Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

O slavnosti Narození Jana Křtitele

V poslední době, když "zbásňuji" nedělní úryvky, mnohdy mě zachytí natolik, že mám potřebu ne udělat z toho jedno heslo, ale zpracovat celý ten úryvek, tak se mi to stalo i se slavností Narození sv. Jana Křtitele, kde nakonec evangelium se bude dát zazpívat na Lurdskou píseň, možná se tak podaří i chvalozpěv Benedictus. 

Tuto potřebu udělat více hesel už jsem si uvědomil v postní době, ale říkal jsem si, že nejpozději v mezidobí se zas vrátím k jednotlivým heslům. Jenže se mi to stalo tak trochu i "profesionální deformací", jak o tom svědčí náhodný článek: https://vvrh.signaly.cz/1806/zalm-117-diky-vyberu-z-blogu a tak se mi občas stane, že když slyším evangelium, hned z toho může něco vzniknout, ale já za to nemohu...

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, 24.6. , letos místo 12. neděle v mezidobí: Lk 1,57-66.80

Vigilie: Lk 1, 5-17

Zachariáš nevěří andělovi,

za to, než se tak stane, nepromluví.

 

Naplnil se čas a přišla hodina,

Alžběta porodila svého syna.

 

Bůh mu, Bůh mu, Bůh mu žehnej,
Bůh nám, Bůh nám, Bůh nám žehnej!

 

Když sousedé uslyšeli tuto zvěst,

měli radost, že ji je vrácena čest.

 

Osmého dne chlapci obřízku dali,

jménem Zachariáš jej jmenovali.

 

Avšak zasáhla Alžběta ještě včas,

Jan bude se jmenovat, Bůh žádal nás.

 

Tak se nikdo z příbuzných nejmenuje,

jeden otci posunky naznačuje:

 

Jakže se tvé dítě bude jmenovat?

Jeho jméno je Jan, to hned začal psát.

 

A všichni se tomu hned podivili,

Zachariáš promluvil v tuto chvíli.

 

Teď Bohu vzdal chvalozpěv převeliký,

v něm vyzpíval veliké Bohu díky!

 

Bázeň se zmocnila tam po všech lidech,

vyprávěli si o těch událostech.

 

Kdo to uslyšeli, uvažovali

ve svém srdci takto se dotázali:

 

Co asi z toho dítěte bude jen? 

Ruka Páně byla s ním a rostl jen.

 

Chlapec rostl a sílil, na poušti žil,

až do dne, kdy před národem vystoupil.

Zobrazeno 553×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

vhodnější refrén: "Bůh buď, Bůh buď, Bůh buď pochválen. Bůh buď...

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Teď vzdal Bohu chvalozpěv převeliký...

Zachariáš naplněn Duchem svatým
promluví prorocky chválu zatím:

Pochválen buď Hospodin, Izraele,
navštívil a vykoupil svůj lid směle.

Vzbudil nám spasitele tak mocného,
z rodu krále Davida, sluhy svého.

Jak mluvil ústy skrze své proroky
od pradávných dob až k nám po ty roky.

Od všech našich nepřátel zachránil nás,
z nenávistných rukou všech v ten pravý čas.

Abrahamovi přísahu jistou dal
a nad našimi otci se slitoval.

Rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
beze strachu vysvobodí nás znovu.

Po všechny dny zbožně a spravedlivě,
v životě Boha chci ctít vždy horlivě.

Milý synu, veliké máš poslání,
být prorokem Páně - tvé povolání.

Ty nejvyššímu připravit cestu máš,
neboť po tobě hned přijde Mesiáš.

V odpuštění hříchů je spása jistá,
...

Vojtěch Hýbl (VVRH)

připravíš všem cestu pro Pána Krista.

Navštíví nás Slitovný, Milosrdný,
náš Bůh, jemuž nebude nikdo rovný.

Vychází z výsosti Bůh, který všem,
též žijících v temnotách, bude světlem.

Temnotu a bránu smrti prorazí,
s Ním naše kroky k pokoji vyrazí.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio