Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Cesta světla nově

Základem pro nově ztvárněnou Cestu světla bylo toto dřívější: https://vvrh.signaly.cz/1405/cesta-svetla

 

Velice pěkně se skládá text na Lurdskou melodii.

 

Ve vyhlášeném roce sv. Josefa, většina Cesty Zmrtvýchvstalého, je upravena na jeho svátek.

 

Je cesta vítězná, kam jde Kristus Pán.

Ten, který trpěl, zemřel a z hrobu vstal!

 

Vítej, vítej, ó Aleluja!

Vítej, vítej, vítej, Ježíši!

 

Apoštolové, ženy, bratři vidí,

za vzkříšeného Krista se nestydí.

 

Vítej, vítej, ó Aleluja!

Vítej, vítej, vítej, Vzkříšený!

 

I. Pán Ježíš vstal z mrtvých - Ženy

Ženy časně k Pánovu hrobu přišly,

anděla viděly, Krista nenašly.

 

Pán Ježíš, jak slíbil, přece z mrtvých vstal!

Teď rychle běžte a povězte to dál.

 

II. Petr a Jan

Apoštolům ženy to pověděly,

že pravdu dí, oni však netušili.

 

Petr s Janem spěchali, k hrobu přišli,

tak, jak ženy říkaly, tak vše našli.

 

III. Marie Magdalena

Marie Magdalena smutná byla,

u hrobu s Kristem by se rozloučila.

 

Tam však není, osloví zahradníka.

Když ten k ní promluví, hned radost vzniká.

 

IV. Dva učedníci

Do Emauz spěchají dva učedníci,

tu přidá se k nim Ježíš, putující.

 

Smutek a neštěstí je okupuje,

Pán Ježíš však Písma jim ukazuje.

 

V. Lámání chleba

Jak s nimi promlouvá, jim radost roste,

již stmívá se, Pane, buď našim hostem!

 

On bere chléb do rukou, rozláme jej!

To Ježíš byl, zpět jděme, rychle honem!

 

VI. Jedenáct bez Tomáše

Tam dveře jsou zamčené na petlici,

Pán Ježíš však náhle je ve světnici.

 

Bojí se učedníci, že je to duch.

Pán před nimi pojí, má tělo, ne vzduch.

 

VII. Poslání odpouštět

Dech na ně: Teď přijměte Ducha mého:

Co všechno odpustíte, odpuštěno.

 

Neodpustíte, není odpuštění,

k tomuto poslání jste posilnění.

 

VIII. Tomáš

Avšak Tomáš tam mezi nimi nebyl,

neviděl Ježíše, hned neuvěřil.

 

Ježíš tak po týdnu přichází zase:

Toť Pán můj a Bůh můj v celé své kráse.

 

IX. Rybolov

Pak probdí noc, nechytí ani rybku

a nad ránem uvidí Pána venku.

 

Na slovo hodí síť, hned plná je ryb,

to přece Ježíš je, již není pochyb.

 

X. Petrovo vyznání

Ty Petře, miluješ, jak miluješ mě?

Pane můj, miluji, ty víš to o mně.

 

Tak pas ovce tedy, pas beránky mé,

po cestě mé povedou i cesty tvé.

 

XI. Poslání apoštolů

A další je poselství Ježíšovo:

teď hlásejte všem lidem Boží slovo!

 

V celém světě ať evangelium zní:

ve jméně Ježíšově je vítězství!

 

XII. Nanebevstoupení Krista

 

Po čtyřiceti dnech čas rozloučení,

Ježíšovo slovo jim srdce mění:

 

Po všechny dny s vámi do konce světa,

před jejich zraky pak do nebe vzlétá.

 

XIII. Společně v modlitbě

 

Pak společně i s Matkou Ježíšovou

jsou jednotní v modlitbách dobu dlouhou.

 

Dar Ducha Svatého přec slíbil jim Pán,

toť jejich příprava, než bude jim dán.

 

XIV. Duch svatý

O slavnosti letnic dějí se velké divy,

vítr a nad každým jazyk ohnivý.

 

Petr plný odvahy vystupuje,

Zmrtvýchvstání těm lidem oznamuje.

 

 

Ta cesta nekončí, teď rychle běž dál,

zvěstovat všem, že Ježíš Kristus je Král.

 

Evangelium dál všem rozšiřuj víc,

tak po smrti můžeš jít Ježíši vstříc.

Zobrazeno 191×

Komentáře

Fanny

Líbí se mně to, jak dobře jsi to popsal. Daleko lépe to teď chápu. Dííííííííííííííííííííííííííííííky Vojto.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio