Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Živý betlém v Drahotuších 2017

"Myslím, že si tam v tom filmu  (Anděl Páně II) můžeme vybrat z nepřeberného množství krásných myšlenek. Mě se z těch myšlenek podařilo vydobýt celý týdenní program farního tábora a také drahotušský živý betlém, který ještě asi napíšu vč. scénáře, ale až zítra." Tak jsem komentoval jeden z článků výběru blogů, konkrétně tento. Když jsem to tedy tak napsal, sluší se, abych to splnil a splním to rád, protože jsem to udělat chtěl.

V Drahotuších je živý betlém každý rok na Štěpána ve 3 odpoledne a poslední dobou často dělám scénář a poslední roky se sejde zhruba 300 lidí v kostele a letos i skoro 40 herců živého betléma, což už dlouho nebylo.

Protože "Na Štěpána není pána", tak jsem většinou držel tuto zásadu, že jsem do Drahotuš, místa svého pastoračního působení, většinou nepřijel - tedy zúčastnil jsem se pouze v r. 2007 jako jeden z králů a letos jako svůj bratr - sv. Radim. Tedy má účast na živém betlémě byla vždy podmíněna rolí jako záminkou účasti.

Když jsem pořádal živý betlém v Potštátě a v Partutovicích, tak na ně jsem také dělal scénáře, které se použily i v Drahotuších. Vždycky jsem tak jedno provedení scénáře viděl. Loni však jsem dělal scénář vědomě pouze pro Drahotuše a to z pohledu židovské rodinky. Bylo to prý velmi hezké. Taky jsem chtěl přijet, ale protože jsem neměl roli, rodina mě podržela doma. 

Letos tedy jsem si zvolil téma: nebeská oslava Božího narození a hlavním průvodcem a vypravěčem vánočního příběhu byl sv. Štěpán, který má svátek. 

Námět vzniknul již v září, kdy jsem si pročítal Acta curae Olomoucensis, kde byl pěkný příklad průvodu svatých o svátku všech svatých v Luhačovicích. Byl to také potáborový čas, kdy jsme navodili dětem atmosféru filmu Anděl Páně, který však děti na táboře neviděli. A tak se mi to spojilo dohromady v myšlenkách, prožože v Andělu Páně vystupuje také hodně svatých a postavy světců jsou shodné se jménem herce.

Jako druhého průvodce jsem zvolil patrona Drahotuš - jáhna Vavřince, který je trochu popelkou v oslavách sv. Anny. A jelikož na sv. Annu je v Drahotuších velká pouť, nemohla chybět se svým manželem. A co se týče dalších jmen, chtěli jsme především ty, kteří jsou v drahotušském kostele a tak se z toho tak trochu stala oslava hlavně drahotušských světců a skutečně jsme je vytipovali i podle jména.

Velká výhoda toho byla, a to byl i záměr, zase více zapojit farníky do oslavy živého betléma. Jelikož to tedy nebyl zástup jen několika pastýřů, andělů a tří králů, bylo to se světci daleko pestřejší a skutečně jsme potřebovali více lidí a mnohé ta myšlenka také nadchla, i když se o Božím narození povídalo jen okrajově a zpívali se koledy.

Já jako Vojtěch jsem však nechtěl být sv. Vojtěchem, protože si v Drahotuších docela uvědomuji, že tu mám docela hodně společníků mého jména, tak jsem byl rád sv. Radimem, svým biřmovacím patronem a protože jsem v knize Rok se svatými ani jinde na internetu nenašel žádný atribut, který by Radima charakterizoval a byl dárkem pro Ježíška, dárkem, který mě přivedl do nebe, rozhodl jsem se, že dárkem bude můj bratr Vojtěch, který mi byl po celý život příkladem. Velice se mi líbí antifona ze sv. Radima, kterou jsem tam taky řekl: "Bratr, kterému pomáhá bratr, je jak opevněné město."

Zvláštní místo v živém betlémě hrál i sv. Tomáš. Na něj jsem si vzpomněl v souvislosti, že podle Písma propásl setkání se zmrtvýchvstalým Kristem a podle tradice stejně propásl i nanebevzetí Panny Marie, tak musel přijít ze všech svatých poslední a měl tak také jednu důležitou větu.

Když však přišli na návštěvu na faru děcka ze školy čekat na autobus a já jsem jen tak u nich byl a ponechal je jejich zálibám v rozhovorech i hrách mezi sebou přes internet jakožto v užívání si farního teploučka, vzal jsem do ruky knihu Rok se svatými a předčítal jsem jim jejich jmenovce. Byť mezi nimi nebyl žádný Tomáš, narazil jsem i na Tomáše a přečetl si legendu, že prý pokřtil tři krále. A jelikož se to hodí a i podle scénáře měl ty tři krále uvést, ještě jsem to do scénáře zapracoval.

Tak to jen tak na úvod. Když sem teď dám scénář ve wordu, který si klidně můžete stáhnout, ještě musím upozornit, že jak to na divadle bývá, prošel ještě úpravami a krácením, ostatně pokud nemáte kostel sv. Vavřince a ony svaté, stejně si to musíte přepracovat podle sebe. Časem pak ještě dohodím nějaké ne svoje fotky a všimnul jsem si, že to bylo i natáčeno, tak pokud se to podaří sehnat, tak i to možná dodám.

No a příští rok zas možná něco jiného, krásného, k větší cti a chvále Boží.

Živý betlém 2017.doc

 

 

 

Zobrazeno 705×

Komentáře

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio