Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Referát o katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie v Praze

 

Tento referát píšu také proto, abych sám si utříbil znalosti o tomto metropolitním chrámu pražského arcibiskupa, který je apoštolským nástupcem na stolci sv. Vojtěcha, mého to patrona. Píšu to v pátek po tom, co katedrála slavila patrocinium sv. Víta, ovšem není to pozvánka na slavnostní bohoslužby.

 

Na začátku toho psaní je třeba se poohlédnout po spolehlivých zdrojích informací, ze kterých je třeba vycházet, abychom se tím zabývali seriózně. 

 

Na prvním místě to jsou knihy o tom napsané. Velkou váhu však mají i spolehlivé ingernetové zdroje a vůbec není na škodu shlédnout nějaký ten dokument, výklad i s obrazy katedrály.

 

Vzhledem k tomu, že to je referát zaměřený na dějiny umění, bude mě zajímat hlavně celkový vývoj katedrály, jak byla postupně stavěna až do roku 1929, kdy se vyklubala podoba, jakou známe dnes, nikoli tolik životopisy světců či popis výjevů zachycených na uměleckých dílech v katedrále, které by mě zajímaly jistě ne méně, jenže jde pouze o referát, nikoli rozsáhlou odbornou práci, kterou jistě velmi dobře, poutavě, zajímavě, poučně i odborně zpracují skuteční a znalí odborníci v oboru. 

 

Vždyť i průvodci v katedrále na vás mají zhruba hodinu času, referát by neměl překročit tuto mez. Na tomto místě však nebude vlastní text referátu, ten náleží skvělé vyučující, ale hlavně jeho zdroje, které si můžete sami prozkoumat a na něž budu v referátu odkazovat:

 

V nabídce knih vyberu 3, vlastně 4 a to v pořadí od zdroje nejmenšího a nepodstatného až po největší a řekněme mnohem důležitější:

  1. Sv. Vojtěch, život a smrt mučedníka od Tomáše Sekyrky, Stanislava Boloňského a Petra Janžura, vydané v Karmelitánském nakladatelství v Kostelním Vydří 1997 na str. 12, kde se popisuje obrázek, který ve svém popisu nastiňuje hlavní body života katedrály: "Základy románské baziliky sv. Víta na Pražském hradě. Se stavbou započal r. 1060 kníže Spytihněv II., neboť starší rotunda, vystavěná snad za vlády sv. Václava, již nestačila pojmout početné zástupy věřících. Při stavbě gotické katedrály od pol. 14. stol. byla Spytihněvova bazilika postupně zbourána."
  2. Dvanáct století naší architektury od Miroslava Pojsla a Vladimíra Londina, vydaná nakladatelstvím Olomouc v r. 2003 jako 2. vydání, kde o katedrále sv. Václava podrobněji pojednávají str. 55 - 58 opatřené názornými nákresy.
  3. Prahou krok za krokem - Uměleckohistorický průvodce městem od Emanuela Poche s kresbami Cyrila Boudy, z nakladatelství Paseka v Praze a Litomyšli v r. 2001, kde katedrálu podrobně popisují str. 84 - 106, což bude pro mě hlavní zdroj informací k tomuto referátu.
  4. Zdroj, který nabídnu, ale nebudu moci v tuto chvíli použít, protože ho jednoduše nemám, sic uvažuji si onu knihu pořídit neb není to žádný krám, ale velmi kvalitní zdroj informací a krásných pohledů, jelikož se zabývá katedrálou výhradně a zcela konkrétně na 704 stranách - Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha od Jana Royta a Jiřího Kuthana vydané v r. 2011 v nakladatelství Lidové noviny. Nebude to snad reklama, když napíšu odkaz, skrze který si můžete tuto zajímavou publikaci pořídit: https://www.databazeknih.cz/knihy/katedrala-sv-vita-vaclava-a-vojtecha-89949

Kvalitních knih o tom napsaných je určitě ještě mnohem více, kdybych byl v knihkupectví jako knihkupec v Praze, jistě bych nabídl celý regál, ale takto zpaměti z pokoje dám jen to, co mám zrovna po ruce.

 

Po stranách vývoje a architektury je krásně a stručně katedrála popsána na svých vlastních stránkách, které také budou mým zdrojem hlavně názorných nákresů, které tím pádem nebudu muset skenovat a kde si ji budete moci prohlédnout i virtuálně, když už nemůžete osobně přijít: https://www.katedralasvatehovita.cz/cs/historie-a-dedictvi

Na stejné webové stránky odkazuje katedrála i na webu Noci kostelů: https://www.nockostelu.cz/kostel/281/

 

A byť by se i na internetu našlo mnoho dalších spolehlivých zdrojů, přesunu se k dokumentům a také přednáškám o katedrále, které můžeme shlédnout obrazem i zvukem, převážně na You tube, ale jistě např. i v archivu ČT, čím bych tento úvod o katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie v Praze ukončil a zabýval se dále již vlastním referátem, který vlastně tu nebude, takže ještě ty odkazy, ke kterým však nenapíšu nic moc konkrétního, abyste mohli si udělat krásné večery s katedrálou: 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/24801-katedrala

Celý pražský hrad: https://www.youtube.com/watch?v=47-t73iXGDo

Svého času populární soutěž: 

Katedrála o třech dějstvích: https://www.youtube.com/watch?v=HLwFNVwBG7A

https://www.youtube.com/watch?v=Nxb2ogfIQW4

https://www.youtube.com/watch?v=07KWDEjBlU4

 

Pochopitelně zdroje existují jak knižně, tak i jinak nejenom v Českém jazyce, ale v mnoha jiných, ovšem nejsem jazykově příliš vybavený člověk, takže do cizích zemí se podívejte sami. Já nabídnu jen jedno video z You tube, ke kterému cizí jazyky ani moc nepotřebujete: https://www.youtube.com/watch?v=1WobQHc7n8Y

 

Nebo se můžete podívat i na slovenský dokument, ale svým obsahem moc nepotěší, není jen o katedrále sv. Víta a zájem se toliko netýká dějin umění: https://www.youtube.com/watch?v=1MTK8jNgHjY

 

No a nějaká ta odborná přednáška pro studenty od již výše zmíněného autora 704 stránkové knihy, čímž bych tuto zábavu ukončil, ale klidně systematicky pokračujte dál:

https://www.youtube.com/watch?v=IgKRJ4CkLfQ

https://www.youtube.com/watch?v=crpiUCJ3fWg

 

No a ještě mě napadá, že naše drahá katedrála, sv. Václava v Olomouci bude mít v tomto měsíci, 30. června, výročí svého posvěcení. Ovšem vzhledem k ostatním studijním povinnostem si tento úkol zcela samostatně, bez uložení úkolu někým jiným, zadám ke dni patrocinia, tj. k 28. září, ono je to i 2. patrocinium katedrály sv. Víta.

 

Nevím, nemyslím si však, že bych se nedostatečně připravoval na zkoušku, jak si mnozí, kněží, pedagogové i ostatní lid, myslí či někteří i nepokrytě řeknou, když student odejde od zkoušky s neúspěchem. 

Zobrazeno 212×

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio