Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

O Panně Marii v Bibli

 

Když Adam a Eva zhřešili, Bůh slíbil záchranu a tak příslib, že přijde Panna Maria máme již od začátku Bible.

 

V Novém zákoně nám Pannu Marii představuje evangelista Lukáš, když ji anděl Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží. Hned potom jde za Alžbětou, která Marii pozdraví a Panna Maria vyzpívá nádherný chvalozpěv: Velebí má duše Hospodina a pomáhá Alžbětě až k narození Jana Křtitele. 

 

Potom se přidává i evangelista Matouš, který představuje jejího snoubence Josefa a jeho rozpaky nad tím, že jeho budoucí manželka bude mít dítě, které není jeho. Spolu s evangelistou Lukášem potom svědčí, že Ježíš se narodil v Betlémě. 

 

Dále Lukáš vypravuje o tom, jak byl Ježíš představen v chrámě a Matouš vypráví o příchodu mudrců s třemi dary - zlatem, kadidlem a myrhou a jak museli utéct do Egypta. Lukáš pak ještě vypráví, jak Ježíš ve dvanácti letech zůstal v chrámě a jak poslouchal rodiče. 

 

Když už je Ježíšovi 30 let, přidává se i evangelista Jan a také Marek k vyprávění o Ježíšově Matce. Na svatbě v Káně zaznamenal Jan, že byla i Ježíšova Matka a řekla Ježíšovi, že nemají víno a potom učedníkům, aby udělali všechno, co Ježíš řekne. Pak evangelisté zaznamenají, že byla přítomna jeho matka a příbuzní a Ježíš řekl: "Kdo je má matka a kdo jsou moji příbuzní? Přece každý, kdo plní vůli mého nebeského otce, to je můj bratr, sestra i matka."

 

Také pod Ježíšovým křížem stála jeho matka. Ježíš řekl učedníkovi: To je tvá matka a své matce: To je tvůj syn. A od té doby si ji Jan vzal k sobě. Panna Maria se stala i naší matkou.

 

Když končí evangelia a nastupují Skutky apoštolů, je Panna Maria uprostřed učedníků modlících se o seslání Ducha Svatého. A konečně i v poslední knize Bible je "Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy."

 

Takže v Novém zákoně máme krásně sepsaný život Panny Marie. A na nás je zkusit se Panně Marii podobat. Můžeme zkusit třeba to, co Maria dělala, když něčemu nerozuměla: "uchovávala to ve svém srdci a rozvažovala o tom."

 

A teď se pomodlíme: "Pod ochranu tvou..." 

Zobrazeno 252×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio