Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Ekumenická bohoslužba v hranických kasárnách

Tak dnes, pro pořádek ÚT 24.10. v 17:00 byla po prvé ekumenická bohoslužba v kapli sv. Barbory v hranických kasárnách, jak o tom svědčí také pozvánka mj. na Signálech uvedená, která byla dána ještě mnohým dalším a lidé skutečně naplnili kapli do posledního místa. Prý pozvánka zazněla i z Rádia Proglas.

Byla to bohoslužba za náš národ k příležitosti 99. výročí vzniku samostatného českého státu a také vybrané texty byly opravdu o tom. Střídalo se celkem 8 duchovních a to 2 vojenští kaplani, kteří zde slouží a pak tradiční sestava duchovních, jak se schází vždycky a dalších asi 140, možná i víc lidí.

Atmosféra byla vynikající, plná očekávání a bohoslužba nachystána do posledního detailu, jak je zvykem v dobré armádě. A jistě se to líbilo i představitelům armády, takže hned po bohoslužbě, která trvala asi 40 minut se tvořily komunikativní hloučky, z nichž jsem hovořil s docela dost velkým počtem lidí.

Nejvíc bylo, jak jsem tak viděl, asi drahotušáků, byl tam i hlouček partutovských, jistě i mnoho z Hranic a první řada vyhrazená pro představitele obcí byla také obsazena, ale nejvíc právě drahotušskými zastupiteli. Přišel i pan děkan mezi svatý lid Boží a také náš drahotušský jáhen s manželkou jakožto i paní katechetka Marcela, která si pak s hlavním vojenským kaplanem domlouvala besedu v náboženství či Maruška, ale nechtějte po mě vyjmenovat každého, koho jsem jen znal. Písničky byly společně vybrány, jako vrchol, že jsme v kasárnách zazněla část svatováclavského chorálu.

V onom hloučku mezi armádními sbory zaznělo, že touto bohoslužbou začíná tradice, takže rozhodně nebyla poslední.

Na o. Radomíra vyšla příprava přímluv, tak se můžete přimlouvat s námi - na tom jsem se taky podílel, jejich zdroje uvádět nebudu, ale zhruba v tomto duchu se bohoslužba držela:

Naplněni důvěrou v Boží pomoc a ochranu prosíme Pána:

Proměňuj náš národ přesvědčivým svědectvím statečných křesťanů.

Povzbuzuj věřící, aby ve svých modlitbách často pamatovali na náš národ a jeho představitele. 

Za církve v naší vlasti, ať naplňují dědictví víry a duchovních hodnot a přispívají k duchovní a mravní obrodě národa.

Za vládu prosíme, aby v zájmu rozvoje národa odmítala útlak, diskriminaci a násilí a byla dobrým hospodářem svěřeného.

Dej, ať ve svých snahách preferuje podstatnější hodnoty než jen ty ekonomické a dokáže pro ně získat lid naší země.

Požehnej všem upřímným snahám o svornost a pokojné soužití mezi národy. 

Obměkči srdce těch, kdo se nesnášejí se svými sousedy.

Prosíme také za současnou situaci po volbách, aby se všechny strany pokojně dohodly na co nejlepším vedení naší země.

Milosrdný Bože, ty víš, jaké požehnání přináší našemu životu pokoj, a žehnáš všem, kdo o něj usilují; dej nám, prosíme radost ve vztahu s tebou a moudrost i trpělivost ve vztahu se všemi lidmi. Skrze Krista, našeho Pána.

 

Kromě toho jsme dovezli sv. Barboru, kterou jsem dovezl z Fatimy, i když to byla jen malá soška, představovala patronku kaple, které spíš více vévodí Panna Maria, Královna a pak jsme z Partutovic dovezli květinu z oltáře. Ona malá soška brzy bude ozdobou kapličky sv. Barbory v Padesáti Lánech u Potštátu. 

O. Petr přispěl kadidlem a úvodem k modlitbě Páně a o. Rostislav kadidelnicí a nádherným zpěvem evangelia. Hlavní kaplan bohoslužbu uvedl, dále měl vstupní modlitbu (modlitba vojáka) a kázal (kázání též začal modlitbou), ses. Pavlína uvedla Věřím v Boha, br. Josef Kubík přečetl první čtení , které osobně navrhl a okomentoval mu ho br. Jaroslav Křivánek, žehnal nám br. Ladislav Melkus a ještě br. Josef spolupracoval na přímluvách. Tomáš, náš varhaník, hrál skvěle na klávesy, o. Petr na kytaru, všechen lid zpíval. Vojáci nachystali výborný čaj a všechny dovedli správně do kaple sv. Barbory.

Musím říci, že tato bohoslužba byla mnohem lepší oslavou, než již trapné rozdávání vyznamenání prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Toto bylo důstojné, prezident poslední dobou neumí nic jiného, než frašky.

Tak to je vše, modlitbu vojáka Vám tu nenapíšu, ale byla moc hezká a o čem bylo kázání, inu měli jste tam být.

Můžete se podívat na fotky, ale moc zdařilé nejsou, proto je uvádím jen zde:

 

 

 

 

Zobrazeno 581×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio