Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Zajímavé svědectví

Občas narazíme na nějaké svědectví, jak se kdo obrátil. Je to moc hezké, opravdu Boží milost. Můžeme evangelizovat, jak chceme, ale jedině Pán může obrátit každé lidské srdce a přitisknout na to své.

Některá svědectví jsou velmi výrazná. Našel jsem jedno (dnes na Signálech ve výběru blogů - zajímavá inspirace), které mě inspirovalo napsat tuto krátkou stať: https://maxmilianrex.signaly.cz/1704/obraceni-satanisty-ke-kristu-jezisi

Ano, Bohu díky, za to obrácení. Je jistě pravdivé a možné. Podobně svědčí i v jiných církvích, jak se kdo obrátil na tu, kterou církev a je to vždy dobré.

Myslím si však, že svědectví by měla být také naše reklama, ale ne taková, jaká je ta světská, která se podbízí, nýbrž taková, která ukazuje na Krista a jeho církev.

Moc dobře se mě četlo ono svědectví až do konce, kde bylo naprosto zbytečně (jde však o můj názor!) poznamenáno, že chodí na tridentské mše.

Ano, mši sv. v mimořádné formě římského ritu mám opravdu rád, ale nevidím jako vhodné, když se takto podbízí, jako by v řádné formě nebyla tatáž. Nestačilo by napsat: "navštěvuje katolické bohoslužby"?

Stále nechápu proč se dvojí možná forma mše římského obřadu staví proti sobě? Copak mše sv., jak ji slavíme, nevychází z římské tradice? Vždyť jde o římský obřad a vychází z římské tradice.

Jiný odkaz, který na Signálech nabídl jáhen Martin naprosto zbytečně a neužitečně vzbudil vlnu nevole a to jen proto, že se o tom neumíme bavit plodně a to dokonce ani ten, kdo diskusi rozpoutá. Bylo to nad tímto článkem: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=25471

Ano, možná chceme, aby se starý římský obřad zachoval ve své kráse. Ale myslím si, že tudy cesta nevede. Měli bychom být mnohem otevřenější a nabízet dobrým způsobem tak, aby to pro nás bylo jistým obohacením.

Podívejme se do jiných liturgických tradic spojených s apoštolským stolcem, na úctu, jakou mají k Nejsvětější oběti a zbytečně se nedohadují o maličkostech jestli postaru nebo po novu. Tvoří přece jednu církev.

Zobrazeno 1293×

Komentáře

Dann

Určitě tridentská mše je krásná a stejně tak je krásná mše nová. V každé z nich máme možnost oslavit Boha, chválit ho a setkat se s ním neobyčejným způsobem. Jedna mystička vypráví, že i andělé v nebi by si přáli zúčastnit se Eucharistie tak jako lidé. Takový je to Dar. Každou mši bychom měli prožít tak, jakoby to byla naše poslední. Kéž se nám to daří. Smutné je hlavně to, že někteří lidé zavrhli novou mši a oddělili se tak od římskokatolické církve. Nadřadili tak tridentskou mši a označili novou liturgii víceméně za úpadkovou To by nám jistě nemělo být lhostejné. Bůh vždy volal po jednotě. Proč musí člověk bořit Jeho Dům. My bychom měli napravovat hříchy našich předků. My bychom se měli sjednotit a ne pustošit Boží Dům. Máme se všichni spojit kolem jednoho oltáře.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Danne, díky za svědectví. Jen upřesním, že tridentská mše ještě neodděluje od katolické církve, je plně katolická a v jednotě pokud ji slaví kněz, který se od této jednoty neoddělil (tedy ne např. kněz bratrstva Pia X.) To, že někteří si myslí, že je "nová mše" úpadková, je pro nás trochu problémem, protože jsou tím neuctiví k Nejsvětější oběti. Musíme se za ně modlit a pomáhat jim, aby respektovali učení církve a také moudré rozhodnutí papeže Benedikta XVI. v této věci. Aby klidně navštěvovali tridentské mše, ale nepohrdali řádným obřadem římského ritu.

Zobrazit 9 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio