Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Antiochia 2014 v Rejcharticích

Bohem milovaní,

rád bych Vás pozval na moravskou Antiochii 2014. Ty z Vás, kteří jste pozvání již přijali, zase informoval o tom, co nás může čekat. Pán má zajisté velikou radost z každého, kdo přijímá jeho výzvu „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“

Co bylo úplně na začátku a co je úkolem Antiochie, dostatečně zodpoví stránky http://www.antiochia.cz  Jak dílo pokračovalo a pokračuje, můžete vytušit ve foto galerii tohoto webu a také zde najdete mnoho praktických informací o tomto díle. Možná znáte někoho, kdo má dobrou zkušenost s působením na Antiochii a odvezl si odtud nové misionářské nadšení a získal další zkušenosti ze společenství s Kristem.

Otec arcibiskup Jan Graubner nám k tomu dal své požehnání. Poslal nás tam, kde jsme si to již dříve vybrali, do Rejchartic. Je to malá vesnice, dříve samostatná farnost, dnes přifařena k farnosti Rapotín. Já (Vojtěch Hýbl, 36 let, pastorační asistent v Drahotuších) mám být moderátorem turnusu C a věřím tomu, že se stejně jako na předchozích 18 Antiochiích budu spolupracovat s človíčky zapálenými pro Krista, kteří věnují 14 dní svého času právě této obci, do které nás otec arcibiskup s důvěrou posílá.

Pokud někdo z Vás je hledající, má příležitost třeba zde nalézt. Bude to ne 14 dní dovolené, ale 14 dní služby pro druhé na tom místě, které obohatí také mne (i tebe, vás). Každá obec nám skýtá nové možnosti, jak Krista přiblížit dnešnímu světu.

Osobně Antiochii prožívám jako příležitost dobrého společenství, které se vydává všanc všem obyvatelům, nejen věřícím, nejen mladým, ale opravdu všem a ukazuje, že ze společenství, které tvoříme, vychází mnoho dobrých věcí. Ti, kteří mají s vírou problém, třeba se bojí, že by na ně spadl kostel, mohou vidět svědectví, že je společenství věřících na Antiochii dokáže přijmout. Ti, kteří se nudí, najdou zaměstnání třeba při různých akcích. Komu je potřeba pomoci, tomu na Antiochii rádi pomůžeme. A ti, co víru v Boha mají, jsou s Bohem v upřímném kontaktu, ty rádi povzbudíme a tvoříme s nimi společenství v modlitbě.

Jak bylo psáno výše, Antiochia bude v Rejcharticích, které oficiálně mají na starost (stejně jako farnost Rapotín) kněží ze Šumperka, nicméně bude s námi spolupracovat P. Milan Pálkovič z Velkých Losin, jenž měl tuto farnost před rokem, také zažil Antiochii, a který nás sem pozval. Byli jsme se sem podívat na jaře a provázel nás také místostarosta obce, upřímný aktivní katolík.  Do kostela sv. Michaela, archanděla chodí ze 196 obce jen někteří jednotlivci, drží se zde akorát pouť, Vánoce a pohřby. Bohoslužby se zde slaví občasně v sobotu večer, jinak bude třeba chodit do okolních obcí, možná nejlépe do Rapotína.

Pokud chcete vědět více o obci a jejím okolí, jaké tam budou možnosti, dozvíte se z obecních webových stránek: http://www.rejchartice.cz

Teď trochu k těm praktickým věcem:  Bydlet budeme sami na místní faře, která nám bude potřebným zázemím avšak pouze pro jídlo, společenství a spánek. Pro aktivity s dětmi, mládeží a dospělými bude vyhrazen jiný prostor. Na faře naposledy bydlel poslední pan farář někdy před 60 lety. U fary je i farní hřiště. 14 denní pobyt bude stát cca 300 - 500Kč, do společné pokladny dáme na začátek 400Kč a z nich budeme pořizovat základní živobytí, to ostatní nám možná bude přidáno. Pak běžné potřeby, které si chystáte třeba na tábor či čundr - dostatek oblečení - sportovní, pracovní, slavnostnější, obutí, ponožky, spací pytel, plavky (ač bývá teplo, vřele doporučuji vzít i oblečení, kdyby tomu tak nebylo), potřeby běžné hygieny, nějaké hry pro zabavení, Písmo svaté, Denní modlitba církve se může též hodit (ale také nemusí být, záleží co se chceme společně modlit), nějaký hudební nástroj (pro ty, kteří umí) a možná Vás ještě něco užitečného napadne, tak je-li to opravdu užitečné, berte s sebou.

 

Co si připravit k činnosti - tedy vlastně sebe sama s tím, co umím, jaké mám dary, schopnosti, zkušenosti. Když si myslím, že nemám, nevadí. Každý máme něco, čím jsme obdarováni a třeba na Antiochii se to najde nebo ještě něco dalšího, co přispěje k budování společenství. Buďme veselí a tím budeme i nakažliví. Jinak pokud má někdo možnost si nachystat nějaký program, může se mu to hodit a rádi to použijeme. Každopádně vložme také Antiochii do společných modliteb.

Jak a kdy se sejdeme: Každý jsme možná z jiného konce, nicméně cíl je jasný a to fara v Rejcharticích (bude označena vlajkou s logem Antiochie). Začátek turnusu je v pátek, konec pak za 14 dní v sobotu, kdy nás střídá nový turnus. V Případě turnusu C: 1. 8. - 16. 8. 2014

Pozdní příjezd či dřívější odjezd jsou jistým rizikem, nicméně jsme rádi i za to. Přijet později a odjet dříve, být na Antiochii třeba jen 6 dní se dá také, ale není to úplně ono. Většinou z toho vznikne potřeba si Antiochii ještě zopakovat poněkud výrazněji.

Opačné případy delšího setrvání jsou také rizikové. Hlavně při delším setrvání, byť třeba z ušlechtilého důvodu, je třeba myslet na to, že nový turnus bude mít nový řád, a s delším setrváním předchůdců, se nemůže rozjet. A se super brzkým příjezdem  zase můžete nemile překvapit tým předchozí, který s námi tak brzy počítat nemusí a zajisté má plné právo dokončit svůj úkol.

Jak se tedy dostat na místo, doporučuji použít: http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni

Termíny  dalších turnusů: A: 5.7.-19.7.2014 / B: 18.7.-2.8.2014 /  D: 15.8.-30.8.2014 

Důležité kontakty:

Vojtěch Hýbl, vedoucí turnusu C: vojta@antiochia.cz ; 732 670 688

Ondřej Talaš, vedoucí Antiochie: mot@signaly.cz ; 732 119 769

Ostatní vedoucí a kontakt na ně jsou na stránkách http://www.antiochia.cz

Děkuji moc všem těm, kteří se rozhodli pro Antiochii či se ještě rozhodnou. Pán Bůh Vám to mnohonásobně odplatí, jak o tom svědčí i Písmo svaté. Žijte v pokoji a dobru.

                                                                   Vojtěch Hýbl, vedoucí turnusu C

Dáno v úterý 3.6.2013, v den památky sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Antiochia Rejchartice1.doc

Antiochia Rejchartice1.pdf

Zobrazeno 1703×

Komentáře

Lenochod

a já myslela, že je to jenom pro mladé?

Vojtěch Hýbl (VVRH)

ne, k hlásání evangelia jsou povoláni všichni. Avšak, jak říkal Jan Pavel II., mladí jsou budoucností a nadějí církve. A někomu to mládí vydrží opravdu dlouho. Však mi už je taky 36 a kaplan pro mládež má 41.

ZelenýBanán

Kaplan pro mládež furt bude naše mimčo.. Někteří prostě nestárnou.. :P

Dzamila

Banáne :D

kacarovi3

Marie,já dřív také.

Lenochod

Aha tak to slyším poprvé, ale děkuji za odpověď. Jinak kaplan pro mládež se nepočítá to je spešl kategorie a to samé ty :). Banánek to vystihl :D.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Přesto platí, že je to akce zejména pro mládež. Ono slůvko zejména obsahuje to, že to není jen pro mládež, ale především pro mládež, ale i ostatní a nejen ty, kteří se cítí mladí. V Zátoru v r. 2004 s námi na turnuse byla paní Jarka, maminka k 50 letům věku a byla výrazným přínosem pro společenství. Vím, že Pavel nepatří k nejmladším, ale z vlastní zkušenosti vím také to, že se snaží být přínosem. Má svoje životní trable, ale s těmi musí bojovat každý. A vedoucí turnusu má za úkol moderovat turnus tak, abychom vydávali dobré svědectví. Sám bych rád vydal svědectví, jak je těžké být tímto moderátorem a rozhodovat všechno dobře. Každý, kdo se hlásí, hlásí se s tím, že pro společenství bude přínosem, ač často neví jakým.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Jsem rád, že jsem jako moderátor ještě nezažil situaci, kdy bych musel někomu říci: "Nemůžeš být s námi, protože nám děláš ostudu a vrháš špatné světlo na křesťany." Musel-li bych to udělat, bylo by to pro mě těžké, ale nevyhnutelné. Sám jako účastník jsem zažil sám sebe, kdy mě vedoucí přesvědčoval, že mám zůstat a jsem rád, že mě vždycky přesvědčil. Ano, za 18 let jsem zažil na Antiochii velkou spoustu milostí a povzbuzení, ale i trable, od kterých se mi chtělo utéct a jsem rád, že jsem nikdy neutekl, že mě to vedoucí či členové turnusu rozmluvili či povznesli moji náladu a to si nedovedete představit, jak těžký kámen mi spadl ze srdce, zvláště, když potom většinou následovala oblažující svátost smíření.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Jo, nejlépe na Antiochii mi bylo, když jsem byl tím, kdo má poslouchat, protože je to pohodlnější přijmout a vykonat příkaz či vymyslet akci, prezentovat ji společenství a nechat společenství o tom rozhodnout, to se pak člověk hned cítí přínosem. Ale na druhou stranu, být tím, kdo má vést kormidlo je sice těžké, ale o to radostnější, když za sebou vidím společenství, které funguje a není mou zásluhou, že funguje dobře, ale vědomím Boží pomoci.

kacarovi3

Krásně napsáno.Učíme se celý život,jak milovat Boha a své bližní.Je hloupost nevyužít možnost, když je od koho se učit.Duch Svatý a dobré společenství jsou nenahraditelné.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Díky, Pavle, já uvažuju, že tam budu již ve čtvrtek. Zatím se do auta vejde celý náš turnus, tak doufám, že nás bude trochu více ač počet čtyř je na společenství dostačující. Ale lépe, když bude spolčo větší, nicméně všechno má svoje. Zažil jsem obojí, nejméně nás zatím bylo 5, nejvíce 22, ideál je 8-10.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ještě možná doplnění k těm komentářům, které jsem psal jako zkušenost a příklad. Na Antiochii je důležité jet jako ten, kdo je povolán, aby právě zde sloužil. A musím říci, že když jsem po prvé o Antiochii slyšel, necítil jsem se k tomu ani povolán. Musel mi říci otec Radek, že mě chce, ale ani tehdy jsem neřekl hned "ano, pojedu", nicméně přihlášku jsem někam zašantročil a pak zas našel, abych se přihlásil a pak už se jen těšil, jaké to bude. Někdo je povolán jednou, někdo vícekrát. Já už pojedu po 19., z toho po 3. za sebou v roli vedoucího turnusu, který je pokaždé jiný. A těším se i z toho, jak jiné bude to společenství. Nejraději se setkávám s nováčky, protože ti jsou otevřeni a nezatíženi.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Však doufám, že nás bude jako apoštolů. Ale nemyslím tím 12 mužů, uvítal bych i nějaká ta děvčata, nejlépe půl na půl, ale žádné párování - muži zvlášť a ženy zvlášť na pokojích a žádné milostné románky. Budeme-li se toho držet a blíženecké lásky, budeme nádherné společenství a na to už se moc těším.

Tofl

Pokud to výjde, mohl bych se v Rejcharticích v sobotu (2.8) ukázat ;-)
Jinak se mi už dostalo, že to v Rejcharticích žije a Antiošáci mají velice dobré jméno ;-)

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Budu rád, klidně i na více dní. Zatím nás bude v týmu kolem šesti.

Tofl

Rád bych dorazil na více dní, ale pracovní povinnosti mi to nedovolí :-(

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Jen taková malá technická: Pavel Kacar nakonec nepojede. Spojíme se alespoň modlitebním mostem. Už se moc těším na tým. Bude to zase nová a dobrá zkušenost se společenstvím uprostřed něhož je náš Pán.

kacarovi3

Ten rok byl pro mne složitý,stěhoval jsem se,měnil zaměstnání a byl jsem nucen vybírat dovolenou dřív,než bylo vhodné.Už také pro společenství nejsem nejmladší a tak jsem se raději před přihlášením poradil s organizátory Antiochie a dostal jsem jiné úkoly.Myšlenka Antiochie je úžasná a pro mnoho mladých katolíků nenahraditelná.Je to praktická zkušenost evangelizace i velký zážitek v nově utvořeném společenství.Děkuji všem organizátorům za jejich úsilí v síle i vedení Duchem Svatým.Pavel.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Pavle, díky za svědectví.

Zobrazit 19 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio