Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Virtuální adventní věnec

V adventu prožíváme roráty, což má být mše svatá ke cti Panny Marie v době adventní. 

 

Díky jedné okolnosti mě napadla taková "střelná" aktivita na advent a to virtuální zapálení adventního věnce vždy jednou modlitbou, kterou vložím do modlitby růžence toho dne.

 

Mimochodem, na faře, samozřejmě máme adventní věnec, který bude svítit normálně.

 

A protože už se setmělo, máme první adventní den, předvečer první neděle adventní a zapaluji tuto svíci v modlitbě za...

 

A každý další den doplním krátkou modlitbu.

 

Klidně můžete psát své přímluvy do komentářů nebo si vytvořit taky takový "kalendář střelných modliteb." 

 

Některé dny již teď předvyplním modlitbou, takže na ně bude o to víc krátkých střelných modliteb, které vložím do růžence. 

 

Jako znamení zapálení svíce budou ty modlitby zabarveny žlutě. Předpřipravené modlitby před zapálením adventního věnce, budou zbarveny zeleně.

 

Postupně si při tom uvědomuji, že je mnoho věcí, za které chceme prosit a náš Pán je všechny zná. Až na výjimky (např. připomenutí středečního postu) by se neměly opakovat. 

 

Hesla k evangeliím na celé roráty:

https://vvrh.signaly.cz/1803/hesla-na-roraty-advent-a-vanoce

Sobota 28.11. - vigilie 1. adventní neděle

 • Poděkování za kolokvium z encykliky Laudato si
 • Za paní, která zemřela, zřejmě jako poslední jsem ji podával eucharistii.

Rozjímání na neděli: https://vvrh.signaly.cz/2011/bozi-naruc

 

Neděle 29.11. - 1. neděle adventní

 

 • Za děti, které připravuji k prvnímu svatému přijímání.
 • Za ty, kteří dnes nemohli přijít na mši svatou, protože to epidemická situace zatím nedovoluje.

Pondělí 30.11. - Sv. Ondřej

 • Za Ondru, protože má svátek
 • Za všechny školáky, kteří se mohli dnes vrátit do školy.

Úterý 1.12. 

 • Za všechny, které těžce poškozuje pandemická situace a vyhlašovaná protiepidemická opatření. 
 • Za to, abychom to byli schopni i ochotni respektovat tak, jak to jenom jde.
 • Za ty, kteří si libují ve starší formě římského ritu, za posílení jejich víry a správných hodnot.

Středa 2.12.

 • Za všechny, kteří se postí
 • Za otce arcibiskupa Jana, aby Pán střežil jeho zdraví.
 • Za všechny, kteří na covid 19 zemřeli opuštěni.

Čtvrtek 3.12. Sv. František Xaverský

 • Za to, abychom byli dobří misionáři jako sv. František Xaverský
 • Za naši vládu, aby řídili zemi odpovědně a situaci kolem nákazy koordinovaně ve prospěch společnosti.
 • Za všechny zbožné věřící, kteří chodí na roráty i v této nelehké době.

Pátek 4.12.  - Sv. Barbora

 • Za kolegy studenty, kteří se připravují na zkoušky
 • Za farníky z Potštátu, protože v 50 Lánech mají sv. Barboru
 • Za všechny nemocné, které navštívíme se svatými svátostmi

Rorátní básnička: https://vvrh.signaly.cz/2012/roratni-basnicka

 

Sobota 5.12. - sobotní památka Panny Marie

 • Za moji maminku, protože má narozeniny
 • Na přímluvu Panny Marie za uzdravení všech, kteří onemocněli na kovid 19 a jiné vážné nemoci. Uzdravení nemocných a Útočiště hříšníků, Panno Maria, oroduj za nás!
 • Za všechny ministranty a služebníky u oltáře.

Sobota 5.12. večer 

 • Za všechny děti, protože je navštíví Mikuláš
 • Za všechny nekatolické křesťany, protože ač neuznávají svaté, určitě mají sv. Mikuláše
 • Za všechny aktivní křesťanské rodiny

Rozjímání na neděli: 

https://vvrh.signaly.cz/2012/se-sliby-pan-neotali

 

Neděle 6.12. - 2. adventní a Sv. Mikuláš

 

 • Za farníky z Partutovic, protože mají kostel sv. Mikuláše
 • Za dílo Antiochie a za živý růženec, který se za toto dílo modlí. 
 • Poděkování za udělané zkoušky
 • Za kněze, kteří dnes přistoupí k oltáři Božímu a budou slavit eucharistii

Pondělí 7.12. - Sv. Ambrož

 • Za mou rodnou svébohovskou farnost, na přímluvu Antonína Cyrila Stojana, služebníka Božího.
 • Za všechny děti, které budu učit náboženství
 • Za všechny katechety

Pondělí 7.12. - večer - Vigilie Panny Marie, Počaté bez poskvrny dědičného hříchu

 • Za všechny, kteří se modlí růženec
 • Za kandidáty na trvalé jáhny a za všechny trvalé jáhny.
 • Za lidi na okraji společnosti.

Rozjímání ke slavnosti: 

https://vvrh.signaly.cz/2012/kadidlo-bez-zpevu

 

Úterý 8.12. - Panna Maria, počatá bez poskvrny dědičného hříchu

 • Za všechny ctitele Panny Marie
 • Za všechny nemocné, kteří nemají touhu po svátostech a nejsou navštěvováni
 • Za všechny, kteří trpí nějakou nezdravou závislostí.

O roku sv. Josefa: http://fatym.com/view.php?nazevclanku=ziskejte-plnomocne-odpustky-v-roce-svateho-josefa&cisloclanku=2020120065

Středa 9.12. 

 

 • Za všechny, kdo se postí
 • Za všechny Antiochie, kde jsem působil
 • Za všechny lékaře a zdravotní sestry

Čtvrtek 10.12. - Sv. Julie

 • Za Julinku, protože má svátek
 • Za politiky a státníky, aby jejich jednání vedlo ke všeobecnému dobru
 • Za + pana Sváťu a všechny, které jsem v životě potkal a již mě předešli na věčnost.

Pátek 11.12.

 • Za naši olomouckou arcidiecézi
 • Za všechny zemřelé kněze
 • Za katechety a laiky v církvi

Sobota 12.12. - Panna Maria Quadaluppská

 • Za všechny poutníky do mariánských svatyní a za všechny věřící ve zjevení Panny Marie
 • Za všechny, kteří jsou v karanténě
 • Za všechny bohoslovce, aby se dobře připravili na kněžské povolání

Sobota 12.12. - večer

 • Za kněze, kteří prožívají nějakou krizi.
 • Za všechny, kteří se radují, protože je Gaudete neděle
 • Za všechny, kteří se připravují na přijetí křtu, za katechumeny a za ty, kteří přijmou křest

 

Rozjímání na neděli:

https://vvrh.signaly.cz/2012/radostny-bozi-duch-3-adventni-b

 

Neděle 13. 12. - 3. adventní a sv. Lucie

 

 • za neteř Lidušku, protože bude mít narozeniny
 • za křesťanská média a všechny ostatní sdělovací prostředky
 • za všechny, kteří zbloudili z pravého světla víry
 • za Izrael, neboť nám dal Spasitele.
 • za všechny, kteří se bojí v koronavirové situaci jít na mši svatou a při tom mají velkou touhu a za všechny, kteří se dnes na mši svatou nedostanou.

Pondělí 14.12. - Sv. Jan od Kříže

 • za všechny kněze
 • Za misie a misionáře, za papežské misijní dílo
 • Za všechny moje spolužáky a učitele.

Úterý 15.12.

 • za dobrou svatou zpověď
 • Za všechny rodiče
 • Za + Mons. Adama Ruckého, všechny nedávno zemřelé kněze, všechny starší a nemocné kněze, biskupy a jáhny

Středa 16.12.

 • Za všechny, kdo se postí
 • Za naše biskupy.
 • Za všechny ctitele sv. Josefa
 • Za všechny hledající Krista

Čtvrtek 17.12. - Začátek předvánočního týdne

 • Za všechny, kdo se chystají na Vánoce.
 • Za všechny, kteří mají omezený pohyb
 • Za všechny, které jsem poznal v pastoraci
 • Za všechny, které něco bolí
 • Za strýce, který dnes zemřel.

Pátek 18.12.

 • Za všechny, kteří budou přistupovat k vánoční svaté zpovědi.
 • Za všechny, kteří letos zemřeli
 • Za všechny nově pokřtěné a novomanžele
 • Za náš národ, všechny jeho politiky a státníky.

Sobota 19.12.

 • Za všechny členy chrámových sborů, neboť chválí Boha už na zemi a tím lépe jim půjde chvála v nebi.
 • Za všechny, kteří zemřeli na Covid 19
 • Za všechny moje kmotřence

Sobota 19.12. večer

 • Za papeže Františka, neboť bude slavit narozeniny.
 • Za Signály
 • Za všechny lékaře, zdravotní sestry a všechny, kteří pracují ve zdravotnictví, aby dobře zvládli tuto náročnou situaci

Krátké rozjímání na neděli:

https://vvrh.signaly.cz/2012/pevny-a-na-veky

 

Neděle 20.12. - 4. adventní

 

 • Za evangelizační buňky, zvláště za ty, kteří se scházejí v Zubří, protože zde teď jsem.
 • Za svatou církev
 • Za muslimy a jiná náboženství, aby nakonec našli pravou cestu ke spáse.
 • Za všechny nemocné a chudé
 • Díky za službu pastoračního asistenta
 • Za všechny letošní novokněze
 • Za všechny kněze, kteří opustili svou službu

Pondělí 21.12.

 • Za kněze, kteří s velkou trpělivostí přijímají v těchto dnech mnoho kajícníků.
 • Za všechny pedagogy, aby si dobře odpočali od svých žáků.
 • Za všechny umírající, aby byli včas zaopatřeni svátostmi
 • Za to, abychom pochopili pravý smysl Vánoc.

Úterý 22.12.

 • Za umění dobře napomínat, abychom dobře prožili vánoce s očekáváním na příchod Spasitele.
 • Za nekatolické křesťany, aby si uvědomili, že rozkol je veliké zlo a směřovali k jednotě.
 • Za všechny, kteří budou nemocní i přes Vánoce
 • Za všechny, za které se pravidelně modlívám
 • Za všechny kolegy, studenty teologie

Středa 23.12.

 • Za mou rodnou vesnici Václavov, že v tento den se pořádal Živý betlém
 • Za prarodiče, protože babička by měla 110. narozeniny
 • Za všechny, kdo ztratili nebo nemají práci
 • Za všechny opuštěné

Čtvrtek 24.12. - ráno

 • Za celou naši rodinu a všechny příbuzné.
 • Za židy, aby přijali spasitele
 • Za + prezidenta Václava Havla i za současného prezidenta Miloše Zemana, který si chystá svůj vánoční projev.

Čtvrtek 24.12. - poledne

 • Za všechny děti, protože přijde Ježíšek
 • Za Evropu, aby přijala své křesťanské kořeny
 • Za zlepšení epidemiologické situace a za větší důvěru v Boha, který přišel mezi nás.
 • Za celý náš národ
 • Za svět, aby hledal lásku, která se narodila v Betlémě

 

 

Zobrazeno 253×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio