Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Cesta světla

Aleluja, aleluja, aleluja.

Je cesta vítězná, po ni jde Kristus Pán.

Ten, který trpěl, zemřel, z hrobu vstal,

apoštolům, ženám, bratřím se ukázal

a teď jsi i ty na tuto cestu světla zván.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

1. Aleluja, aleluja, aleluja.

Ženy časně k Pánovu hrobu přišly,

viděly anděla, hrob však prázdný,

protože přeci z mrtvých povstal,

teď rychle běžte a povězte to dál.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

2. Aleluja, aleluja, aleluja.

Učedníkům řekli, ti však jim nevěřili,

Petr a Jan tam šli, aby vše ověřili,

našli hrob prázdný a vše uklizené,

zmrtvýchvstání Krista je potvrzené.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

3. Aleluja, aleluja, aleluja.

Magdalena jde od jeho hrobu plačíc,

zmrtvýchvstalý Pán ji přichází vstříc.

Jako zahradník se jí ten pán zdá,

s ním však jak promluví, radosti má.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

4. Aleluja, aleluja, aleluja.

Pak zase jiní z Jeruzaléma utíkají

a neznámého poutníka přijímají.

Proč smutni jsou a proč útěk jinam?

Písma jim vykládá, zůstává neznám.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

5. Aleluja, aleluja, aleluja.

 Jak s nimi promlouvá, radost roste.

Stmívá se, Pane, buď našim hostem.

Bere chléb do rukou, rozláme jej.

Vždyť je to Ježíš, zpět jdem honem.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

6. Aleluja, aleluja, aleluja.

Dveře jsou zamčené na petlici,

Ježíš však náhle je ve světnici.

Učedníci se bojí, nepoznají Krista,

On se jim ukáže, radost je jistá.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

7. Aleluja, aleluja, aleluja.

Důležité poslání dostanou teď:

co všechno odpustí, smazáno jest,

a to, co zavrhnou, zůstane stát,

k tomuto Ducha musím vám dát.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

8. Aleluja, aleluja, aleluja.

 Tomáš však Pána neviděl ještě,

nevěří, dokud to nebude jisté.

Ježíš tak po týdnu přichází zase:

Pán můj a Bůh můj v celé své kráse.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

9. Aleluja, aleluja, aleluja.

Probdí noc, nechytí ani rybku,

to se jim stalo už kdysi na počátku.

Na slovo hodí síť, hned plná je ryb,

to přece Ježíš je, není pochyb.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

10. Aleluja, aleluja, aleluja.

Miluješ, Petře, miluješ mě?

Miluji, Pane, miluji, víš to o mně.

Pas ovce tedy, pas beránky mé,

moje stádo je teď v ruce tvé.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

11. Aleluja, aleluja, aleluja.

Další je poselství Ježíšovo:

radostnou zvěst, Boží slovo,

po celém světě hlásejte dál,

Spasitel světa, Ježíš, je Král.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

12. Aleluja, aleluja, aleluja.

Čtyřicet dní již uplynulo,

naposled slyší jeho slovo:

Jsem s vámi až do konce světa,

pak před nimi do nebe vzlétá.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

13. Aleluja, aleluja, aleluja.

U jednoho stolu i s Pannou Marií

v modlitbách tiše setrvávají,

než jim Pán dá, jak jim přislíbil

Svatého Ducha plného sil.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

14. Aleluja, aleluja, aleluja.

Je slavnost letnic, dějí se velké divy,

vítr silný, nad každým jazyk je ohnivý.

Petr hned plný odvahy vystupuje,

živého Krista těm lidem oznamuje.

Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Aleluja, aleluja, aleluja.

Ta cesta nekončí, rychle běž dál,

zvěstovat všem, že Kristus je Král.

Radostnou zvěst rozšiřuj víc,

ať jednou můžeš Kristu jít vstříc.

Aleluja, aleluja, aleluja.

Zobrazeno 791×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio