Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Ministrant a růženec

Křížová cesta, kterou jsem kdysi psal před ministrantskou schůzkou právě pro ministranty už je docela stará, ale pořád si ji rád přečtu. Tady je na blogu. Nicméně před časem, ještě loni, mě napadlo, že bych udělal také rozjímání růžence pro ministranty. Jak však vidno, není to taková rychlovka a dostávám se k tomu až dnes, když slavíme Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů a nehodlám to rozjímání dnes zakončit nejen proto, že jde o 20 tajemství, ale také proto, že si to chci jako ministrant prožít celou tu modlitbu a nebýt tlačen časem.

Několik rozjímání už zde mám. Kdo si chce zazpívat na nápěv Lurdské písně, který si zpíváme o pouti v Kovářově, může se podívat zde. 

Já se od jisté doby modlím růženec denně. Mezi ministranty však je tato modlitba trochu popelkou, protože když se ji někde modlí věřící před mší sv., tak ministrant zpravidla přichází do sakristie, aby se oblékl a připravil na mši. Ale zažil jsem také v některých farnostech, že ministrant přišel, oblékl se a protože byl ještě čas, šel se modlit s ostatními růženec. A jinde zase v květnu nebo říjnu děti předříkavali růženec a bylo to moc hezké.

Takže teď jako ministrant se chci nechat unést krásou modlitby růžence.

Kéž by sis, milý ministrante, tuto modlitbu zamiloval. Je velice krásná, vede Tě samotná Matka Boží. Učí tě všechno o Jejím Synu, o Pánu, kterému sloužíš. Ona ho znala celý jeho život a zná ho zcela dokonale. Ty můžeš naslouchat a nebudeš se nudit, i když za celou dobu neděláš žádný složitý úkon, jen se modlíš a počítáš zrnka modlitby na růženci.

Růženec má teď už čtyři překrásné růže. Kněz nosí čtyři barvy ornátu vždycky podle liturgické doby. Růžencové růže mají barvy trochu jiné.

Radostná může mít bílou jako čistotu nebo modrou, jako barvu Matky Boží, která Ježíše provázela od začátku jeho života přes celé jeho dětství. Během liturgického roku slavíme první čtyři tajemství a o pátém tajemství čteme v Lukášově evangeliu ve vánoční době.

Růže světla může mít barvu zlatou nebo také zelenou, jako je její stvol a listy. Ježíš nás v té době učil vše od svého Otce, ukazoval nám, jak máme žít svůj život s Bohem.

Onu růži světla vynalezl papež Jan Pavel II. Když jsem byl ještě kluk, nějak mi v růženci chyběla kapitola veřejného působení Pána Ježíše a tuto potřebu viděl i Petr dneška, tehdejší papež a odevzdal ji církvi k dalšímu přiblížení se životu Hlavy církve - Krista.

Bolestná růže má barvu červenou jako je barva Kristovy krve, která se za nás vydává. Nebo může mít barvu fialovou jako je barva těch, kteří konají pokání, protože Kristus za nás trpěl až k smrti. Když jsou v postní době křížové cesty, kněz při nich obvykle obléká fialový pluviál, aby nám připomněl Krista, který vzal naše hříchy na svůj kříž.

Pak je ještě růže slavná, jejíž krásu těžko můžeme popsat nějakou barvou, vždyť vykoupený svět září všemi barvami. Zlato, které náleží králi dostatečně nevypovídá vznešenost Zmrtvýchvstalého. Kadidlo, které mudrci přinesli k poctě Boží, dost nevypoví o tom, jak veliký je Bůh, který si zamiloval člověka a myrha dostatečně neprovoní hrob, který zůstal prázdný.

Zobrazeno 623×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Desátek v živém růženci

Modlitba růžence je skutečně krásná. Mnohé farnosti mají společenství živého růžence, které ti, milý ministrante, dává příležitost modlit se denně alespoň jeden desátek a protože je ve společenství, je to jako by ses modlil růženec úplně celý. Podobně můžeš rozjímat třeba každý den jedno tajemství a budeš z toho mít dobrou duchovní obnovu. Růženec je vynikající výzbrojí proti ďáblu a při tom je tak jednoduchý. Není vůbec tlustý jako Misál ani neobsahuje tloušťku Bible, modlíš se jen modlitbu Páně, Pozdravení andělské a Sláva Otci. Je to tak přístupná modlitba, že se jí ďábel bojí a dělá všechno proto, aby ses nemodlil. Nedbej na to a jako služebník Boží se ji rád modli zbožně a s úctou.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Dnes tedy, o památce Panny Marie Lurdské jsem dokončil toto rozjímání. Bohu díky za to, že jsem se každý den mohl na chvíli zastavit. Tak tady je to všechno přehledně: https://vvrh.signaly.cz/1902/ministrant-a-ruzenec-aneb-vznikle-rozjimani-nad-ruzencovymi-tajemstvimi

Zobrazit 26 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio