Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

K sv. Josefu po růžencové pobožnosti

Když tak rozebírám růženec po celý letošní půst, uvědomuji si jeho velikost a také to, jak nás tato modlitba provází Písmem svatým.

 

V této době si ještě mnohem více uvědomuji, jakou mám teď výsadu, že budu moci být o jeho slavnosti na mši svaté, jakožto vlastně jsem byl na mši svaté po celý týden, na nedělní jsem byl v sobotu večer, když ještě mohlo být 30 lidí. V pondělí, když se to zpřísnilo již od neděle, ještě pár lidí přišlo, nikomu jsme nebránili a nikoho nezavazovali na mši svaté být vědomi si toho, že nás nesmí být ani 10 a pak přišli instrukce, že opravdu, zcela neveřejně, jen ti, kteří jsou nutní, takže max. ministrant nebo někdo, kdo zajišťuje techniku převozu či ještě druhý celebrant, ale to asi tak všechno, aspoň tak jsem to pochopil, takže i zítra o slavnosti to tak bude, že všechno nachystám na mši sv. a budu rád přítomen. Akorát o. Radomír nepopřeje při mši sv. žádnému Josefovi, sám Josef není a ani mne tak nikdo nepojmenoval, nicméně stále více si sv. Josefa vážím.

 

Modlitbu ke sv. Josefovi při růžencové pobožnosti jsem po prvé slyšel v Luhačovicích, kde byla farní kaple sv. Josefa (dnes už mají kostel sv. Rodiny) a slyšel jsem ji docela pravidelně. A třeba v Drahotuších se ji modlí taky, byť nemáme kostel sv. Josefa, jedině v kapli v sousední obci Slavíč, kde letos přijdou o pouť, protože opatření pouť ve vší správnosti zakazují a nezbývá nám, než se tomu pokorně podřídit a doufat, že budeme moci jeho slavnost a tuto pouť uskutečnit, když jej budeme slavit jako dělníka. 

 

Na rozdíl od Fatimského dodatku či závěrečné prosby o požehnání Kancionál tuto modlitbu obsahuje a občas se ji některé farnosti i modlí.

 

Ona je docela dlouhá, takže kde mají stíhat růženec přede mší svatou, mohou mít důvod ji zcela vynechat a vlastně není běžnou součástí této modlitby. Ale protože zítra je Slavnost Sv. Josefa, tak tuto modlitbu s velikou láskou připomínám, ale raději si ji opíšu, byť si její znění zřejmě pamatuji, ale znáte to - když si to řeknete, tak naráz okno, někdy přímo výkladní skříň.

 

Biblická postava sv. Josefa je muž činu, on v Písmu neřekne jediné slovo a při tom má tak krásnou modlitbu a těší se velké úctě blížící se té, která náleží Panně Marii, vždyť on se o Svatou Rodinu staral a proto se v církvi také slaví hned 3x - zítra (19. března) jako Slavnost, 1. května jako nezávazná památka - sv. Josefa dělníka (komunisté ve své zbožnosti z toho udělali svátek práce) a samozřejmě po Slavnosti Narození Páně v neděli jako člen Sv. Rodiny.

 

A navíc je i součástí základních eucharistických modliteb při mši svaté spolu s Ježíšem a Marií jako snoubenec Panny Marie, takže jeho jméno církev vyslovuje denně.

 

A může mi někdo říct, co je nebiblického na modlitbě ke sv. Josefu po růžencové pobožnosti?

 

Já bych řekl, že normální křesťan se všemi vlastnostmi sv. Josefa v té modlitbě souhlasí, ale posuďte sami:

 

V Kancionále je to modlitba 011, růženec je 009, potom je Anděle Boží

 

Oroduj za nás, svatý Josefe,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 

 

Modleme se: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý správce Svaté Rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna a jako kdysi jsi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.

 

Myslím, že tato modlitba v této době je velmi aktuální. Nezačneme se ji modlit? 

 

https://vvrh.signaly.cz/2002/ruzenec-a-ekumenicka-bohosluzba-aneb-ruzenec-i-pro-nekatoliky

 

Našel jsem o tom i pěkné video:

 

SVATÝ JOSEFE, ORODUJ ZA NÁS!

Zobrazeno 279×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio