Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Antiochia 2014 v Rejcharticích

Bohem milovaní,

rád bych Vás pozval na moravskou Antiochii 2014. Ty z Vás, kteří jste pozvání již přijali, zase informoval o tom, co nás může čekat. Pán má zajisté velikou radost z každého, kdo přijímá jeho výzvu „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“

Co bylo úplně na začátku a co je úkolem Antiochie, dostatečně zodpoví stránky http://www.antiochia.cz  Jak dílo pokračovalo a pokračuje, můžete vytušit ve foto galerii tohoto webu a také zde najdete mnoho praktických informací o tomto díle. Možná znáte někoho, kdo má dobrou zkušenost s působením na Antiochii a odvezl si odtud nové misionářské nadšení a získal další zkušenosti ze společenství s Kristem.

Otec arcibiskup Jan Graubner nám k tomu dal své požehnání. Poslal nás tam, kde jsme si to již dříve vybrali, do Rejchartic. Je to malá vesnice, dříve samostatná farnost, dnes přifařena k farnosti Rapotín. Já (Vojtěch Hýbl, 36 let, pastorační asistent v Drahotuších) mám být moderátorem turnusu C a věřím tomu, že se stejně jako na předchozích 18 Antiochiích budu spolupracovat s človíčky zapálenými pro Krista, kteří věnují 14 dní svého času právě této obci, do které nás otec arcibiskup s důvěrou posílá.

Pokud někdo z Vás je hledající, má příležitost třeba zde nalézt. Bude to ne 14 dní dovolené, ale 14 dní služby pro druhé na tom místě, které obohatí také mne (i tebe, vás). Každá obec nám skýtá nové možnosti, jak Krista přiblížit dnešnímu světu.

Osobně Antiochii prožívám jako příležitost dobrého společenství, které se vydává všanc všem obyvatelům, nejen věřícím, nejen mladým, ale opravdu všem a ukazuje, že ze společenství, které tvoříme, vychází mnoho dobrých věcí. Ti, kteří mají s vírou problém, třeba se bojí, že by na ně spadl kostel, mohou vidět svědectví, že je společenství věřících na Antiochii dokáže přijmout. Ti, kteří se nudí, najdou zaměstnání třeba při různých akcích. Komu je potřeba pomoci, tomu na Antiochii rádi pomůžeme. A ti, co víru v Boha mají, jsou s Bohem v upřímném kontaktu, ty rádi povzbudíme a tvoříme s nimi společenství v modlitbě.

Jak bylo psáno výše, Antiochia bude v Rejcharticích, které oficiálně mají na starost (stejně jako farnost Rapotín) kněží ze Šumperka, nicméně bude s námi spolupracovat P. Milan Pálkovič z Velkých Losin, jenž měl tuto farnost před rokem, také zažil Antiochii, a který nás sem pozval. Byli jsme se sem podívat na jaře a provázel nás také místostarosta obce, upřímný aktivní katolík.  Do kostela sv. Michaela, archanděla chodí ze 196 obce jen někteří jednotlivci, drží se zde akorát pouť, Vánoce a pohřby. Bohoslužby se zde slaví občasně v sobotu večer, jinak bude třeba chodit do okolních obcí, možná nejlépe do Rapotína.

Pokud chcete vědět více o obci a jejím okolí, jaké tam budou možnosti, dozvíte se z obecních webových stránek: http://www.rejchartice.cz

Teď trochu k těm praktickým věcem:  Bydlet budeme sami na místní faře, která nám bude potřebným zázemím avšak pouze pro jídlo, společenství a spánek. Pro aktivity s dětmi, mládeží a dospělými bude vyhrazen jiný prostor. Na faře naposledy bydlel poslední pan farář někdy před 60 lety. U fary je i farní hřiště. 14 denní pobyt bude stát cca 300 - 500Kč, do společné pokladny dáme na začátek 400Kč a z nich budeme pořizovat základní živobytí, to ostatní nám možná bude přidáno. Pak běžné potřeby, které si chystáte třeba na tábor či čundr - dostatek oblečení - sportovní, pracovní, slavnostnější, obutí, ponožky, spací pytel, plavky (ač bývá teplo, vřele doporučuji vzít i oblečení, kdyby tomu tak nebylo), potřeby běžné hygieny, nějaké hry pro zabavení, Písmo svaté, Denní modlitba církve se může též hodit (ale také nemusí být, záleží co se chceme společně modlit), nějaký hudební nástroj (pro ty, kteří umí) a možná Vás ještě něco užitečného napadne, tak je-li to opravdu užitečné, berte s sebou.

 

Co si připravit k činnosti - tedy vlastně sebe sama s tím, co umím, jaké mám dary, schopnosti, zkušenosti. Když si myslím, že nemám, nevadí. Každý máme něco, čím jsme obdarováni a třeba na Antiochii se to najde nebo ještě něco dalšího, co přispěje k budování společenství. Buďme veselí a tím budeme i nakažliví. Jinak pokud má někdo možnost si nachystat nějaký program, může se mu to hodit a rádi to použijeme. Každopádně vložme také Antiochii do společných modliteb.

Jak a kdy se sejdeme: Každý jsme možná z jiného konce, nicméně cíl je jasný a to fara v Rejcharticích (bude označena vlajkou s logem Antiochie). Začátek turnusu je v pátek, konec pak za 14 dní v sobotu, kdy nás střídá nový turnus. V Případě turnusu C: 1. 8. - 16. 8. 2014

Pozdní příjezd či dřívější odjezd jsou jistým rizikem, nicméně jsme rádi i za to. Přijet později a odjet dříve, být na Antiochii třeba jen 6 dní se dá také, ale není to úplně ono. Většinou z toho vznikne potřeba si Antiochii ještě zopakovat poněkud výrazněji.

Opačné případy delšího setrvání jsou také rizikové. Hlavně při delším setrvání, byť třeba z ušlechtilého důvodu, je třeba myslet na to, že nový turnus bude mít nový řád, a s delším setrváním předchůdců, se nemůže rozjet. A se super brzkým příjezdem  zase můžete nemile překvapit tým předchozí, který s námi tak brzy počítat nemusí a zajisté má plné právo dokončit svůj úkol.

Jak se tedy dostat na místo, doporučuji použít: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni

Termíny  dalších turnusů: A: 5.7.-19.7.2014 / B: 18.7.-2.8.2014 /  D: 15.8.-30.8.2014 

Důležité kontakty:

Vojtěch Hýbl, vedoucí turnusu C: vojta@antiochia.cz ; 732 670 688

Ondřej Talaš, vedoucí Antiochie: mot@signaly.cz ; 732 119 769

Ostatní vedoucí a kontakt na ně jsou na stránkách http://www.antiochia.cz

Děkuji moc všem těm, kteří se rozhodli pro Antiochii či se ještě rozhodnou. Pán Bůh Vám to mnohonásobně odplatí, jak o tom svědčí i Písmo svaté. Žijte v pokoji a dobru.

                                                                   Vojtěch Hýbl, vedoucí turnusu C

Dáno v úterý 3.6.2013, v den památky sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Antiochia Rejchartice1.doc

Antiochia Rejchartice1.pdf

Zobrazeno 1872×

Komentáře

kacarovi3

Ten rok byl pro mne složitý,stěhoval jsem se,měnil zaměstnání a byl jsem nucen vybírat dovolenou dřív,než bylo vhodné.Už také pro společenství nejsem nejmladší a tak jsem se raději před přihlášením poradil s organizátory Antiochie a dostal jsem jiné úkoly.Myšlenka Antiochie je úžasná a pro mnoho mladých katolíků nenahraditelná.Je to praktická zkušenost evangelizace i velký zážitek v nově utvořeném společenství.Děkuji všem organizátorům za jejich úsilí v síle i vedení Duchem Svatým.Pavel.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Pavle, díky za svědectví.

Zobrazit 19 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio