Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Vrcholení - prosba o modlitbu

Dlouho jsem nepsal a i dnes to bude krátké. Mnohé v tuto dobu čeká vrcholení studia nebo naopak někde jinde zas přijímací zkoušky. Já jsem jeden z těch "vrcholistů" a tak prosím o modlitbu, protože jsem si vědom toho, že jen svými silami to nedám. Pomoc Boží je vždycky potřeba.

Zkoušky mě čekají v krásných a zároveň i významných dnech. Teď se připravuji na obhajobu své bakalářské práce o pohřebních obřadech ve 20. století. Tu budu skládat v úterý 15. května v 10:00 na katedře liturgiky CMTF UP Olomouc, což je 40 let a 1 den ode dne, kdy jsem přijal svatý křest. Státní závěrečná zkouška mě čeká z Biblických věd ve čtvrtek 24.5. v 8:50 na CMTF UP Olomouc, kdy je den modliteb za církev v Číně, někde se může slavit Panna Maria, Pomocnice křesťanů, ale letos bychom měli oslavit Ježíše Krista, nejvyššího velekněze. Také je to bez jednoho dne 22 let od mého utvrzení v Duchu Svatém skrze svátost biřmování, kdy jsem přijal biřmovací jméno Radim.

Vzhledem k tomu, že teď se modlíme novénu k Duchu Svatému a v neděli 27.5. se mnoho farností bude zasvěcovat Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, spoléhám na to, že se nás bude modlit hodně. Také já se budu rád modlit za všechny studenty i učitele a také za sebe.

Pro mě je to teď čas očekávání něčeho nového a zas nových zkušeností s Pánem. Tak jděme do modlitby a naslouchání.

Zobrazeno 481×

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio