Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Svatí v 26. dni měsíce

26. 3. 2023 7:45

Květen:

Sv. Filip Neri

Díky ti, Pane za Filipa,

díky, že to byl dobrý muž,

díky za dobrý příklad jeho,

já budu hodný už.

 

Díky za tu veselost jeho,

díky, že oddaný ti byl,

díky za dobrotu též jeho,

že tak zbožně žil.

Červenec:

Sv. Jáchym a Anna

Jáchym s Annou dítě dlouho neměli,

tou bolestí tehdy mnoho trpěli.

Bůh v Marii jim požehnal.

 

Svatí rodičové Panny Marie,

kéž Kristus, váš vnuk, stále s námi je.

Prosíme též za rodiny, jejich ochranu,

ať v přímluvě Vaší máme obranu.

 

 

Srpen: 

Bl. Jan Pavel I.

V rok, kdy jsem se narodil tři papežové byli:

Pavel VI. na stolci Petrově byl chvíli,

nástupce pak jeho jen 33 dní,

než vystřídal ho papež v pravdě nevšední,

Jan Pavel II., světec pravý

mému srdci velmi drahý,

jenž za mých dní působil,

snad nejvíc směřoval můj cíl.

 

Jménem Bílého světla (Albino Luciani)

církev přes měsíc kvetla.

Avšak Pán si zavolal

by jiný církev vedl dál

a Jan Pavel se přimlouval,

tak prvního v pořadí

druhý dobře nahradí.

 

Září:

Sv. Kosma a Damián

Pouť na Kosmu, Damiána,

kdy Václava zabili -

ruka bratra zneužila

právě tu chvíli,

když bratr ráno na mši šel.

 

Kosmo a Damiáne

pro Krista též mučeni,

kéž s vámi se držíme

Kristova učení.

 

Jména vaše vzpomínají

kněží při mši svaté.

Když slavíme svaté,

kéž následujem je také.

Říjen:

Výročí zápisu do Rodiny Neposkvrněné

Dát Matce Boží svoje žití,

růženec mi cestou svítí

světlem, které neustále,

zve mě právě k Boží chvále.

 

Pod ochranou Marie,

kéž můj život stále je.

Když upadnu, kéž se zvedám,

v Matce Boží pomoc hledám.

 

Listopad:

Sv. Silvestr Guzzolini

Když slavíme Silvestra

na svatého Silvestra,

konec roku slavíme,

Kristu se přiblížíme.

 

Guzzolini právník byl,

do Padovy odešel,

k teologii se měl,

knězem později se stal,

(od sv. Benedikta) 

Silvestriánům základ dal

 

Prosinec:

Sv. Štěpán

Svatý Štěpán, jáhen milý,

ve vzkříšení plný víry. 

Kámen letí, nebe vidí,

za Ježíše se nestydí.

 

Ježíš, jenž nám se narodil,

křížem celý svět vykoupil,

zvítězil, ráj otevřel všem

a zachránil tak celou zem.

 

Všichni, kteří víru mají,

k Ježíši se rádi znají,

vidí to pravé bohatství,

radost, slávu a vítězství.

 

Za Ježíšem jděme rádi,

jak radostná zpráva radí,

žijme radost narození,

tak z Betléma svět se mění.

 

Žijme život podle Krista,

v něm je naše spása jistá.

Mějme tu radost vzkříšení, 

která život náš promění.

 

Takto dlouhé přání letí,

žití v dobrém ať se světí.

Hojnost dobra rozdáváme,

v té radosti, kterou máme.

 

Leden:

Sv. Timotej a Titus

Timoteji i Titovi Pavel píše listy,

můžeme Písmo otevříti 

a začneme čísti.

 

Timotej, též Bohuslav, 

ač je biskup mladý

vzorem věřícím má být,

dá na Pavlovy rady.

 

Stejnou víru jako Pavel

Titus také sdílí,

milost, pokoj od Boha,

kéž naše víra sílí. 

Zobrazeno 109×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio