Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Další noví svatí

22. 11. 2021 14:00

U prvňáků se dostávám k látce o všech svatých až teď jako řádně v hodině č. 8. Mají opět velmi krásná jména, která odkazují na svaté. Tak tu pouze ty originální, jinak těžko hledatelné. Těch prvňáků mám celkem 17, velká část z nich má jména běžná, u dalších se opakují. Po tom všem zjišťování jsem přesvědčen víc a více, že každé jméno si najde jmenovce v nebi.

 

Blah. Adam Bargielski

Mužské křestní jméno Adam je původu hebrejského. Pochází z hebrejského „ádám“, který se dá přeložit jako „člověk“. Ve svém původním významu tedy jde o obecné označení pro člověka jako takového. Jméno Adam se pojí také s hebrejským „adamá“, překládané jako půda či země. Význam jména Adam je potom „člověk, který je spjatý s půdou“. Adam je vůbec nejstarším jménem, první člověk na Zemi byl dle bible právě Adam se svoji partnerkou Evou. Prvotně byl Adam biblí míněn ve významu obecném, tedy jako „člověk“. Jako synové Adama se pak v tomto kontextu označují všichni lidé, bytosti pomíjivé.

 

Na faře Myszynec, dne 9. 4. 1940, gestapo zatklo 80tiletého faráře Klementa Sawického. V té době byl jeho kaplan Adam Bargielski na návštěvě nemocného. Jakmile se to při zpáteční cestě dozvěděl, hned zamířil k německé policii a navrhl zde výměnou za stařičkého faráře sebe. Bylo mu vyhověno, ale byl poslán jako vězeň do Dzialdowa, pak do Dachau, odtud do Gusenu a znovu do koncentračního tábora v Dachau, kde se stal číslem 22061. Přes to všechno neztratil vnitřní pokoj a nikdy nelitoval svého rozhodnutí, učiněného z lásky. Po jednom z dozorcových úderů už nevstal.

 

Gita – Sv. Markéta

Jedná se o zkrácenou verzi jména Margita (Markéta), které pochází z latinského výrazu pro „perlu“. Gita má též indický původ, vykládá se jako píseň v sanskrtu. Gita v keltském jazyce znamená ušlechtilý člověk.

 

Narodila se jako pohanka, ale chůvu měla křesťanskou. Pro její svědectví přijala víru. Zůstala jí věrná, neboť věděla, komu uvěřila a sílu čerpala ze svátostí. Snesla zavržení vlastním otcem, který sloužil modlám a o síle pravého Boha svědčila svým mučitelům a všem, kteří ji radili místo na duši myslet na tělo. Nakonec byla sťata.

 

Sv. Anastázie

Anastázie (také Anastazia) je ženské křestní jméno pocházející z řečtiny, které znamená Vzkříšená

 

Svatá Anastázie se narodila v polovině 3. století v Římě jako dcera pohana, římského senátora Pretestata, a křesťanky. Pokud nezůstala pannou (jak tvrdí některé legendy), byla provdána a po časné smrti svého brutálního manžela se začala zcela věnovat péči o uvězněné křesťany. S penězi ze svého vdovského věna platila vězeňským dozorcům za přístup do žalářů. Hluboký duchovní stav spojoval Anastázii s jejím duchovním učitelem Chrysogonem. Když ten byl zatčen Diokleciánovými pronásledovateli křesťanů a odsouzen k smrti pro svou křesťanskou víru, doprovázela ho Anastázie až na popraviště v Akvileji v severní Itálii[1] Tam se vojáci vdovy chopili a uvrhli ji do žaláře v Sirmiu, tehdejším hlavním městě Ilýrie (dnes Chorvatsko). Po četných mukách byla soudcem odsouzena k smrti. Pak byla spuštěna na volné moře v děravé lodi, ale k údivu přítomných se nepotopila. Proto byla odsouzena k smrti upálením, kterou podstoupila kolem roku 304 v Sirmiu

Je patronkou: proti chorobám hlavy, proti bolestech prsou, vdov, mučedníků, tkalců, /když je manžel proti víře, za týrané ženy

 

Blah. Karolína Kózka

Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména Karel. Obě jména i další varianty (Karolina, Karla) O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu „král“. Jméno Karolína se tak může překládat i jako „královna“.

 

Narodila se 2. 8. 1898 v osadě Wał-Ruda (Smietana) v diecézi Tarnów v dnešním Polsku, na území tehdejší rakouské Haliče, zemřela na poč. 1. světové války (1914) Byl začátek první světové války a za ustupující rakouskou armádou směrem ke Krakovu postupovaly ruské oddíly. K desáté hodině však vtrhl do chaty ruský voják. Od Jana Kózky byl vítán chlebem s máslem, ale pohoštění nepěkně odmítl a pod hrozbou smrti mu nařídil, aby s ním i s 16 letou dcerou šel do lesa. Tam otci znovu vyhrožoval zbraní s příkazem, aby se vrátil domů. V těch místech se před vojáky ukrývali dva chlapci - František Zálesní a František Broda, kteří později popsali co viděli a když pochopili o co jde, utíkali pro pomoc. Voják nutil Karolínu jít dál do lesa, ta však byla odhodlána bojovat o svou čistotu ze všech sil. Často se rozhlížela a pak napůl bosá se mu pokusila utéci. O ostatním dodatečně svědčily stopy. Karolína měla natržené šaty a byla poškrábána jak se snažila uprchnout. Šestkrát byla seknutá šavlí, kterou nakonec uchopila za čepel. Aby si uchovala panenství, položila svůj život. Voják ji zabil.

 

 

Sv. Oskar (Ansgar)

Nejdříve byl mnichem v klášteře Corbie, později učitelem v Korvey. Pak se stal apoštolem Dánů a Švédů. V roce 831 biskupem v Hamburku, dále papežským legátem pro Skandinávii a nakonec arcibiskupem v Brémách.

 

Mužské křestní jméno Oskar pochází zřejmě z islandštiny. Vykládá se ze staroislandského jména Asgeirr. Překládá se jako „boží kopí” nebo „oštěp Boha” 

 

Sv. Beáta (Beatrix da Silva Meneses)

Beáta (nebo zkráceně jen Beata) je ženským křestním jménem s latinským původem. Vychází z latinského slova „beatus“ s významem „šťastný, blažený“ nebo „beatrix“ s významem „oblažující“, „člověk, který přináší radost“. Další teorie spojují původ jména s italským slovem „beata“, které se překládá jako „požehnaná“.

 

Narodila se v roce 1424 v Ceuta při městě Marokko v době, kdy patřilo k Portugalsku. 21 letech dvorní dámou královny Izabely Kastilské. v roce 1453 odešla do cisterciáckého kláštera v Toledu. Žila v něm 30 let aniž skládala sliby. Své jmění využívala k almužnám pro chudé. Asi v 60 letech, kolem roku 1484, Beatrice z cisterciáckého kláštera odešla a založila kontemplativní Kongregaci sester Neposkvrněného Početí blahoslavené Panny Marie. Zprvu se jednalo jen o řeholní společenství, které se po schválení za kongregaci rozšířilo po Evropě i do Ameriky. Beatrice zemřela v 66 letech v Toledu.

 

Zobrazeno 55×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio