Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

První jarní liturgický nápad

Včera, když byl první jarní den, jaro prý začalo v úterý 20.3. 2018 v 17:15, měli jsme také první jarní mši sv. v Partutovicích v 18:00. Chtěli jsme ho slavit i liturgicky a ejhle, nenašli jsme žádné texty pro slavení prvního jarního dne. Byla by bývala to 2. - 3. slavnost zpravidla postní doby a mohli bychom si odlehčit od půstu.

Nicméně církev svatá nic takového nevymyslela, na rozdíl od běžného světa, kdy třeba v Drahotuších před kostelem děti místní ZŠ při veselých jarních zpěvech vynášely morénu nebo resp. ji nesli jako procesní kříž z Mateřské školy asi 20m a pak ji zas odnesly zpět, místo, aby šly k 2km vzdálené Bečvě a tam ji hodily, ale asi by cestou umrzli.

Tak mě alespoň napadlo při rozhovoru s varhanicí Bětkou, že bychom mohli alespoň zazpívat jarní hymnu "Nad Tatrou sa blýská." Aby toho nebylo málo, máme mezi farníky i rodilou Slovenku, která ráda vzpomíná na svou zem. Škoda, že to neslyšela, jistě bychom se domluvili, že tu hymnu zazpíváme. Tak z toho nic moc nebylo, než úsměv na tvářích nás všech, kteří jsme tou dobou byli v sakristii.

Ale přece jenom formulář pro první jarní den po 2000 letech existence svaté církve Boží by se docela dobře hodil. Ještě vymyslet orace, lekce a anaforu a můžeme slavit. Nicméně jarní křížovou cestu pro cyklisty slavíme už několik let. Bude tuto neděli.

Zobrazeno 703×

Komentáře

JiKu

Určitě to s dromedarem dáme dohromady.

Začnu.
Introit: Vino pretioso et unguentis nos impleamus, et non praetereat nos flos temporis verni; coronemus nos calycibus rosarum, antequam marcescant, nullum pratum exsors sit luxuriae nostrae; ubique relinquamus signa laetitiae, quoniam haec est pars nostra, et haec est sors.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nevím, jestli by to papež František schválil. Chybí tam minimálně per Christum Dominum nostrum, vlastně delší trojiční zakončení.

JiKu

Protože je to introit a ne collecta :-)

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Prosíme tě, všemohoucí a milující Bože, abychom tě stále více hledali a nacházeli v tvém stvoření, které se probírá ze zimního spánku a ukazuje nám svou krásu v růstu nového života. Kéž v tomto čase, kdy brzy budeme slavit vzkříšení tvého syna a kdy se všechno chystá k radostnému žití, stále více přilneme láskou k tobě, který všechno dokonale řídíš skrze svého syna Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Quaesumus, omnipotens Deus: et ad amandum te, et in dies magis quaerebant creaturae tuae, quae a hiberna latebra de quibus suo et ostendit nobis pulchritudinem Dei incrementum in novam vitam. Volo ad hoc tempus, quod erit mox ubique celebrantes Resurrectionis filii tui et postquam omnia est iens ut laetanter exsecuta, nostra aetate usque accedant, in amore tuo ex eo omne consilium tui agitare per ejus Filium Jesum Christum, cui tecum, et Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum saecula saeculorum. Amen.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Pravda. Trochu jsem si popletl termíny. Jako Introit je to určitě dobrý. Tak jsem se pokusil vymyslet narychlo nějakou zbožnou collectu.

Adalberto

Hehe, Google Translate...

Adalberto

Skoro jsem Vám to uvěřil.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ale to se skutečně stalo. Nebo, pokud jde o tu narychlo udělanou modlitbu, tak samozřejmě nejsem tak dobrej latiník, abych to za 15 minut zfouknul bez strýčka Googla.

dromedar

@VVRH Správná římská kolekta je dvoudílná: anamnese (Bože, ty jsi takový a makový / tys udělal to a ono) - prosba (na anamnetickou část nějak navazující).
Krom toho je stručná. Ta Vaše košatina je jistě vhodná do nějaké "knížky modlící", ale rozhodně ne do misálu.

dromedar

@JiKu Církev svatá především nemůže jen tak slavit pohanský sluneční svátek. Letní slunovrat je "pokřtěný" sv. Janem Křtitelem, ale jarní rovnodennost se nezdá pro obdobné přeznačení dobře nabízet. Introit z Velepísně v posluchači rozsvěcí mariánské kontrolky.

dromedar

Už vím: bude to ideový svátek "Adulescentiae D.N.I.C.", protože svátků o mladých a pro mladé není nikdy dost. A to, že Ježíš byl také mladý, je základem vznešenosti křesťanského mládí a mládí vůbec, což se musí vždy znovu připomínat a slavit.

Kollenka

Mimochodem - teď úplně vážně. Jak se díváte na ty návraty k pěkným pohanským zvykům jako je třeba vynášení moreny? U nás se tento zvyk taky obnovil a všichni tam nadšeně posílají své děti, že je to přece takové pěkné zpestření všedních dní. Ale já s tím teda nejsem úplně ztotožněná.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Zvyky místo, aby se obnovily, tak se mírně řečeno překrucují. Jak jsem napsal o té moréně, tak se to dělalo 1. jindy, 2. jinak, 3. okošatí se to ještě s něčím dalším, 4. stejně to nemá tu vážnost, účast a zábavu jako v době, když se to dělalo. Obnova těchto zvyků, podobně jako v květnu pálení čarodějnic nebo v listopadu místo dušiček hallowen je pohodlnější, než se vrátit k našim křesťanským tradicím, které jsou mnohem hezčí.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

@dromedar Dobře, tak já to přepracuju, ale potřebuju na to víc, než 15 min času v Češtině a další 2 hodiny studia latinského slovníku, neboť strýček Google je značně nepřesný.

dromedar

@Kollenka Já bych pohanské zvyky pilně pěstoval. Dětem to mj. poskytne příležitost v příslušném věku se vzbouřit proti laxnosti rodičů a s velkým rámusem ve jménu souladu jednání a víry pohanské zvyky odmítnout a zrušit

dromedar

Kolekta (bez spojitosti se svátkem navrhovaným výše):

Deus, qui solis ortus occasúsque órdinans, dies ac témpora mirabíliter disposuísti: da nobis, qaésumus; ita semper in luce ambuláre, ut die sempitérna mereámur gaudére. Per Dóminum.

dromedar

Secreta nějaká recyklovaná.

Postcommunio:
Quod ore súmpsimus, Dómine, in córdibus nostris efféctum salutárem perfíciat: ut fílii lucis inveniámur. Per Dóminum.

JiKu

@dromedar: Introit je Sap 2.7 a dál, nikoli z velepísně.

dromedar

@JiKu budiž to ilustrací toho, na jak pevných základech stojí dromedáří "biblická sebejistota".

Zobrazit 20 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio