba. Rád tomu budu věnovat pozornost v modlitbě.

HABEMUS PAPAM

 Ano, máme papeže. Tím jsme katolíci. 

Teď však již od r. 2013 máme papeže FRANTIŠKA a to je pro nás pravý Petr.

Avšak, jak jsem se dozvěděl, před třemi dny, jiní mají papeže samozvaného, který se to možná dozvěděl z internetu nebo otevřeného dopisu nebo ještě jinak směšně a zvolilo si ho 8 rádo by biskupů, což je proti kardinálskému sboru při Konkláve naprostý paskvil. 

Chudák ten, kdo jim věří. Ale každopádně se za ně rád modlím, zvláště za patriarchu Eliáše, který je skutečně nemocný, když jiné zve k pokání a sám se činí "autoritou Nejsvětější Trojice", takže zřejmě je i výš, než papež, kterého si sami zvolili a jen doufám, že se nevyvyšuje nad Boha, ale církvi v současnosti jasně říká: "Non serviam".

Bible neříká: "Rozdávej papír," ba naopak: "Litera zabíjí...", ani neříká: "Šiřte falešné zprávy", ba naopak: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium..."

Když učím děti náboženství, taky jim dávám papíry, ale učím je o Boží lásce k nám. Také nás papež vybízí, abychom zaplnili internet, ale ne falešnými zprávami. 

Nemůžeme mít tiskovou ani internetovou církev, ale církev s Kristem!

Máme potkávat jeden druhého a vydávat pravdivé svědectví o Boží lásce k nám. K tomu nám dopomáhej Bůh - ne jen internet nebo papír. Nejen scházení se beze jména, ale společenství s církví tak, jak nás k tomu vybízí Ježíš slovy evangelia: 

"Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich!"

Můžeme spolupracovat s těmi, kteří skutečně chtějí jít za Kristem a myslím, že se nám to v našem prostředí i daří.

V našich farnostech se úcta ke spolubratřím křesťanům šíří. Původně jsme se scházeli od r. 2006 jen 1x ročně k  bohoslužbě s husitským bratrem farářem ve farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších. V roce 2009 nás bratr farář pozval na sv. Václava do, dnes již skoro zavřeného, Husova sboru v Drahotuších. Když pak v r. 2012 byl bratr farář Bobrovský vystřídán, začali jsme se scházet i s dalšími a to již 4x ročně a k tomu každý měsíc duchovní na „snídaně“. V roce 2014 se k nám připojil dokonce i bratr adventista (i když nám poslední dobou pauzíruje). 

A teď již 3. rokem spolupracujeme i s vojenskými kaplany, takže se takto při společné modlitbě scházíme již po 5. v tomto roce. Na tato modlitební setkání mohou přijít a také přicházejí i různí lidé ptající se po víře v Boha a jejím smyslu. V příštím roce s církví Československou oslavíme 200 let a budeme také pozváni do jejich modlitebny v hranické synagoze. Vydáváme tak dobré svědectví o tom, že křesťané mezi sebou dokážou dobře spolupracovat a snažit se tvořit jednotu s Kristem, jak to jen jde v našich konkrétních podmínkách.

Zobrazeno 354×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio