Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Evangelium na Mars

19. 2. 2021 10:38
Rubrika: Jen tak

Takové blbosti napadají snad jen mě. Včera byl speciál o tom, co se děje na Marsu. Ale nevěnoval jsem tomu příliš mnoho pozornosti.

 

Čas jde dopředu, brzy, sic možná, lépe řečeno zcela jistě, se toho nedočkáme, bude první člověk na Marsu a pak už bude jen krůček k tomu, aby byl na této planetě první katolický kostel. Bible je však psána pro zemi, musely by se udělat lekce pro Mars. 

 

Rok na Marsu je skoro dvounásobný, muselo by se na to pohlížet i v prožívání liturgických dob. 

Vzhledem k zřejmé větší zimě by podstatně déle mohla trvat doba vánoční, jiné předpoklady je třeba nechat, až na to bude aktuálnější doba a vyspělejší vědci, také vědci liturgické teologie. Délka dne je tam skoro stejná, takže denní modlitba církve by mohla mít naprosto stejnou strukturu. 

 

Na ostatní věci ve správném čase odpoví jistě současné vědecké zkoumání zejména jiných vědců, nežli teologů.

 

Pravděpodobně nad tím problémem by se musel sejít nový církevní koncil, protože je tam příliš mnoho otázek k řešení, které by Svatý stolec, jakkoliv má svrchovanou autoritu, rozhodně nemohl sám rozseknout, ovšem podle zásady "Roma locuta, causa finita" by měl zajisté v této věci poslední slovo.

 

Co se týče legitimity (právní i kanonické) na Marsu, když Kristus říká apoštolům, že "co rozvážou na zemi" a podobné pasáže (třeba i "ploďte a naplňte zemi" - možná by stačilo doplnit "...Mars a jiné světy") by se měly vhodně upravit.

 

A taky by se měla začít psát nová biblická kniha do nové, třetí, části Bible "Nejnovější zákon", která by byla psána vpravdě aktuálně. Vše by bylo přesné a vědecké, legendou by bylo pouze Stvoření Marsu. Její kánon by se ukončil při 100. výročí posvěcení kostela na Marsu a první návštěvě papeže na této planetě.

 

V té knize by následovala  2. kapitola o objevech a výzkumech - vědecká z hlediska pozemšťanů a třetí kapitola o prvním člověku na Marsu by byla skvělou reportáží. Čtvrtá kapitola o prvním hříchu na Marsu by musela být spojena s prvním knězem na Marsu a se zpovědním tajemstvím, takže podstata prvního hříchu na této planetě jakožto i dalších by byla utajena. 

 

Po výstavbě prvního katolického kostela by byl první biskup nebo alespoň apoštolský administrátor excurrendo z planety Země, který by byl pro ten úkol pověřen řádným apoštolským listem budoucího nástupce na Petrově Stolci a kniha života na Marsu by pokračovala dál jako aktuálně psaná kronika podle aktuálního žití evangelia na Marsu.

 

První kostel na planetě Mars by mohl mít tvar zeměkoule a na vrcholu kříž, aby křesťané na Marsu pamatovali neustále na planetu Zemi. Buďme si však vědomi toho, že všichni svatí v nebi s Kristem na nás pamatují během celého našeho života a náš život má být zakotven v Kristu, vykupiteli všech lidí, nikoli na planetě Mars.

 

Radostnou zprávu, kterou nám přináší Bible, je potřeba žít už tady na Zemi a pak ho vlastním životem klidně dopravíme třeba i na Mars nebo jiný svět, který se přiblíží životu člověka. 

 

V každém případě je vhodné usilovat o to, aby první člověk na Marsu byl katolík, aby první Marťan (člověk na Marsu narozený) byl řádně katolicky pokřtěn a před tím první manželský pár platně církevně oddán řádně zřízeným katolickým knězem, první kněz byl pochopitelně katolický a první biskup by spravoval Mars ze Země, aby byl Mars od počátku pod zemskou kontrolou. 

 

Tak by v praxi jednota církve na zemi se mohla realizovat na Marsu.

 

Rozhodně by nemělo lidstvo dopustit, aby hned první člověk byl heretik či islámský nebo jakýkoliv jiný náboženský radikál či dokonce ateista nebo neznaboh, to by to šlo s Marsem z kopce hned od začátku jeho lidské invaze. 

 

Nicméně za jedno s Kristem bychom měli být už na Zemi, abychom dosáhli pravé jednoty s Kristem nikoli na Marsu, ale v nebi.

 

Ano, na prvním místě musíme žít evangelium vlastním životem tady, kde jsme, až potom se můžeme vypravit třeba na Mars.

 

Dříve však, než první kosmonaut v raketě, apoštolové viděli, jak Ježíš vstoupá k nebi! To byl mnohem větší zázrak, takže s Kristem máme pořád nad čím žasnout.

 

Zobrazeno 158×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio