Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Pozvánka od "Jehovistů"

Svědky Jehovovy mám hrozně moc rád. Čas od času je vidívám stát na ulici a vůbec se nebojím dát se s nimi do řeči. Podobně, jako se nebojím dát se s nimi do řeči, nebojím se ani číst jejich literaturu, byť je velmi nečitelná, ale obrázky mají vždycky krásné, tím jsou charakterističtí.

 

Svědkové Jehovovy se tedy soudí se světem, že žijí jiné království, než to, které jim slíbil Bůh, tedy vlastně Jehova, protože Bůh se přece jmenuje Jehova. Nebo ne?

 

Před nedávnem přišla na faru jedna paní nebo slečna s tím, že dostala pozvánku a zanechala ji na faře. Společně s jejím souhlasem jsme se do pozvánky začetli a probrali co a jak.

 

V době kovidu jsem si několikrát telefonoval právě s někým ze Svědků, který "náhodně" zavolal na faru. Vůbec se netajil se svou identitou, rovnou řekl i webovou stránku, na kterou chtěl odkázat další informace, ostatně je to všeobecně známá stránka, jejímž názvem teď zdobí i své sály království, které také rostou, jak houby po dešti nebo také se ruší, asi podle potřeby.

 

Překvapilo mě, že pozvánka byla formou letáčku a také ručně psaného dopisu. Onen ručně psaný dopis by se dalo říci, že je to už takový vzácný artikl, málokdo píše dopisy ručně, já už jsem dokonce i málem zapomněl psací písmo, nebýt toho nádherně psaného dopisu a vzorného krasopisu, který bylo radost číst, asi bych neměl tu motivaci.

 

Přece jen, psací písmo už nepoužívám ani na poznámky k vysokoškolskému studiu, většinou si je píši hůlkovým písmem, je to pro mě rychlejší, krásnější a čitelnější. Ten dopis byl také krásně poskládán a na něm potisk krásné květiny.

 

Vůbec celá ta pozvánka byla velmi zajímavá svým obsahem i formou a pro mě osobně velmi poučná. Naši bratří a sestry, Svědkové, tedy slaví ve vhodný čas Připomínku smrti Ježíše Krista. V tom názvu je přesně to, jak berou vrchol svého náboženského prožívání a teď je spíš otázka, jestli si smrt Ježíše Krista připomínají proto, aby podobnou smrtí zemřeli nebo vlastně proč?

 

Rozeberu tedy nejdříve leták z vnější části:

 

Na obrázku zdola do poloviny je na bílém pozadí původně krásný muž s roztrženým a zakrvavěným hnědým šatem, který má v pasu pevně uvázanou stejně barevnou stuhu, s viditelnými téměř zahojenými četnými jizvami na zádech zřejmě po bičování, hlavu má s kudrnatými vlasy, mladistvým plnovousem, stékající krev po tváři, což je vidět z pravého profilu a ve výrazu tváře je znát běžná námaha dřevorubce nesoucího dobře opracovaný kůl přes levé rameno tak, že ho nese jako superman po bičování schopný unést více, než 200Kg váhy, nese ho pevně sevřený v rukou velmi nepohodlně, vztyčený k nebi, z obrázku není jasné, kde kůl začíná a kde končí, co má za zády je zesvětleno tak, aby byl vidět text. Na pohled je tedy obrázek hezký, ovšem v běžném životě naprosto nereálný.

 

Textově ze přední strany je nejprve současný letopočet: 2023. Pak velkým zvýrazněným písmem ve třech řádcích napsáno "Připomínka smrti Ježíše Krista", pak jemná čára a pod ní otázka: "Co může jeho smrt znamenat pro vás?".

 

Z druhé vnější strany je světle dokreslená výše popsaná postava s kůlem, který vede ještě dál a níž. Za zády má značku, kde ve čtverci na šedém pozadí s bílým textem má napsáno v prvním řádku JW a v druhém (tečka)ORG. Ve spodní polovině letáku je připomínka pozvání: "Zveme vás na..." dále zdrůrazněné "dvě volně přístupné události:" Obě události jsou v odtržkách připomenuty: "Mimorádná biblická přednáška ´Do budoucnosti se můžete dívat bez obav´" a ""Připomínka Ježíšovy smrti", přičemž podotýkám, že při otočení na přední stranu je přece trochu odlišný název "Připomínka smrti Ježíše Krista".

 

Pro větší punc modernosti je pak ještě odkaz pro víc informací na webové stránky nebo připomínka načtení QR kódu ze vnitřku pozvánky. 

 

Aby snad bylo jasné, kdo zve, je z horní poloviny vyfoceno jakoby ve slunci nebo spíše v bílém světle pět zmenšených postav v bílých košilkách, v popředí chlapec, pak žena tmavší pleti s krásnými černými copy, starší žena s upravenými vlasy a další mladá žena s jednoduchým copem a také středně starý muž v šedém saku a šedé kravatě, mladá žena v popředí má pohled vlevo, všichni další jmenovaní jsou z pravého profilu. Nad nimi a nad sluncem je zřejmě starší muž černé pleti, který jediný hledí přímo. Mohu se oprávněně domnívat, že jsou to světoví představitelé Svědků.

 

Rozměry letáku nejsou úplně praktické: 17 cm vodorovně a 22 cm svisle, což je trochu větší, než formát A5. Nejsem si jistý, zda to není formát skupiny B nebo ještě nějaký jiný, běžné rozměry papíru však by vyšly bezpochyby o něco levněji, tak ten leták mají na neletákovém, slabém, jemném papíře, což je jim asi jedno, přece jen do své církve dokáží dát prostředků tolik, kolik potřebují a všechno dávají zdarma, jakoby nemuseli odnikud čerpat. Na finanční toky nemám zdroje, ale musí být pěkně výnosné být "vysoký Jehovista".

 

Vnitřní část shora ukazuje velmi chudou poslední večeři Ježíše Krista, kde je kolem Ježíše, který není uprostřed, ale drží v pravé ruce pozdvižený kalich a před sebou má misku s chleby, pak jsou tam ještě 4 kalichy volně položené na bílém podkladě, který vypadá, jakoby to měl být stůl, dalších 11 pololežících mužů téměř stejného vzhledu a velmi podobných oblečení. Všichni mají plnovous a kudrnaté vlasy, někteří mají kolem vlasů šátek, někteří přehozený plášť, jsou v polokruhu a poslouchají Ježíše. Ten k nim promlouvá s radostí. Ostatní mají obličej spíše vážný, nemají žádné atributy, takže nelze rozeznat který z apoštolů je který, jen, že vedle Ježíše je pravděpodobně Jan a Jidáš u večeře určitě není.

 

Z pravé strany textu je všemi písmeny velkými napsáno "Mimořádná biblická přednáška", pak následuje odtržka  a mezera a pak šedým velkým tučným písmem její název "Do budoucnosti se můžete dívat bez obav". Pak je napsáno stručně, o čem přednáška bude: "Tahle přednáška zazní o víkendu před..." A máme tu třetí název tučně zvýrazněný "před památnou slavností." Tučný text končí a pokračuje dál: "Díky tomu, že za nás Ježíš zemřel, si s Bohem Jehovou můžete vytvořit blízký vztah. V přednášce se dozvíte, jak vám to pomůže, abyste se do budoucnosti nemuseli bát." 

 

Jen tedy pořádně nevím, proč bychom jako křesťané měli mít strach. Již tedy předem straší tím, že prožíváme strach.

 

Po tomto jsou napsána základní data, abychom se mohli účastnit, tedy přesně kdy a kde. Tedy, aby to bylo konkrétní, kdyby se chtěl někdo studijně zúčastnit, nikoli se zalíbením, ostatně jde o přednášku, tak tedy Neděle 2. dubna 2023, začátek v 17:00 hodin, Sál Království - Svědkové Jehovovi, Šafaříkova 1619, Valašské Meziříčí. Sál království v Zašové už patrně zrušili, nevím.

 

Pak na konci ještě údaje o vydavateli "(c) 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania..." a něco dalšího nedůležitého velmi malými písmenky. 

 

Na druhé straně je výraznější pozvánka na druhou událost. Po přestávce od psaní jsem to stihnul polít kafem, čímž ten leták trochu nabyl na kráse. Výrazně, velké písmo a tučně, je tedy napsáno "Připomínka Ježíšovy smrti", pod tím vysvětlení, oč se vlastně jedná: "Svědkové Jehovovi si každý rok připomínají smrt Ježíše Krista. Poslouchají tak jeho příkaz:" Nyní je dána citace z Lukášova evangelia, kterou je jistě dobré si ověřit i z jiných, než z předloženého překladu "Dělejte to na mou památku. (Lukáš 22:19)"

 

Následně pod tím s patřičnou mezerou je časová událost: "Letos Památná slavnost proběhne v úterý 4. dubna 2023." Tento text je zvýrazněný a pak je velmi dlouhá mezera, kde je: "začátek v 19:15 hodin, Sál Království - Svědkové Jehovovi, Šafaříkova 1619, Valašské Meziříčí."

 

Po další mezeře následuje v levém dolním rohu QR kód na propagované události, jak se píše výše, který nejsem schopen ověřit, protože to ještě nepoužívám, nejsem tak moderní.

 

Takže leták pěkný, osobně doručený i s osobním dopisem psaným velmi úhledným, malým psacím písmem:

 

"Dobrý den,

 

neznáme se osobně, jmenuji se... (GDPR) a ráda bych vám zanechala krátký dopis. ..."

 

Možná jinými slovy, neznáme se, ale chci vám něco od sebe dát. Pěkná to vizitka. Nebyla by lepší osoba osobně?

 

"Zřejmě každý člověk si přeje vládu, která by se upřímně zajímala o lidi a postarala se o jejich každodenní potřeby. Myslíte si, že by se žilo líp, kdyby se k moci dostal někdo takový?" 

 

Následuje citace ze žalmu, který se dá také ověřit ještě z jiných překladů. V každém případě je vidět v jejich víře jisté zvěcnění Boha jako vládce, kterého si každý člověk přeje. Zda si každý člověk přeje vládu, která by se zajímala o lidi a postarala o jejich každodenní potřeby, to už jaksi neřeší. Těžko říci, zda dnešní člověk si vůbec něco takového přeje. Ale v každém případě je potřeba se přece zeptat neznámého člověka řečnickou otázkou, zda si myslí totéž a oním někdo takový snad myslí imaginární postavu Boha, kterého si představují jako nějakého vládce, pod kterým budou a který bude jedině dobrý?

 

Odstavec tedy pokračuje onou citací žalmu: "On osvobodí chudé, kteří volají o pomoc i bezmocné a každého, kdo nemá pomocníka...Vysvobodí je z útlaku a násilí. (Žalm 72:12,14)" a ihned za tou citací pokračuje vlastním výkladem: "Bible nás ujišťuje, že se tento vládce, kterým je Ježíš Kristus, brzy ujme vlády a zajistí pro lidstvo lepší budoucnost."

 

Tak tady fakt nevím, kdo bude tím Ježíšem Kristem, který po druhé přijde. Mám opravdu upřímnou nejasnost, zda nechtějí směřovat k tomu, že by předpověděli konec světa či druhý Ježíšův příchod. Kdo bude ten tajemný Ježíš, který se má ujmout vlády. Ale přece jako křesťan vím, kdo je Ježíš a kým je pro mě Ježíš. Potřebuji Ježíše jako světovládce, který všechno v tomto světě vyřeší?

 

V dalším odstavci se odvolává: "Miliony lidí jsou o pravdivosti tohoto slibu přesvědčeni." Pak ihned přichází podmínečná nabídka: "Jestli by i Vás zajímaly důkazy, proč se tomu dá věřit, ráda si s Vámi o tom popovídám. Můžete mě kontaktovat na níže uvedeném e-mailu. Více informací najdete také na stránkách JW.ORG", ručně psané, načež po náležité mezeře následuje poděkování, přání, podpis a onen kontakt, který rád budu kontaktovat z úplně jiných důvodů, než z jakých autorka zamýšlí: "Děkuji Vám za Váš čas." "S přáním hezkého dne" Podpis autorky dopisu.

 

To není vtip. Bratří a sestry, Svědkové, tak činí z vlastního přesvědčení a vlastní povinnosti. 

 

Bůh jim pomáhej v jejich díle. Kéž naplňují Jeho vůli a kéž i skrze mnohé nedokonalosti svého vyznání přijdou do Království, po kterém touží, ale o němž "Ani ucho neslyšelo, ani oko nevidělo, ani na rozum nepřišlo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují."

 

Jen tak pro připomínku, vydávám to 1. dubna, takže kdo bude chtít, jistě si může na přednášce zavtípkovat se "Svědky". Jakýže proces budou řešit? 

 

Soudní tribunál řešil Ježíše Krista. Sám Pilát ho odsoudil k smrti. A Svědkové si připomínají Ježíšovu smrt jakoby šlo o slavnostní rozsudek rozvodu se židovstvím.

 

 

 

 

Zobrazeno 109×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio