Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Hrátky s chvalozpěvem Chany 1Sam 2,1-10

Zbásnění Chanina chvalozpěvu

 

1 Chana se takto modlila,

Aby Boha oslavila:

 

Mé srdce jásotem oslavuje,

a Hospodina tak oslovuje.

 

Můj roh se zvedá, Hospodinu díky,

má ústa potřou nepřátelské zvyky.

 

Radují se ze tvé spásy,

pomocí tou dojdem krásy.

 

2 Nikdo kromě tebe svatý není,

Hospodin, Bůh, Skála a spasení.

 

Povýšených řečí zanechte hned,

svými ústy přestaňte urážet!

 

Vždyť Hospodin je Bůh vševědoucí,

neobstojí před ním s lidskou mocí.

 

Všechny skutky Bůh pěkně zváží,

lidské činy se těžko snaží.

 

4 Luk mocného ten na nic není,

když postihlo ho přelomení.

 

Ten, kdo klesá, teď sílu má,

statečností se opásá.

 

5 Sytí náhle musí pracovat,

aby si chléb mohli vydělat.

 

Hladoví jsou sytí dosti,

práce měli do sytosti.

 

Žena, která nerodila,

sedm synů porodila.

 

Žena, která syny měla,

vadne, chřadne osamělá.

 

6 Hospodin smrt i život dává,

tam přivádí i vyzvedává.

 

On má v moci podsvětí,

vyvádí ze zajetí.

 

7 Bůh ochuzuje i zbohacuje,

Ponižuje a též povyšuje.

 

8 Nuzného hned z prachu vyprosťuje,

Ubožáka z kalu vytahuje. 

 

Posadí je tam mezi knížaty,

v dědictví trůn slávy dá bohatý.

 

Vždyť sloupy země patří Hospodinu,

na ně položil naši domovinu.

 

9 Kroky věrných věrně střeží,

svévolníci do tmy běží. 

 

Ve tmě zajdou zajisté

z jejich síly nejisté.

 

10 Kdo s Hospodinem vede spor,

hned se vyděsí každý tvor.

 

Až zaburácí z nebe hlasem,

třást se budou velkým třasem.

 

Hospodin mocně povede soudní při,

s končinami země si vše vyřeší.

 

Udělí moc svému králi ve výši,

roh svého pomazaného vyvýší. 

 

To tak, když zítra z toho mám zkoušku.

Zobrazeno 225×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio