Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Horní Újezd v akci

Kdo si to chcete přečíst celé přehledněji a v klidu, můžete si stáhnout některý z následujících souborů:

Antiochia v Horním Újezdě 15-2.doc

Antiochia v Horním Újezdě 15-2.pdf

Antiochia v Horním Újezdě 31. 7. – 15. 8. 2015 C turnus

Už od začátku jsem se těšil na svou 20. Antiochii. Asi už nemám co psát, nemám co nového zažít, prostě jsem už „stařík“. Ne, nejsem a rád napíšu zas něco nového, co jste ještě nečetli.

Jak mi tak chodily přihlášky a slibně se chystal tým, byl jsem tím víc povzbuzen. Před zahájením turnusu jsem věděl, že pro letošní rok budu mít největší a nejmladší turnus Antiochie ze všech, ale ještě není všem dnům konec neb nevím C v Čechách a D v Čechách i na Moravě. Každopádně mám v týmu 3 Veroniky, Elišku, Marušku a Míšu a také velice živou místní Ivu, která s námi ve všem spolupracuje a dále Martina, Tondu a Filipa a in oratione bohoslovce Pavla, který se však „políbil s autem“, tudíž mu jeho dosavadní zdravotní stav neumožňuje s námi být jinak, než v modlitbě, takže duchovní vedení mám sám na starosti – tedy bohoslužby slova, katecheze i adorace.

 

Sic Eliška s Verčou z Ostravy k dnešnímu dni sv. Jana Maria Vianneye museli odjet a snad s námi budou alespoň jak Pavel in oratione, ale sms zprávou se přihlásil další Martin a snad přijede míšin kamarád Filip, možná také ještě Honza a jako hosté otec Pavel Hödl a Lukáš Lhoťan jakožto velkým spolupracovníkem Antiochie je samozřejmě místní farář Vraťa a všichni jeho farníci z Horního Újezda – díky všem za spolupráci.

Před turnusem C jsem byl na Antiochii při úklidu 8.5. a pak každý čtvrtek turnusu A vždy na chvíli a poslední čtvrtek turnusu B, vždy jen na část odpoledne. Po prvé jsem s o. Petrem prožil dětský den turnusu A, na který přišlo celkem hodně dětí, po druhé jsem je viděl v akci na parku a při mši sv., které se zde účastní také hodně lidí a po třetí, když jsem si na turnus B nechal dovézt věci, kdy měli mši svatou, adoraci a divadlo.

Samotný turnus C začal o drahotušském adoračním dni na sv. Ignáce z Loyoly. Po půlhodinové ranní adoraci ještě v Drahotuších jsem po poledni vyjel na kole do Horního Újezda. Dojel jsem kolem 2. hodiny odpolední jako 2. účastník turnusu.

Turnus se v podstatě sešel do 15:30 a záhy jsme přišli na Cestu světla, kterou vedl Milan a následně k bohoslužbě slova. Několikrát jsme se sešli a popovídali si o Antiochii, na závěr jsme udělali kolečko.

Téměř ještě přes celou sobotu jsme se řídili programem turnusu B, byť se s tím běžně tak dlouho nepočítá. Během sobotního dopoledne po bohoslužbě slova, kterou vedl Honza, jsme si naplánovali program týdne a odpoledne přebrali celou vesnici. Prvním našim programem byla v 17h adorace, pak jsme ve 20h byli pozváni na párty, které se však moc dětí neúčastnilo, avšak pařit většinou ještě umíme.

Neděle začala společnou modlitbou a snídaní, načež byla mše sv. a loučení s turnusem B. Odpoledne jsme chtěli po adoraci v 16h udělat pro místní jako takové farní odpoledne a přišlo hlavně 10 dětí. Klukům jsem se věnoval na fotbale a den jsme zakončili modlitbou před spaním z Kancionálu zpívanou, načež Martin a Tonda s Ivčou den v kostele pokračovali přes celou noc až do následné pouti.

Pondělí jsme se rozhodli putovat na Sv. Hostýn. Jeli jsme převážně autobusem, některé části pěšky. Jely s námi i děti a 1 rodina. Prožili jsme krásnou společnou pouť a hlavním bodem byla mše svatá v 11:15 v bazilice. Před půl pátou jsme byli zpět a stihli i mši sv. v Horním Újezdě. Večer jsme končili adorací.

K dnešnímu dni sv. Jana Marie Vianneye mám na starosti modlitbu. Ráno jsme se stavili na OÚ a poprosili o spolupráci a okopírování a vyhlášení plakátů, které se v tuto chvíli roznášejí. Já moc neroznáším, protože mě unavila pouť na Sv. Hostýn – má levá noha se značně unavila a tak se pokouším o odpočinek, abych to mohl rozchodit. V 11 hodin byla adorace, na kterou byť byla dobrovolná, přišel celý turnus i s dětmi, kteří nás navštívili – ministrantem Dankem (ještě zde ministruje Kryštof) a jeho sestrou Natálkou jakožto i s místní komunitou hodných barevnějších dětí. Také budu mít první bohoslužbu slova.

Dnes večer nás čeká noční hra, zítra hra se sv. Kryštofem a ve čtvtek překvapení pro pana faráře, které začne ve středu. V pátek budeme barvit tryčka, v sobotu bude dětský den a přednáška o Islámu.

Z duchovního programu denně v 17 bohoslužba slova, ve čtvrtek mše sv., v sobotu adorace, v sobotu BS v 8:00 a v neděli mše sv. v 9:30 a svát. požehnání a zpověď v 16h, adorace v 16h bude také ve čtvrtek; a zřejmě ten čtvrtek se půjdeme někde vykoupat a zřejmě také na pondělí nás čeká další výlet. Tím bych prozatím skončil tento výčet.

 

Antiochia – proti otravným církevním horlivcům iritujícím ateisty

 

Skončili jsme náčrtem od sv. Jana Maria Vianneye a pokračujme dál právě tímto dnem, kdy jsme se oficiálně přihlásili k tomu, že budeme dělat program pro Horní Újezd zábavný a přitažlivý ke křesťanským hodnotám. Ve dni patrona farářů se stalo spoustu nehod, které jsme se dovídali a které se také děly. Ano, zlému se něco nelíbí, proto nám to musí kazit. Děti přišly na noční hru, která byla křesťansky vyvrcholena modlitbou. Před tím i Míša se dozvěděla, že musí z rodinných důvodů odjet a v kostele došlo také k významné poruše. Nic z toho nás nemohlo odloučit od lásky Kristovy – dokonce i holky, které si z naší kuchyně udělaly kůlničku na dříví (nebo spíš na pečení) a to ještě i následující den, přestože jsem další tyto pokusy výslovně zakázal.

O památce Panny Marie Sněžné sněžit rozhodně nehodlalo, tak byl kostel jediným chladným místem. To odradilo i děti, které byly pozvány na hru o sv. Kryštofovi, ale nakonec se jich 10 naskládalo, takže Horní Újezd nemusel být vypálen. Po bohoslužbě slova a návštěvě z nás některých pana faráře ve Všechovicích, kterýžto potom přijel opět k nám byla odstraněna významná porucha funkcí v kostele a pan farář nám udělal adoraci se svátostným požehnáním.

Při památce Proměnění Páně jsme si za letního vedra připravovaly velkou inprovizační Talk show s farářem, která měla vypuknout večer. Den by se možná dal nazvat adoračním, neb se adorovalo před polednem, před mší i po mši. Pak po celodenních přípravách jsem s Martinem moderoval Talk shov – velice to stmelilo tým. Pan farář zůstal i na kolečko. Ještě víc tým stmelila noční událost, kdy jsme po prvé, co jsem to na Antiochii zažil, zavolali krizovou linku 155 kvůli zdravotním problémům nejmladšího z nás, které se nám zdály vážné a opravdu i lékař potvrdil, že bude lepší si jej odvézt do nemocnice. Horko dne udělalo své a tak jsme se hned potom stmelili v modlitbě za něj a myslí, že i celou noc mysleli na něj.

Ráno pak o prvním pátku se nám ozval již po telefonu živ a zdráv, nicméně v nemocnici ještě zůstat musí a tak do plánu dne se naplánovalo i jeho navštívení tam. Během dopoledne jsem navštívil paní Novákovou a ostatní barvili trička – s jedním jsme mysleli i na našeho benjamínka. Tak a za chvíli bohoslužba slova s křížovou cestou, teď chystání dětského dne zřejmě v KD, protože i nadále má být horko. Plán na příští týden snad bude v příští kapitolce a snad se ještě rozmnoží řady tohoto turnusu.

 

Antiochia i v nemocnici

 

Jak známo z předchozího, Tondu máme v nemocnici. Přál si mít sv. přijímání. Volal jsem tedy o. Vratislavovi o dovolení, ale pak se mi dovolal až on a udělil mi povolení. O to lehčeji se mi jelo na kole. Za chvíli na to se mě dovolal i otec Pavel, můj zpovědník a tak jsem Tondovi domluvil i nedělní eucharistii.

Ukázalo se, jak je i praktické navštěvovat nemocné. Působení Antiochie má svůj přesah a tak i v Hranicích se ke mně hlásí lidé z Horního Újezda a mnozí mě viděli jet na kole. Martin s Ivčou jeli na motorce a všichni jsme dojeli bezpečně k cíli. Náročnější pro mě bylo dojet zpět.

Zbytek Antiochie připravoval i zrealizoval dětský den, kterého se v KD zúčastnilo 10 dětí. Pak byla adorace i pro děti. Večer jsem chtěl strávit chvíli v hospodě za účelem doplnění minerálů – byl jsem z cesty značně vyčerpán, až tak, že vznikl tento hlod: Nějaký pán nám přinesl srnčí guláš. Na to jsem reagoval: „To byl taťka nebo mamka od Tondy.“ Nutno říci, že i přes své vyčerpání z cesty jsem se po adoraci rozhodl hrát fotbal a toto se událo po fotbalu.

Nedělní ráno byla mše sv., pak se chystal KD pro dnešní přednášku a mezi tím jiní chystali program na celý týden. Odpoledne pak Martin s Veronikou jeli za Tondou do nemocnice, kde za celý den proběhlo spoustu setkání i se známými z Horního Újezda. Ještě před adorací jsme navštívili místní muzeum. Tedy nejprve já, pak jsem pozval všechny ostatní.

Když pak byla adorace, musel jsem jako často někde sehnat zbytek týmu. Některé muzeum zaujalo natolik, že tam zůstali i krátce po zavíračce, ale nevěděli o tom. Pravdivě jsem je tedy omluvil, že většina týmu nemá hodinky, načež se všech 7 příchozích žen z farnosti začalo smát a navodilo tak dobrou atmosféru mládežnické adorace, kterou vedl otec Pavel Hödl, který pak po svátostném požehnání všechny vyzpovídal – i mě.

Následovala pak chvíle krátkého posezení na faře a ona přednáška pana Lukáše Lhoťana o Islámu a Islamizaci s ohledem na naše české prostředí. Této se zúčastnilo 40 posluchačů a aktivně kladli své otázky i obavy. Pak už byla večerní zpívaná modlitba a naše kolečko.

Od otce Vratislava jsem po přednášce dostal pár podnětných doporučení, za která jsem vděčný. Tým se rozrostl opět o Mišu a o jejího kamaráda Filipa, zítra, tj. dnes přijede ještě Martin z Vysočiny a Tonda se vrátí z nemocnice.

Tým stanovil následující akce: denně v 17 a v sobotu v 8 bohoslužba. V úterý a pátek v 11 adorace, v pondělí a středu ve 20:30 a ve čtvrtek v 16, v sobotu krátká po bohoslužbě.

Martin, který přijede, může autorizovat na Signálech, tak toho snad někteří také využijí.

Dnes půjdeme do Osíčka na koupák a rozneseme plakáty, načneme přípravu středečního divadla a zůstavší mohou naplánovat čtvrteční výlet zřejmě do Dřevohostic. V úterý bychom se zabývali zvláště službou blížním, ve středu by bylo divadlo, ve čtvrtek po výletě večer a v noci táborák, v pátek po vesnici předávací hra „Hloupý Honza“ a v sobotu již zakončení turnusu. To to uteklo, ale není to snad poslední kapitola příběhu o Antiochii v Horním Újezdě.

Rychlý spád a návštěva našeho „in oratione“ Pavla

V pondělí tedy přijel Martin z Vysočiny. Bylo celý den horko. Také se vrátil Tonda z nemocnice. V důsledku horka jsem s Vevou, Ivčou a Martinem navštívil koupaliště v Osíčku zatímco ostatní se zabývali propagací naší činnosti v roznášení plakátů a dali jsme téma divadlu. Otec Vráťa nám v noci udělil svátostné požehnání. Začali jsme se intenzivněji věnovat fotbalu.

Na začátku turnusu jsem si uvědomoval, jak to rychle uběhne a prodloužení turnusu B jsem vnímal jako zdržování naši činnosti. Od pondělí potom čas běžel tak, že jsem nabýval na pocitu, že jsem v Horním Újezdě několik let.

V úterý děcka podnikli několik návštěv starších lidí a vykonali nějakou práci, která nám vynesla ovoce. Také se udělal konkurz na divadlo. Já po včerejší návštěvě koupaliště jsem se cítil velice zle na klouby – už ani sněhurka mi moc nepomáhala. Snažil jsem se to rozchodit, abych mohl fungovat alespoň na bohoslužbě a při fotbale večer. Při adoraci před polednem jsem se po pokleknutí málem složil před svatostánkem, nicméně večer fotbal už jsem hrál sic na malou páru, ale šlo to. Místo bohoslužby slova byla mše sv., což bylo velkým povzbuzením.

Celá středa byla věnována přípravě a pak i realizaci divadla jako letní verzi Mrazíka, která je v mnoha podobách zkoušek i provedení zachycena na videu. Večer po divadle se hrál i s panem farářem fotbal a posunuli jsme termín adorace, která byla opět se svátostným požehnáním.

Otec Vratislav nás věrně doprovází - v podstatě skoro denně je alespoň chvíli s námi. Ve středu jsem si uvědomil, že spád od toho dne bude velmi rychlý. Jsme tady možná roky, ale konec bude rychlý, neodvratitelný a vůbec si ho nepřejeme.

Ve čtvrtek jsme učinili významnou návštěvu našeho Pavla Fialy v Křtomili u Dřevohostic. Hostil nás celé dopoledne a část odpoledne, společně jsme se povzbuzovali a bylo to vpravdě stmelující závěrečný výlet a jako by jen pro nás Antiošáky. Filip odpočíval a Tonda zajistil potravu na táborák, který jsme měli večer, pak skvělý noční fotbal.

Očekával jsem, že přijede Miro, vedoucí turnusu D, nicméně ten přijede až dnes, když jsme naplánovali a zrealizujeme hru Hloupý Honza. Dopoledne nás navštívil otec Pavel Jagoš, udělal nám Te Deum a svátostné požehnání, jak máme zvykem před polednem a po obědě popovídal o Malé Antiochii. Z doporučení Pavla po několika letech opět uděláme celonoční adoraci od půlnoci Nanebevzetí Panny Marie. Až dnes odpoledne přijede Miro a převezme turnus. Závěrečná kapitola bude už tedy krátká.

Alfa a Omega

Spíše tedy opačně - omega našeho turnusu a začátek turnusu D proběhl naprosto poklidně, přijel pouze vedoucí. O pátečním večeru jsme udělali velké kolečko s ním i s otcem Vráťou, každý v kolečku řekl, jak se mu Antiochia celkově líbila a byly to chvíle velkého děkování jako už ostatně od rána, kdy jsme měli Te Deum, pak byla bohoslužba slova z vigilie Nanebevzetí Panny Marie, na kolečku nám otec Vráťa navrhl, že celonoční adoraci zakončíme mší svatou, litaniemi k Panně Marii a svátostným požehnáním. 

Tak tedy bylo učiněno a od sobotního rána se náš turnus už pomalu rozprchal. Já po rozhovorech a předávání zkušeností jsem odjel po Anděl Páně. Popravdě - vůbec se mi nechtělo. Mé tělo je vyčerpané, ale duch chce vydržet další nápor. Cítím sílu modlitby a věřím, že ta bude provázet i naše nástupce / vrátívší se předchůdce.

Zobrazeno 1873×

Komentáře

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio