Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Pokračování sbírky

Teď mi to na čas trochu chybělo a dnes jsem se opravdu těšil, že konečně po skoro měsíci budu pokračovat a rozjímat o Písmu tvořivě ve verších. Ještě jsem nevypad ze cviku, docela to šlo. Tak teď k 2. neděli v mezidobí a pojedem dál. A mezi tím se kouknu na evangelia Ježíšova narození. Snad to stihnu do Hromnic. A kdyby náhodou ne, tak mi to neuteče.

V Galilejské káni svatba byla,
Maria, Matka tam posloužila.
 
I Pána Ježíše tam pozvali,
učedníci se též radovali.
 
Víno došlo! Pánu Matka říká.
"Co mi chceš? Čas ještě neutíká."
 
Učedníkům tedy řekla Matka:
Učiňte, co řekne, všechno, zkrátka.
 
Šest džbánů z kamene k vodě bylo,
k očištění běžně to sloužilo.
 
Židé to měli tak předepsané,
do nich dvě, tři vědra byly dané.
 
Pán řekl: "Naplňte je vodou hned!"
Dolili plně, těžko bys je zved.
 
"Teď naberte, dejte správci svatby!"
Donesli, okusil víno. Jak by?
 
Vždyť před tím to přece voda byla,
nevěděl odkud se objevila.
 
Sloužící to věděli přece však.
Zavolal ženicha a řekl tak:
 
Nejprve dobré to předkládá se,
čím víc jsou opilí, horší zase.
 
Tys dobré uchoval k této chvíli,
nejlepší, ač už jsem podnapilý.
 
Začíná na svatbě, z ní pramení,
nebyl to však zázrak, jen znamení.
 
Tímto Ježíš slávu svou zjevuje,
víru učedníků upevňuje.
 
Pak šel za Matkou a příbuznými,
v Kafarnaa pár dní pak prožil s nimi.
Zobrazeno 631×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

8. v mezidobí - Lk 6, 39-45

S učedníky Pravda pravá
přirovnání nyní dává:

"Slepý slepého vést může?
Spadnou oba do kaluže.

Nad učitele není žák,
vyučí se, bude jen... jak (učitel).

Bratra třísku vidíš hravě,
v oku když trám ty máš právě.

Dovol, bratře, vyndám třísku!
Necítíš v svém oku písku?

Tříska, to je jen malý šrám,
nejdřív si vyndej z oka trám.

Až ho vyndáš, pak uvidíš,
jaký tvůj bratr nese kříž.

Od dobrého stromu není
ovoce, jenž k jídlu není.

Od špatného (stromu) nečeká se
to dobré (ovoce), co prodává se.

Po ovoci poznáš strom hned,
je-li to dobré nebo jed.

Z trní fíky neuděláš,
z plevy víno marně čekáš.

Dobrý, dobré (srdce) dobro dává,
zlý jen z zlého zlo vydává.

Ústa jeho otvírají
to, s čím srdcem přetékají."

Vojtěch Hýbl (VVRH)

1. postní neděle

POKUŠENÍ PÁNĚ

V poušti satan je teď plný síly
Ježíše chce rychle vyvézt z míry.

Tvé výzvy jsou, ďáble, tak trapné,
vždyť nade mnou nemáš moci žádné.

Na poušti, Ježíši, hlad jistě máš,
z kamene chleba snad si uděláš.

Nejen z chleba, pokrmu, žije lid,
i každým Božím slovem bude syt.

Z vrchu pak Ježíš vidí celý svět.
Ten já ti dám, mě budeš se klanět.

Odejdi, satane, vždyť psáno jest,
Pánu Bohu svému každý vzdá čest.

Jsi-li Syn Boží, skoč z chrámu dolů,
andělé s tebou jsou jistě spolu.

Nebudeš pokoušet Pána Boha,
o tom praví také svatá slova.

Mějme my z toho to poučení,
že ďábel chce nás mít ve vězení.

Když on pokouší, řekni mu hned ne!
Kdo se zlým dá svézt, trest ho nemine.

Zobrazit 16 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio