Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Koronavirová dušičková duchovní obnova v Zubří

Od sv. Radima do dneška kromě včerejška vyšel na Signálech denně 1 článek. 

 

Dnes je neděle a normálně také den, který vrcholí v modlitbách za duše v očistci na hřbitově. 

 

Nicméně kvůli koronaviru, jak jistě víte a tento blog o tom také nemlčí, můžeme za duše v očistci prosit nadále do konce listopadu a vyprošovat jim plnomocné odpustky za známých podmínek, přičemž co se týče svatého přijímání, tak je velmi důležité po něm alespoň toužit.

 

V této době tady v Zubří... 

...opravdu zažívám duchovní obnovu se vším všudy, co k tomu patří:

Denně jsem na mši svaté, denně slyším duchovní slovo, pravidelně se modlíme s o. Pavlem denní modlitbu církve a já se též pravidelně modlím růženec. Pak každý den alespoň hodinu máme ztišení v kostele, v neděli pak více, než 2 hodiny, běžný čas modliteb je tak kolem 3 hodin čistého času. Velmi často mám také rozjímání i studium a studium CMTF probíhá on-line skoro každou sobotu. 

 

Ó, jak veliké to mám štěstí, že mohu žít plně duchovní život!

 

Jako mimořádný udělovatel eucharistie...

 ...jsem v tomto období podal nejvíce svatých přijímání,...

 ...ale myslím si, že tady v Zubří se nejedná o žádný rekord, ale opravdovou zbožnost věřících.

 

Už ty počty svatých přijímání počítám na růženci, který se při tom modlím... 

...Každý desátek pozdravím Pána Ježíše v Eucharistii...

A víte, jak je to veliké, dotýkat se Eucharistie a podávat Pána Ježíše bratřím a sestrám? Slovy se to nedá snadno vypovědět...

 

Když za celou neděli se pomodlím všechna tajemství a při každém desátku, jakože to tu tak je, podám Eucharistii 3-5 věřícím, vychází z toho krásný počet, takže kdo umí matematiku snadno si to spočítá a Teologii umět nemusí, protože Bůh počítá podle úplně jiných veličin.

 

A jako při běžné duchovní obnově ...

...potkávám samé věřící lidi,...

...protože na faru moc nevěřících nepřijde. Není to pravý čas evangelizace, je to čas čerpání od nejspolehlivějšího zdroje, od samotného Pána!

 

A ještě k dobré duchovní obnově patří i výborné jídlo,...

 

...které skvěle vaří můj vynikající zpovědník, byť se předpokládá, že na duchovních obnovách jsou vynikající kuchařky. 

 

Takže když jsou zavřeny restaurace, dostávám...

...pokrmy nejen tělesné, ale i duchovní...

přímo z rukou svého zpovědníka, řádně zřízeného katolického kněze.

 

Ignaciánské duchovní cvičení trvají měsíc. 

Koronavirová duchovní obnova, ...

...jak to ostatně psal o. arcibiskup v tom smyslu, že tento čas lze využít jako duchovní obnovu, vlastně ani nevíme, jak dlouho bude trvat. 

 

Ještě do tohoto času by se měla vejít pravidelná svatá zpověď, ostatně se svým zpovědníkem jsem tentokrát na jedné faře a ač na předchozím působišti jsem měl o tom pochybnosti a po roce jsem si domluvil o. Pavla, který mi dělá zpovědníka již 14 let, vidím jako praktické u svého zpovědníka zůstat.

 

Za celé to období jsem Zubří opustil jen 1x na 2,5 hodiny, když jsem byl v Rožnově modlit se růženec. Samozřejmě ještě jsem trávil stanovený čas ve Vidči a na Starém Zubří.

 

Jako mimořádný udělovatel eucharistie mám také povinnost, která by měla být a v mém případě taky je láskou se každý druhý rok účastnit duchovní obnovy. 

Ovšem ve smyslu svého zaměstnání je duchovní obnova svým způsobem ono zaměstnání samotné. 

 

Za duchovní obnovu pro sebe jsem bral taky Antiochii, ale chápu, že právě proto je lepší sám si vybrat něco speciálního. 

 

Ač v tomto koronavirovém roce by nám to mohl otec arcibiskup odpustit, zcela to záleží na něm a hlavně na těch, kteří to mají plnit, aby podle svého svědomí, se toho nebáli a na duchovní obnovu se vždy těšili.

 

Jelikož je to 2 roky od cursilla, měl bych pomýšlet na duchovní obnovu také a někam se přihlásit. Navíc je tak krásně kulatý rok. 

 

Nicméně právě proto tuto milou povinnost nechám na rok příští... 

a tuto "koronavirovou dušičkovou duchovní obnovu" 

si zapíši do srdce, že jsem byl na duchovní obnově, která byla nádherná a výborně prožitá.

 

Jen moc doufám, že tento plátek někdo nevezme jako akt sebechvály, rozhodně se nechci naparovat jako farizeus, ale poctivě jako celník se neodvažuji pohlédnout a modlím se:

"Pane, smiluj se nade mnou!"

 

Zobrazeno 262×

Komentáře

An09

krásné!

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio