Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Halloween - tak jdu slavit...

Dnes a nikdy jindy, protože se má slavit jako předvečer všech svatých!

Převzato z internetu, určitě se Vám to líbí

Jenže jsem si zapomněl koupit dýni a vykuchat ji, abych mohl dát dovnitř svíčku a kochat se krásou světla.

 

Křesťan má rád krásné věci, ale umí je udělat ještě krásnějšími s Boží pomocí.

 

Na dnešním večeru se mi líbí jediné: že tento svátek je charakterizován jako předvečer všech svatých.

 

Mám-li dát nějaký výklad k tomuto nečeskému svátku, který jsme si počeštili a už to někde zveme jen "dýňování" a slavíme to kdy chceme během týdne, vždyť pro školáky je to vynikající zábava a mohou se příjemně bát a různě převlékat a máme za to, že je baví převlékat se za smrtku či jiné strašidlo.

 

Ovšem jako křesťané nemáme potřebu otravovat duše, vyvolávat je nebo se jich bát. Máme mnohem lepší a krásnější poslání a to je se za dušičky modlit, aby se dostali do nebe.

 

Ano, je to předvečer všech svatých, kdy si připomínáme ty, kteří jsou v nebi a záhy si připomínáme i ty, kteří tam směřují a chceme jim k nebi pomoci.

 

Jak je úzká hranice mezi radostí z toho, čeho bych se měl bát a radostí, do které máme směřovat!

 

Ten dnešní článek píšu taky proto, že jsem si vzpomněl, jak jsme jednou dělali ve škole přednášku a v té škole se pak nejméně po několik let neslavil halloween, ale všichni svatí a dušičky a v těch letech na podzim s nejmenšími jsme ještě uspávali broučky. Nebudu to rozepisovat znovu, jen odkážu, kdybyste se chtěli podívat a rozlišit si halloween a dušičky - není to pochopitelně celý výklad, chcete-li výklad, strýček google je k dispozici mnohem spolehlivěji a teologická fakulta Vám nabídne výklad mnohem odbornější, než toto: Letošní "Dušičky" | Já za to nemohu, to někdo jiný (signaly.cz)

 

Ten druhý důvod je, že jsem chtěl upozornit hlavně na to, že přes celý církevní rok slavíme mnoho svatých v církevním kalendáři. Loni jsem si chtěl udělat takový kalendář svatých a doplnit sbírku svých svatých obrázků hlavně o ty svaté, jejichž památka se v našem církevním kalendáři slaví. Myslím, že na příští rok se mě to podaří docela dokončit kromě dalších studijních povinností, ale svatými se zabývám opravdu rád.

 

Tak tu postupně ten kalendář doplním a v tomto článku napíšu takový seznam svatých, kteří během církevního roku se těší naší nebo moji větší pozornosti - ten bude záhy níže, tu však odkaz na letošní tvořený kalendář svatých, ve kterém v tuto chvíli chybí ještě září, říjen, listopad a prosinec a pak ještě budou nějaké ty úpravy: Kalendářové listy 2021 | Signály.cz (signaly.cz)

 

Třetí důvod navodilo dnešní kázání a situace. Kázání proto, že o. Jan, který dnes zastupoval, kázal, že je dnes poslední den růžencového měsíce, což jsem si tak nějak uvědomil a potom, že přišla na faru paní Boženka s jablečným závinem a pozval jsem ji na kafe, tak jsme se domluvili na společnou modlitbu růžence po její návštěvě hřbitova, navíc ještě s paní Martou a tak jsme jim říkal a povídali jsme si před tím, že budu slavit halloween, protože ve škole to děti budou slavit taky a oslavíme to i v náboženství, i když ve škole to slaví špatně, protože...

 

Halloween je dnes, právě v této chvíli!

 

A právě máte živou reportáž z toho, jak to slavím už půl hodiny (a další asi čtvrt) psaním tohoto článku.

 

Tak ještě ten kalendář svatých, ať víme, 

že svatých se nemusíme bát, 

můžeme se k nim však přimlouvat!

 

A když na to přijde, svou sbírku svatých už mám dlouho, asi je budu muset taky někdy aktualizovat, ale třeba mezi nimi najdete svého patrona. Já tak budu slavit zítřejší den, že svým drahým dětem vyhledám jejich světce a budu mít dalšího světce do sbírky, protože dnešní děti mají krásná jména, ale také rozmanitá a je docela zábava k nim hledat svaté: Sbírka svatých | Signály.cz (signaly.cz)

 

V předchozí farnosti (v Drahotuších a okolí) jsme taky zavedli, někde to asi ještě drží, že v měsíci listopadu se vyvěšují parte zemřelých za uplynulý rok, aby si je farníci připomněli a modlili se taky za ně.

 

Ale teď už, konečně postupně, ti svatí církevního roku, počínaje listopadem a dnešním dnem, který je z hlediska svatých významný pro naše země kvůli sv. Wolfgangovi, který může za pražské biskupství. Jinak, samozřejmě, každý den má několik desítek svatých, o kterých víme, že se různě ve světě slaví, o čemž nejlépe svědčí kalendář u nás hlavně na Katolik.cz

 

Ještě krátce k tomu - svaté, které neslavíme jako památku, budu uvádět v závorce a samozřejmě Panna Maria a Pán Ježíš bude v kalendáři jistě více krát a také některé chrámy. Jako křesťané se vyznačujeme tím, že umíme slavit a naše oslavy mají střídmou krásu.

 

Pokud někdo chce, může mi můj kalendář svatých ještě doplnit nebo opravit klidně v komentářích, teda, bude-li to někdo vůbec komentovat. Docela se to hodí pro tvorbu kalendářů, (který jsem na letošní rok již netvořil, jen se snažil ho utvořit dodatečně).

 

Listopad

 

 1. Všichni svatí
 2. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
 3. x
 4. Sv. Karel Boromejský
 5. x
 6. (Sv. Linhard)
 7. x
 8. x
 9. Posvěcení Lateránské baziliky
 10. Sv. Lev Veliký
 11. Sv. Martin
 12. Sv. Josafat
 13. Sv. Anežka Česká
 14. x
 15. x (Sv. Albert Veliký)
 16. x
 17. Sv. Alžběta Uherská
 18. x (Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla)
 19. x
 20. x
 21. Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, 2021 Slavnost Ježíše Krista, Krále
 22. Sv. Cecilie
 23. x (Sv. Klement I.)
 24. Sv. Ondřej Dung Lac a druhové
 25. (Sv. Kateřina Alexandrijská)
 26. x
 27. x
 28. 2021 - 1. neděle adventní
 29. x
 30. Sv. Ondřej, apoštol

Prosinec

 

 1. x
 2. x
 3. Sv. František Xaverský
 4. (Sv. Barbora)
 5. x
 6. Sv. Mikuláš
 7. Sv. Ambrož
 8. Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu
 9. x Sv. Jan Didak
 10. x Panna Maria Loretánská (Sv. Julie)
 11. x
 12. Panna Maria Quadalupská
 13. Sv. Lucie
 14. Sv. Jan od Kříže
 15. x
 16. x (Sv. Adéla)
 17. x (Sv. Lazar)
 18. x
 19. x
 20. x
 21. x
 22. x
 23. x
 24. Štědrý den, předvečer Slavnosti Narození Páně
 25. Narození Páně
 26. Sv. Štěpán, prvomučedník a 2021 Sv. Rodina, Ježíš, Maria a Josef
 27. Sv. Jan, evangelista
 28. Sv. Mláďátka (Betlémské děti)
 29. x (Sv. David)
 30. x
 31. x (Sv. Silvestr)

Leden

 

 1. Matka Boží, Panna Maria
 2. Sv. Bazil a Řehoř
 3. (Nejsvětější Jméno Ježíš)
 4. x
 5. x
 6. Zjevení Páně (Tři Křálové)
 7. x
 8. x
 9. 2022 Křest Páně
 10. x
 11. x
 12. x
 13. x
 14. x
 15. x
 16. x
 17. Sv. Antonín Veliký
 18. Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
 19. x
 20. (Sv. Fabián a Šebestián)
 21. Sv. Anežka Římská
 22. x
 23. x
 24. Sv. František Saleský
 25. Obrácení sv. Pavla
 26. Sv. Timotej a Titus
 27. x
 28. Sv. Tomáš Akvinský
 29. x
 30. x (Sv. Martina)
 31. Sv. Jan Bosco

Únor

 

 1. x
 2. Uvedení Páně do chrámu
 3. (Sv. Blažej)
 4. x (Sv. Veronika)
 5. Sv. Agáta
 6. Sv. Pavel Miki a druhové
 7. x
 8. x
 9. x
 10. Sv. Scholastika
 11. (Panna Maria Lurdská)
 12. x
 13. x
 14. x (Smrt sv. Cyrila) (Sv. Valentin)
 15. x (bl. 14 františkánských mučedníků)
 16. x
 17. x
 18. x
 19. x
 20. x
 21. x
 22. Stolec Sv. Petra
 23. Sv. Polykarp
 24. x
 25. x
 26. x
 27. x
 28. x
 29. x (Sv. Hilarius, papež - 2024)

Březen

 

 1. x
 2. x (2022 Popeleční středa)
 3. x (Sv. Kunhuta)
 4. x
 5. x
 6. x
 7. Sv. Perpetua a Felicita
 8. x
 9. x (Sv. Františka Římská)
 10. x
 11. x
 12. x
 13. x
 14. x
 15. x (Sv. Longin)
 16. x
 17. x (Sv. Patrik)
 18. x
 19. Sv. Josef
 20. x
 21. x
 22. x
 23. x
 24. x
 25. Zvěstování Páně
 26. x
 27. x (2022 4. neděle postní)
 28. x
 29. x
 30. x
 31. x

Duben

 

 1. x
 2. x (Sv. František z Pauly)
 3. x
 4. x (Sv. Izidor)
 5. x
 6. x
 7. x
 8. x
 9. x
 10. x (2022 Květná neděle)
 11. x (Sv. Stanislav)
 12. x
 13. x
 14. x
 15. x (2022 Velký pátek)
 16. x (Sv. Bernadetta Soubirous) 2022 Velikonoční vigilie
 17. x 2022 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 18. x
 19. x
 20. x (Sv. Hugo)
 21. x
 22. x
 23. Sv. Vojtěch
 24. (Sv. Jiří) (2022 - 2. neděle velikonoční, Boží milosrdenství)
 25. Sv. Marek
 26. x
 27. x (Sv. Jaroslav)
 28. x (Sv. Ludvík M. Grignion)
 29. Sv. Kateřina Sienská
 30. (Sv. Zikmund)

Květen

 

 1. (Sv. Josef, dělník)
 2. Sv. Atanáš
 3. Sv. Filip a Jakub, apoštolové
 4. (Sv. Florián)
 5. x
 6. Sv. Jan Sarkander
 7. x
 8. (Panna Maria, Prostřednice všech milostí) (2022 - Neděle 4. velikonoční "Dobrého Pastýře")
 9. x
 10. x
 11. x
 12. (Sv. Pankrác)
 13. (Panna Maria Fatimská)
 14. Sv. Matěj
 15. x
 16. Sv. Jan Nepomucký
 17. x
 18. x
 19. x
 20. Sv. Klement M. Hofbauer
 21. x
 22. x
 23. x
 24. (Panna Maria Pomocná)
 25. x
 26. Sv. Filip Neri (2022 Nanebevstoupení Páně)
 27. x
 28. x
 29. x
 30. Sv. Zdislava
 31. Navštívení Panny Marie

Červen

 

 1. Sv. Justin
 2. x
 3. Sv. Karel Lwanga a druhové
 4. x
 5. Sv. Bonifác (2022 Seslání Ducha Svatého)
 6. (Sv. Norbert) (2022 Pana Maria, Matka církve)
 7. x
 8. x
 9. 2022 - Ježíš Kristus, Nejvyšší a věčný kněz
 10. x
 11. Sv. Barnabáš
 12. 2022 - Nejsvětější Trojice
 13. Sv. Antonín
 14. x
 15. (Sv. Vít)
 16. 2022 - Tělo a Krev Páně
 17. x
 18. x
 19. Sv. Jan Nepomuk Neumann
 20. x
 21. Sv. Alois Gonsaga
 22. x
 23. x
 24. Narození sv. Jana Křtitele, 2022 Nejsvětější Srdce Ježíšovo
 25. x (Sv. Ivan) (2022 Neposkvrněné Srdce Panny Marie)
 26. x
 27. x
 28. Sv. Irenej
 29. Sv. Petr a Pavel
 30. Posvěcení katedrály sv. Václava v Olomouci (sv. prvomučedníci římští)

Červenec

 

 1. x
 2. x
 3. Sv. Tomáš
 4. Sv. Prokop
 5. Sv. Cyril a Metoděj
 6. Sv. Marie Goretti
 7. x
 8. x
 9. x
 10. x
 11. Sv. Benedikt
 12. x
 13. x (Sv. Jindřich)
 14. x (Bl. Hroznata)
 15. Sv. Bonaventura
 16. (Panna Maria Karmelská)
 17. x
 18. x
 19. x
 20. x
 21. x
 22. Sv. Marie Magdalena
 23. Sv. Brigita
 24. x
 25. Sv. Jakub
 26. Sv. Jáchym a Anna
 27. Sv. Gorazd a druhové
 28. x
 29. Sv. Marta (Marie a Lazar)
 30. (Sv. Petr Chryzolog)
 31. Sv. Ignác z Loyoly

Srpen

 

 1. Sv. Alfons z Liguori
 2. x (Františkáni slaví "Porciumkule")
 3. x
 4. Sv. Jan Maria Vianney
 5. Posvěcení Římské baziliky Panny Marie (Panny Marie Sněžné)
 6. Proměnění Páně
 7. x
 8. Sv. Dominik
 9. Sv. Terezie Benedikta od Kříže
 10. Sv. Vavřinec
 11. Sv. Klára
 12. x
 13. x
 14. Sv. Maxmilián M. Kolbe
 15. Nanebevzetí Panny Marie
 16. (Sv. Štěpán Uherský)
 17. x
 18. x (Sv. Helena)
 19. x
 20. Sv. Bernard
 21. Sv. Pius X.
 22. Panna Maria Královna
 23. x
 24. Sv. Bartoloměj
 25. x (původní sv. Radim)
 26. x
 27. Sv. Monika
 28. Sv. Augustin
 29. Umučení sv. Jana Křtitele
 30. x
 31. x

Září

 

 1. x (Sv. Jiljí)
 2. x
 3. Sv. Řehoř
 4. x (Sv. Rosalie)
 5. (Sv. Terezie z Kalkaty)
 6. x
 7. x
 8. Narození Panny Marie
 9. x
 10. x
 11. x
 12. (Jméno Panny Marie)
 13. Sv. Jan Zlatoústý
 14. Povýšení Sv. Kříže
 15. Panna Maria Bolestná
 16. Sv. Ludmila
 17. x
 18. x
 19. (Sv. Januárius) (Panna Maria La Salettská)
 20. Sv. Ondřej Kim Taegon a druhové
 21. Sv. Matouš
 22. x (Sv. Mořic a druhové)
 23. Sv. Pio z Pietrelciny
 24. x
 25. x
 26. (Sv. Kosma a Damián)
 27. (Sv. Vincenc z Pauly)
 28. Sv. Václav
 29. Sv. Michael, Gabriel a Rafael, archandělé
 30. Sv. Jeroným

Říjen

 

 1. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše
 2. Sv. andělé strážní
 3. x
 4. Sv. František z Assisi
 5. x (Sv. Faustyna Kowalska)
 6. x
 7. Panna Maria Růžencová
 8. x
 9. x
 10. x
 11. x (Sv. Jan XXIII.)
 12. (Sv. Radim)
 13. x
 14. x
 15. Sv. Terezie od Kříže
 16. (Sv. Hedvika) (sv. Havel)
 17. (Sv. Ignác z Antiochie)
 18. Sv. Lukáš
 19. x
 20. x
 21. (Bl. Karel Habsburský)
 22. (Sv. Jan Pavel II.)
 23. x
 24. x
 25. x
 26. x
 27. x
 28. Sv. Šimon a Juda
 29. x (Bl. Marie Restituta Kafková)
 30. x
 31. (Sv. Wolfgang)

A to je vše, přátelé!

 

Zajisté si říkáte, že to je dost!

 

A tak jsem oslavil předvečer všech svatých a jdu pomalu spát!

 

Trvalo to trošku víc, než jsem si myslel, ale docela jsem si to užil.

Zobrazeno 118×

Komentáře

jago

Paráda, mluvíš mi z duše. Každý rok nějaké maškary horrrrrorrrrové v obci naší vídám, až je mi zle (upíři, čarodějnice, bububu). A v náboženství pouhopuhých 7 děcek. Syn nebyl nijak maskován a učitelce řekl, že jde za normálního člověka. Měl u pedagožky úspěch.
A jenom drobnost: Panna Maria Guadalupská se nepíše s "Q"

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Díky, Kubo.

To z "mých", o něco víc, než 30 dětech v náboženství, zhruba 2/3 se přiznaly, že slavily normálně po anglicku a kupodivu v tom termínu, jaký má být, a některé děti, celkem 2 prvňáci, se tak oblékly i do náboženství, což jim ovšem, i při mé mírné povaze, poněkud neprošlo.

Pro pochvalu dětí z tradičních křesťanských rodin taky musím uvést, že právě ty děti se přiznaly, že tento svátek zásadně neslaví. Máme tak mezi dětmi nadšené slavitele halloweenu, vlažné, kterým je to jedno, mohou i nemusí slavit, i zásadní neslavitele.

Prostě jsme se učili o nebi, pekle a halloweenu.

Také z 20 třeťáků o. Pavla mnozí slavili a vyšší ročníky mít nábožko teprve budou, celkem tedy ještě 90 dětí na dvou školách.

Prostě i jako křesťané se s tímto svátkem musíme umět vypořádat.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio