Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Deník velikonočního třídenní a Slavnosti vzkříšení 2020

Že letošní velikonoce budou jiné, je už teď a bylo již od poloviny postu zcela jasné. 

 

Zelený čtvrtek

 

Z domu jsem přijel o Zeleném čtvrtku v 16:00 vlakem. Doma jsme měli velikonoční úklid.

 

Cestou z nádraží jsem potkal farníky a prohodil jsem s nimi několik slov. Myslí na nás v modlitbě, když nemohou do kostela a těší se alespoň na adoraci u Božího hrobu nebo venkovní křížovou cestu, která bude o Velkém pátku v 9:00 venku na hřbitově a podle ohlasů to vypadá, že uděláme několik skupinek, abychom dodrželi všechny bezpečnostní požadavky. Takže i já si připravím nějakou křížovou cestu.

 

Než začaly obřady - mše sv. na památku poslední večeře, podrobil jsem se očistě těla, neboť podle židovských zvyků to bylo nutné po návratu do tábora. Před tím jsme přenesli svatostánek do Getsemanské zahrady a po tom jsem chystal vše, co bylo potřeba pro skrovnou mši svatou, která je mimořádně bez účasti lidu, tedy "kněz s jedním nebo dvěma přisluhujícími" - pomohla mi i paní kostelnice, která při mši svaté četla čtení. Klapotat se nechodilo, odjezd zvonů do Říma se konal v řádné hodině večerního klekání, ministrantské zvonky neměly v podstatě pro koho řinčet.Večer jsem potom strávil růžencem a slavnostní večeří (párek, chleba, oplatky a jidáše) u TV Noe.

 

Velký pátek

 

Velký pátek jsem vlastně začal ještě před ranními chválami, kdy mě napadlo spíše napsat tento blog, než točit další video, už jsem jich za celou koronavirovou dobu natočil dost - ještě udělám na You tube velikonoční slavnost a možná nějaké vlastní poslední video náboženství, ale to už nijak nemusím, jen když by se chtělo dětem a rodičům, jak jsem to po telefonu navrhoval.

 

V 7:00 o. Radomír na věži rozezvučel kladívkový stroj místo zvonů. Pro mě to byl signál na ranní chvály, pak jsem si dal kafe a jidáše - tedy drobnou snídani. Teď se pustím do křížové cesty, odpoledne do Infolistů. 

 

Křížová cesta začíná v 9:00 - zatím vím, že ji mám nachystat a přesunout se na místo dění a pak se uvidí podle možností ve vší bezpečnosti. Farníci jsou také velmi ohleduplní a bezpečnost vč. nošení roušek a odstupů dodržují.

 

Po křížové cestě, která dopadla velmi dobře a velmi nás povzbudila, klidně se ji můžete pomodlit: https://vvrh.signaly.cz/2004/kristus-je-panem-sveta-ne-koronavirus-aneb-velkopatecni-krizova-cesta

jsem se rozhodl ji předělat také na svůj blog, i když její mnou neupravená verze určitě někde po internetu koluje, takže jsme možná mezi posledními, kteří se tuto křížovou cestu modlili.

 

Je půst a proto jídlu dnes mnoho nedáme, nečekám, že bude oběd, takže na všechno je mnohem více času. Také adorační rozpis se průběžně doplňuje, takže noční bdění se nám podaří zorganizovat, ale jen v tom rozsahu, abychom neohrožovali ostatní a dodržovali veškerou zdravotní odpovědnost, na kterou se v této době klade veliký důraz. Po obřadech se dohodly poslední hodiny k celonočnímu bdění.

 

V 15:00 nás čekají velkopáteční obřady, v podstatě se na ně nemusí nic zvláštního chystat - teda kromě přímluv a několika dalších drobností, takže již od 14:20 v kostele se vším všudy, obřady trvají necelou hodinu.

 

Kříž je již zahalen, korporál máme, ve svatostánku je hostií dost a patena, svíčky a klapače jsou nachystány, desinfekční prostředky si vzal na starost o. Radomír. Vím, co se má číst a budu to mít vše připravené. Nácviky jsme se nezabývali již poslední léta vůbec, koordinace s ministranty se dařila přímo při obřadech s krátkým 10 minutovým vysvětlením před nimi, letos však ministranti nebudou, podle předpisů budu zřejmě sám.

 

Po obřadech prožívám volno do 22:00, kdy mi začíná adorační služba. Nastává dlouhé velkopáteční ticho.

 

Toto ticho si obohacuji vyhledáváním on-line bohoslužeb či duchovním programem TV Noe a také chvílí natáhnutí se na posteli a potom i večeří s dodržením půstu od masa i újmy - tedy možné jednodenní nasycení. Mezi tím jsou hotovy i Infolisty, které vkládám na farní stránky.

 

Když jsem opět povstal, viděl jsem na náměstí dlouho neviděné ministranty čekající na chvíli, kdy s panem farářem vystoupí na věž. Měl jsem z toho velkou radost, i když se naše pohledy nestřetly a na věž jsem jít nehodlal.

 

Než mi začne adorace již za 14 minut, shlédl jsem po 6. zastavení křížovou cestu s papežem Františkem před bazilikou v Římě, kterou pronášela TV Noe. 

 

Po adorační hodině půjdu spát, neboť už teď se připozdilo, den už je dávno nachýlen a nemám tolik sil jako emauzští učedníci, kteří ještě 3 hodiny potom putovali zpět do Jeruzaléma.

 

Noc bude kratší, v 5:00 mě čeká další adorační hodina. Paní, co bude následovat nyní po mně chtěla adorovat 2 po sobě jdoucí hodiny, po ní ještě varhaník a přede mnou zas pan farář.  

 

Bílá sobota

 

Ráno mi budík oznamoval od 3:50 čas, že mě čeká druhá adorační hodina. Původně jsem si říkal, že si před tím dám ranní kafe, ale nakonec jsem se jal vstávat pomalu se vyhrabávajíc z postele až ve 4:45 tak, abych přesně v 5:00 byl v kostele a do 6:00 se modlil u Božího hrobu denní modlitbu církve Bílé soboty a jako každý rok v tuto dobu a těchto hodinách celou až po večerní nešpory, byť denní modlitba má posvěcovat průběžně celý den, vždy o Bílé sobotě ho posvěcuji naráz v této adorační hodině. 

 

Kafe a snídani jsem si dal ihned po té, co jsem byl vystřídán prvním dobrovolným hasičem z obce Klokočí. Protože na TV Noe byl koncert, což podle mého gusta není moc na ranní vstávání, ale spíše večerní usínání, pustil jsem si k snídani ČT 24, kde byl ovšem zase parlament projednávající návrhy ve zrychleném režimu kvůli nouzovému stavu a zjistil, že projednávají kde co - prospěšné i neprospěšné. 

 

(z toho vím, že podle svého svědomí nemohu volit strany, které kde co v nouzovém režimu nechají projednat /je to od nich naprosto hrubě, řekl bych až sprostě, nedemokratické jednání, neboť dle mého názoru mají v tomto režimu jednat zcela výhradně o aktuálních věcech, které nesnesou odkladu a ne se zabývat něčím, co je zcela nepodstatné, ale využijí slabé chvilky, aby projednali něco zcela prokazatelně neprospěšného/, viz Piráti, SPD !,KSČM !, ČSSD, ANO a další vyjma např. KDU-ČSL, která naprosto vzorně a věcně vystupuje a jedná a spolupracuje k prospěchu nás všech)

 

Je teď krátce po 8. hodině, když to píšu. 

 

Jak to dodělám, dám si hodinku k dospání, bude-li mi dopřána (není to pravidlo, někdo může zazvonit, jak se před chvílí také stalo, když jsem to psal, nicméně každé setkání je pro mě radostí), pak se budu věnovat velikonočnímu úklidu, odpoledne pak přípravě zítřejší liturgie velikonoční vigilie (slavené nad ránem ve 4:30), očistě těla a oholení vousů bych vypadal slavnostně od začátku velikonoc (naposledy oholen o popeleční středě), po setmění dle výzvy našich biskupů vystavím za oknem obraz Krista, rozsvítím svíci a budu se modlit slavný růženec, čtení z velikonoční vigilie a cestu světla jako přípravu na liturgii ranní. 

 

Ranní vstávání na vigilii si zatím navrhuji na 3:15, abych 3:30 byl v kostele a po vigilii odjel domů slavit velikonoční svátky s velice omezeným navštěvováním rodiny vždy sledujíc své trasy i zdraví, abych neohrozil ostatní nebo sám sebe.

 

K dalšímu upravování se dostávám až těsně před půl sedmou večerní a vypadá to, že tento den se toho moc měnit nebude, je ticho bílé soboty. 

 

Přichystal jsem se, tedy, na vlastní oslavu vigilie v osobní modlitbě, co natočím také na You tube jakožto jsem stihl natočit i náboženství speciál o křtu. 

 

Ještě se nesetmělo, tak po již pomodleném růženci povečeřím, soukromě oslavím vigilii na kterou se těším nad ránem živě s celou církví prostřednictvím Kristova kněze zítra nad ránem a mezi tím se podívám na prvního mezi biskupy, jak slaví tuto velkou slavnost. Slavnost se dá udělat i ve skrovnosti. 

 

Na začátek vlastní vigilie podle výzvy biskupů zapálím za oknem svíčku a umístím zmrtvýchvstalého Krista, přečtu si chvalozpěv velikonoční svíce, potichu, budu nad ním rozjímat. Podobně přečtu i starozákonní čtení s následujícím žalmem, načež zazvoním a vyřknu slavnostní Aleluja, které se po celou postní dobu tlumilo, přečtu si evangelium a rozvzpomenu se na svůj křest. Takto ukončím a půjdu se podívat na slavení církve.

 

Přímý přenos bohoslužeb je velmi dobrá věc, nenahradí nám mši svatou - to vím také ze svědectví mnoha rodin v této době bez bohoslužeb. Jak mám velkou výhodu, že smím být na mši svaté, když vím, že to teď nemůže každý a je to veliká vzácnost. 

 

Proto také, ať už se na mši dívám nebo na ni jsem, rozhodl jsem se soucítit s věřícími, kteří se nedostanou tím, že si také dělám domácí "osamělou" liturgii a snažím se ji prožít, jako bych ji prožíval v rodině bez bohoslužeb, protože buď vidím rodinu nebo jsem na bohoslužbě, ale obojí dohromady teď nejde.

Svíce, kterou jsme rozžehli (o. Radomír během zpráv, když se začlo stmívat, já trochu později při modlitbě) zhasnu, až půjdu krátce spát. Na fotce ne moc kvalitní, neumím fotit v noci je osvětlen pokoj o. Radomíra, můj bude na videu přímo ze zapalování před trochu víc, než hodinou, je 21:15.

 

Jak psáno výše, vstávání se bude pohybovat v hodně brzkých ranních hodinách, skoro si říkám, že to bude noční bdění, jak by vigilie měla být. Když toto píšu, sv. otec jistě začal slavit vigilii. Hned, jak tu dám video, tak se připojím ke sledování.

 

Slavnost vzkříšení

 

Je 3:20, když píši tento zápis, okamžitě potom jdu do kostela chystat vigilii. Vstávání jsem si naplánoval na 2:50, ale v reálu jsem vstával ve 2:20 a jsem rád, že jsem takto vstal, šel jsem se vykoupat. Mám za sebou jen 4 hodiny spánku, mezi tím asi 2x vzbuzen, nemohl jsem se dočkat. Nicméně vstát na původní čas by znamenalo mít větší stres s chystáním vigilie. Takto je to dobré. Teď už musím jít.

 

Na mši svaté byl jen ten, kdo tam být měl, aby mohla oslava co nejdůstojněji proběhnout i ve vší skrovnosti. S ministrantskou službou mi pomohl pan kostelník z Potštátu, jinak bych těžko dával dohromady kadidlo mezi držením Misálu při modlitbě po čteních a žalmech, když ještě první dvě čtení jsem četl. Sic jsem se připravoval na průběh, byl jsem si vědom, že budu mít více činností, než při normální asistenci dalších 3-10 ministrantů, ale na čtení jsem se nepodíval předem, tak jsem taky dříve nezjistil, že obě měly kratší verzi, která by možná lépe odpovídala skrovnosti liturgie. Čtena byla všechna čtení. 

 

Byl jsem mnohem čilejší, než by to bylo při noční vigilii před kterou se spát nechodí a pak se zpravidla vstává na ranní mši. Byla to jinačí vigilie - mnohem tišší a klidnější, žádný stres, který je normální při její běžné slavnostnosti. 

 

Ve skrovnosti liturgie naráz vyniká její nádhera i pro ministranta, který v pompéznosti liturgie může vidět spíše její náročnost a krásu ocení prostý věřící lid. I když má 1 ministrant více práce, přesto mnohé věci jsou dělány jednodušeji a tak je dost času i k tomu povšimnout si té nádhery. 

 

A když je "prázdný kostel", naráz můžeme prožívat účast všech nebešťanů a konání celé církve.   

 

Boží hod velikonoční

 

Dnes již na další mši sv. nebudu, po napsání těchto odstavců budu směřovat zas na krátký čas domů a krátce navštívím své sourozence. Jsem si vědom, že velký pohyb není dovolen a tak půjde o krátké a skrovné ohlášené návštěvy, širší rodinu budu muset vynechat, neslušelo by se to pro tuto situaci. 

 

Maminka mi volá prakticky denně, vzala si za své projev pana premiéra, který byl i pro mě politicky obstojný a důstojný, pan premiér se nevyhýbal ani náboženskému rozměru velikonočních svátků, ale důrazně upozornil, abychom se starali o své seniory a často se s nimi spojovali přes dráty, nikoli fyzicky. I mamince se řeč pana premiéra líbila.

 

Dnes bude mít projev pan prezident, kterého jsem nevolil. (Byť jsem ho ještě neslyšel, již teď to považuji za velkou katastrofu a další podraz v boji proti šířící se epidemii. Prezident v této situaci nemá právo na omyly, má povinnost sjednocovat národ, nikoli rozdělovat. Co předvedl posledně, jakých přehmatů se dopustil, to je zralé na to, aby raději dobrovolně odstoupil ze své funkce, než aby dále zrazoval občany tohoto státu a prohluboval již teď nedozírné politické škody, za které je odpovědný osobně i z titulu funkce.) Nicméně možná většina, ve skutečnosti méně, než 50% oprávněných voličů, neb je třeba počítat i ty, kteří z nějakého důvodu se voleb nezodpovědně nezúčastnili, si pana prezidenta zvolila a my ostatní už to musíme nějak přetrpět. Velikonoce nám pan prezident nemá možnost zkazit.

 

Nicméně jsem v zprávách jsem se se dozvěděl, že  se projevu zúčastní formou spolupráce, že požádal pana prezidenta i pan kardinál  Dominik Duka, což může  být vajímavé. 

 

A po dobu krize a ode dneškabude prezidentem republiky náš drahý  kardinál. Bohu díky. 

 

Prezidentský projev není nikterak důležitý, důležitější je zvěst, že Pán Ježíš vstal z mrtvých! 

 

A budeme-li pevně věřit Kristu a dodržovat všechno, co nám nařídí ti, kteří mají odpovědnost za společnost a stát, můžeme si být jisti, že nás zachrání. 

 

Vždyť On zvítězil nad smrtí. Smrt už dávno prohrála. On je Pánem života i smrti. Kéž nedopustí, abychom pozemskou pouť opustili předčasně a nepřipraveni. Kéž se najde účinný lék proti tomu zlu, kvůli kterému máme karanténu a skrovné, přece však krásné, velikonoce.

 

Domů a jsem se dostal odpoledne a a oddal jsem se se sladké mu odpočinku. 

 

Velikonoční pondělí 

 

Bude jen krátký rukáv zápis. Odpočinek pokračuje. Koleda se nekoná. Mši sleduji na TV Prima Noe. Navštívíme slíbené příbuzné, nicméně trochu déle a kolo nebude, jen večerní pouť. 

 

Poslechl jsem si projev prezidenta republiky k velikonocum, byl slušný, ale nedostatečný. A Dobré věci z něj dělá však nemá ze sebe, ale i zBible a části, které ovládá i dítě 1. třídy v náboženství, vyzval jen k tomu, co každý člověk samozřejmě žije.

 

Když  nemůžeme koledovat u blížních, 

můžeme koledovat u Boha!

 

Proto jsem vykonal dnešní pouť rodnou farností.

Věci, které jsou škrtnuty svědčí o tom, že chybí ten větší prožitek s Pánem jakožto i možnost si popovídat o tom, co tíží srdce. Věřím tomu, že až virus bude skolen, bude i mnohem větší touha vrátit se k pořádnému slavení. 

 

Ale nejprve porazit epidemii a tu neporazíme bez Pána!

 

Velikonoční slavnosti jsou i ve vší skrovnosti!

 

 

Zobrazeno 314×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio