Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Dar bilokace

V souvislosti s těžkou situací kněží, kteří mají na starosti zpravidla více, než jednu farnost nebo farnost či více farností, kde původně sloužilo zhruba čtyřnásobek kněží napadla mě, jak se občas stává, myšlenka zcela heretická, kterou vlastně vyslovil zcela jistý určitý řádně zřízený kněz římskokatolické církve a jisto jistě by její naplnění vyřešilo krizovou situaci v naší české (pochopitelně římskokatolické) církvi. 

 

Budu se snažit být stručný, ač budu představovat novou zcela nevyvinutou vědu, která by si zasloužila odborné publikace nejméně na 1000 stan. 

 

Z nutnosti se však omezím pouze na skrovný článek a tím pádem vypíchnu jen důležité zásadní body této vědy, která na poli pastorace bude zcela revoluční.

 

Byť myšlenka zavání herezí a tím více tento zjednodušující článek, přesto není od věci na ni upozornit a zakotvit ji do mezí pravověrnosti, aby se v církvi výrazně usnadnila pastorace věřících a pokryla veškerá poptávka duchovních služeb.

 

Samozřejmě s tím bude třeba vyřešit velmi závažné teologické i právní problémy, které si vyžádají dlouhodobého řešení, jež však bude třeba co nejdříve začít uvádět v praxi, i když mnoho záležitostí se nestihne vyřešit. 

 

Situace je vážná a kněží málo.

 

Vyjdeme tedy z předpokladu, že v životě několika svatých se objevuje dar bilokace - tedy v jedné době být na více místech. 

 

Jsem si však vědom, že nekatoličtí křesťané by mohli mít problém s tím, že řešení se zdá zcela nebiblické. 

 

Opak je však pravdou, když se podívají v Bibli na Krista vzkříšeného a jeho cesty, kdy se zjevoval na různých místech a to bez možnosti letecké dopravy. 

 

Také ve Skutcích apoštolů můžeme spatřit jisté podobnosti, kdy apoštolové nebo jáhnové byly v pravou dobu na pravém místě a Duch svatý je uchvacoval. 

 

A konečně sám Pán Ježíš slibuje, že když budeme mít víru jako zrnko hořčice, budeme dělat ještě daleko větší věci.

 

Takže máme minimálně osvětlené, že dar bilokace může existovat a může být i naplňován.

 

Ukazuje se jako nutnost něco dělat s nedostatkem kněží a lidským pohodlím a tak se dar bilokace jeví jako jisté dobré řešení. Do budoucna se však bude muset ještě tato věda posunout ještě dále, nejlépe až třeba na čtyřech či sedmi místech v jednu dobu.

 

Doposavad se církev spokojovala s dovolením, aby kněz slavil mši svatou dva, tři nebo čtyři krát za neděli a 2x ve všední den (někdy taky 4x). Nastaly i případy, kdy kněz zopakoval mši 7x v jednom dni. 

 

Ve většině farností jsou lidé vděční za to, že mají kněze, který alespoň přijede. Farnosti, které kněze nemají, usilují o kněze u biskupa, který jim stále více musí zdůrazňovat, že má kněží málo.

 

Avšak v některých farnostech považují za samozřejmost, že kněz odslouží mši svatou v požadovanou dobu a nechtějí na tom nic měnit, i když biskup přidělí starost o další či o novou farnost.

 

A tady je přesně ten moment pro do budoucna povinný dar bilokace

 

Tam, kde lidé pokorně přijímají čas mše svaté s ohledem na to, že kněz nečinil na fakultě zkoušky z tohoto předmětu a musí posloužit mnoha věřícím, je po této stránce vše v pořádku. Farníci zajisté pomůžou knězi ve všem, co potřebuje a mají velkou radost, že ho mají a přejí také farnostem, které má jejich kněz a dokáží společně sdílet společenství a vzájemně se povzbuzovat.

 

Někde však si zvykli, že kněz vždycky byl a je pro ně a udělá pro ně první poslední, takže jim zanechá jejich komfort stůj, co stůj bez ohledu na další. Vůbec to kněz nemá lehké, protože mnohým nevyhoví a ani vyhovět nemůže, protože na fakultě nesehnali za celých několik století profesora pro dar bilokace.

 

Doba koronavirová nahradila tento možný dar za On-line mše. 

 

Skrze tento dar se prudce rozmnožil počet kostelů i farností a farnost a kostel se stal z domácnosti skrze televizní obrazovky či počítačové monitory.

 

Jenže televizní obrazovku ani počítačový monitor biskup nevysvětil ke kněžské službě a účast na takové bohoslužbě se nedala srovnat s přímou účastí na mši svaté.

 

I kdyby věda pokročila tak daleko, že by kněz proměňoval skrze televizní obrazovku či počítač připravené eucharistické materie, pořád by byla tato bohoslužba daleko pozadu za opravdovou řádnou mší v kostele.

 

Znovu se, tedy, vraťme k teorii daru bilokace

 

Církev by na tom vytěžila velmi mnoho, neboť by odpadlo spousta problémů a byl mnohem nižší odpad věřících, protože by kněz tak mohl vyhovět všem a ve farnosti při povoleném množství mší svatých udělat bohoslužby v takových časech, které by věřícím vyhovovali a při tom by mohlo být v každém kostele několik mší a každý kněz by mohl mít tolik farností, kolik by zvládal při ovládání předmětu bilokace a sám by ušetřil mnoho času, který by mohl věnovat péči o spásu duší.

 

A tak řekněme, nedělní pořad bohoslužeb v každé farnosti by mohl vypadat asi takto:

 

Pro ty, kteří nemají čas v neděli by mohla být mše svatá v sobotu večer - je to v souladu s církevním právem a to nejlépe v 17:00 pro ty, kteří si rádi udělají volnou sobotu a možná druhá mše v 19:30 pro ty, kteří potřebují ještě poklidit dobytek a v neděli mají moc práce. V zimním čase by se pak druhá mše nemusela být, protože v 17h už je stejně tma.

 

V neděli by mohla být mše sv. řekněme v 7:00 pro hospodyňky a pro ty, kteří spěchají na nedělní výlet. Jenže pro některé je to moc brzký čas, takže druhá by byla v 8:00 a někteří si rádi pospí, takže v 10:00 a jelikož některé farnosti mají kaplana či ze spravedlivých pastoračních důvodů se dá slavit i čtvrtá mše, pak se dá vyhovět i těm, kteří v neděli tvrdě pracují a mají čas tak asi na 18:30 a v zimě to mohou stihnout o hodinu dřív.

 

To je však jen takový předběžný nástřel, farníci se zajisté vyjádří jasněji, kdy by měl kněz slavit mši svatou, aby se jim to hodilo.

 

Ovšem tato teorie má také závažné problémy, které je třeba vyřešit

 

Tak aspoň některé z nich:

 

Nejprve je třeba říci, že není dostatek těch, kteří by vyučovali tento předmět na teologických fakultách a kněžských seminářích.

 

I kdyby byli, pak je třeba mít na paměti, že biskup světí pouze jednu osobu a budoucí obtížnost rozlišení, který je původní kněz a který bilokovaný.

 

Předmět bilokace, z kterého by dělali zkoušku bohoslovci 5. ročníku, by pravděpodobně měl velmi málo úspěšných absolventů a rapidně by se mohl snížit počet kněžských svěcení, takže by to mohlo problém jen prohloubit.

 

Bilokace by byl zajisté úkon velmi náročný a měl-li by být kněz placen za každou bilokaci, mohlo by to zrujnovat rozpočty diecézí a církev by se mohla dostat do platebních neschopností. Je třeba však podotknout, že i když má dělník právo na svou mzdu, nemusí mít starosti o zítřek, Pán Bůh se o něj postará a dostane 100x víc a život věčný.

 

Bylo-li by dostatek darů bilokace, znamenalo by to, že se sice pokryje velká část duchovních potřeb a blahobyt církve a všech jejich členů by byl zajištěn a vše by bylo tak samozřejmé, že by se vytratila i víra a kněží by nakonec v kostelech byli sami a nemuseli by bilokovat, čímž by tato věda pozbyla smyslu.

 

Takže nakonec z toho vychází, že za kněze musíme prosit, pomáhat jim a vycházet jim vstříc  

 

To je, tedy, závěr, ke kterému jsem došel, sotva jsem začal psát tuto vědeckou práci, která je vědecky nepublikovatelná, přesto ji však hodím do éteru tohoto blogu.

 

Když tedy přichází nějaký čas změn, protože je málo služebníků:

Nebojte se...!

 

 

Zobrazeno 306×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio