Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Náš měsíc modliteb za jednotu křesťanů

Dneska začínáme společné modlitby za jednotu křesťanů a to v Hranicích u Evangelíků. Scházíme se už pravidelně a je nás stále více na ekumenických snídaních. 

Katolíci - 3-5 (o. Radomír, o. Petr a já, jáhen Jaroslav Strnadel a příp. kaplan Jaroslav Englicher, vše s požehnáním našeho děkana Jiřího Doležala), nově katolický kněz východního obřadu, P. Rostislav, který je v Hranicích vojenským kaplanem. Za Církev Československou husitskou nás bude navštěvovat jejich nový duchovní, který bude administrovat sbor z Olomouce, br. Jaroslav. Od prvního duchovního, kterého jsme kontaktovali před 11 lety je již 5. farářem (br. Josef Bobrovský, ses. Lucie Haltofová s manželem Vlastimírem, který založil tato setkání ve velkém, br. Robert Kovats, který opustil sbor letos 5.1., aby přijal nové poslání a jeho nástupcem se stal br. Jaroslav  Křivánek). Evangelíků také není málo (Pavlína Lukášová s manželem Romanem, který je vojenský kaplan v Olomouci, Marek Zikmund, který ještě krátce administruje hranický sbor a jemuž pomáhal Lukáš Král a současný vojenský kaplan na brigádě je prý také evangelík, ale ještě mezi nás nepřišel). Stálé osazenstvo má jen Církev Bratrská se svým kazatelem Ladislavem Melkusem a Církev Adventistů sedmého dne s kazatelem Josefem Kubíkem. Tak tvoříme takové ekumenické společenství, které se víc a více poznává.

Jelikož však málo navštěvujeme liturgie svých sousedů, ještě se málo známe a to máme před sebou týden modliteb za jednotu křesťanů a letos slavíme 500 let od reformace, což nás při těch bohoslužbách bude provázet. Vzhledem k tomuto výročí můžeme oprávněně očekávat velký nával migrantů do cizích kostelů. Vědom si toho, že kostely byly postaveny v jisotu dobu pro jistý počet účastníků, rozhodl jsem se, abychom se na naše bohoslužby vešli stanovit quoty pro jednotlivé církve.

Dnes 12.1. v 17:00 v Hranicích na Šromotově nám. tedy bude první ekumenická bohoslužba. Bohužel se mi nepodařilo zajistit si lístek, ale naštěstí farářka Pavlína na mě myslela, tak jsem dostal lístek hned do první řady.

V neděli 22.1. v 16:00 bude ekumenická bohoslužba v římskokatolickém kostele sv. Vavřince v Drahotuších. Jelikož kostel byl postaven před více, než 200 lety pouze pro zhruba 500 návštěvníků a již delší dobu se nerozšiřuje a do stanoveného termínu se určitě nějaké další rozšíření nestihne, jako samostatný pastorační asistent arcibiskupství olomouckého, v duchovní službě ve farnosti Drahotuše jsem nucen stanovit quoty účastníků bohoslužeb, abychom v mrazivém zimním čase nemuseli stát na náměstí. Vstupenky si můžete zajistit nejpozději před konáním bohoslužby, vstupné i odchodné je dobrovolné.

Katolíci římského obřadu - 30 duší (přece jen to v kostele znají)
 
Katolíci řeckého obřadu - 30 duší (bude-li jich méně, doplní řady katolíci římského obřadu)
 
Církev Československá husitská - 100 duší (omlouváme se za toto omezení vědomi si toho, že členů Vaší církve je mnohem víc, ale přece jen kostel víc nenafoukneme a v drahotušském Husově sboru se o moc víc lidí nevejde, tím méně v synagoze v Hranicích)
 
Církev Bratrská - 100 duší (víme, že Vás na bohoslužby chodí 144 - naštěstí ne tisíc ze všech kmenů izraelského národa, proto prosíme, učiňte rozumný výběr. Katolíků v Hranicích a Drahotuších a okolí chodí v neděli do kostela kolem 1000 a museli jsme vybrat jen 30)
 
Českobratrská církev evangelická - 100 duší (Sice se Vás na Šromotovo nám. vleze do teplých lavic 2x tolik, tak si to vemte z Písma: jeden bude vzat a druhý ponechán.)
 
Církev Adventistů sedmého dne - 100 duší (Bohužel vzhledem k tomu, že nemáte modlitebnu, nevíme přesně, kolik se Vás vejde do hotelu)
 
Ostatní křesťanské církve - 10 spravedlivých (Bohužel nemáme přesnou evidenci neboť zatím nevyšel zákon o elektronické evidenci církví a již více místa nám zřejmě nezbyde)
 
Ostatní náboženské společnosti - 10 spravedlivých (Nevyjímáme ani Svědky Jehovovy, ale respektujte, že se musíte řadit do této kategorie, neboť nemáte správné pojetí Nejsvětější Trojice. Váš Sál království v Drahotuších máte prostorný, ale nevíme, kdy máte bohoslužby. Chcete-li se zúčastnit, můžete klidně po dvou - evangelium i my vám to umožníme).
 
Ateisté a jiní hledající - 10 spravedlivých (Budou-li mít ostatní křesťané nějaké volňásky, prosím, solidárně je poskytněte a klidně je přijměte za členy své církve, budou vám vděčni, neboť každý člověk hledá Boha)
 
Představitelé státu, kraje, města a obcí - 10 spravedlivých (Omlouváme se prezidentu republiky panu Miloši Zemanovi, ale do počtu se nevejde jeho ochranka, proto jej nemůžeme pozvat.)
 
A ještě se sejdeme při ekumenické bohoslužbě v Hranicích u CB na Sigmě 1 v pátek 27.1. v 17:00. Quoty účastníků bohoslužby, ať vyhlásí představení CB. Objednáváme si alespoň 30 míst pro katolíky římského obřadu.
 
V létě se pak plánuje setkání v Drahotuších v Husově sboru a to kolem svátku sv. Cyrila a Metoděje 7.7. 2017 a u sv. Barbory v kasárnách někdy v září, kde nám to zajistí o. Rostislav.
 
Tak si nezapomeňte zařídit vstupenky.
 
Velice pěkná bohoslužba byla právě ta dnešní, rozumějme první z těch, o kterých je psáno shora, tedy evangelická. Otec Radomír kázal o oběti. Bylo nás společenství dvaceti duší, z nichž nejméně 5 bylo evangelických mládežníků, což je výborné svědectví. Po bohoslužbě jsme se všichni vešli do podkruchtí na dobré občerstvení a volnou konverzaci. Velice mě oslovilo, že mladí jsou hrdí na svou církev. Nazval jsem je totiž po katolicku biřmovanci a oni jsou přece jen konfirmanti a na krásné zpěvy podotkli, že v jejich liturgii se hodně zpívá. Bylo na nich opravdu vidět, že svou církev mají rádi. Díky moc za toto svědectví.
 
Na fotky se podívejte tady:Ekumena 2017. Budou zde i ostatní.
 
Zpráva z katolického kostela sv. Vavřince v Drahotuších: Do kostela jsme se všichni vešli. V plnosti si vzali lístek snad jen katolíci římského obřadu, ale aní to není zcela jisté. Sešla se nás zhruba desetina kapacity kostela, což vzhledem k oslavám není zrovna radostná zpráva. Musíme se snažit o další přibližování sobě navzájem a tak téma bohoslužby, které bratr kazatel Josef kázal bylo o usmíření. Kostel zcela zaplněn nebyl, zato farní knihovna i s jídelnou po bohoslužbě byla a atmosféra vzájemného přibližování byla výborná. Přišel mezi nás také P. Jiří Doležel, hranický děkan, což je pro drahotušskou farnost veliké povzbuzení. Moc díky za jeho účast a zájem ve věci jednoty křesťanů. Stále víc se snažíme přibližovat Ježíšovu ideálu. 
 
Ještě tedy nás čeká bohoslužba v pátek v Církvi Bratrské, což už bude závěrečný odstavec této reportáže.

 

Jako správný katolík napíšu, že byla moc hezká. No, a protože jsem tam byl a protože jsem pastorační asistent, tak se po mě chce asi něco víc, ač je už skoro jedno, co tu napíšu, protože je otázka, jestli si to někdo přečte. Už je ten článek nějaký dlouhý, tak začnu od konce, aby se to četlo líp.

Na konci Kazatel Ladislav Melkus zamknul modlitebnu, ale u toho jsem nebyl. Před tím, než jsem odešel, či byl popohnán, utíkal hlavní kazatel, farář Církve Husitské, br. Jaroslav, protože za 7 min. mu měl jet vlak, tak nevím, jestli ho stihnul. To jsme prožívali už poslední část a to výborné pohoštění. Než nám br. Ladislav požehnal, z neznámých důvodů vypukla ve shromáždění halda smíchu. Taková nekázeň při bohoslužbě! Byl jsem vyzván, abych taky něco řek, přede mnou mluvili ostatní duchovní a ještě před tím bylo pozdravení pokoje a modlitba Otče náš, před ní byl odhalen kříž po tom, co jsme prosili za odpuštění. Br. Jaroslav kázal o jednotě, nejednotě křesťanů, o tom, že dříve každá církev kopala za svůj tým, teď se objímáme, o potřebě odpuštění, o jednotě v kříži. Tomuto kázání předcházelo čtení z Písma Svatého a na začátku prosby a úplně na začátku teda té bohoslužby jsme prosili za těžce nemocnou Petru, za kterou jsem se přimlouval také i s fotoaparátem v ruce. Tou dobou bylo na bohoslužbě již víc, než 30 duší, ve vrcholném počtu však snad i přesáhl padesátku. Již v té době byly od batolat až po seniory všechny generace a všechny církve. Chystalo se pohoštění a bohoslužba a vystoupil jsem z autobusu, abych byl včas na bohoslužbě. Před tím jsem na faře dělal Infolisty a v Zubří přijal svátost smíření, což vlastně dohromady dává dějiny dnešního dne pozpátku.

Konec reportáže. Od spodu čtěte pouze poslední odstavec. 

Zobrazeno 571×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio