Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Malá škola modlitby IV, V a setkání potom

Na podzim zbyla ještě V. a VI. lekce malé školy modlitby. Po tématu, které mnohé velmi oslovovalo, sic bylo velmi náročné - rozebrání podobenství o rozsévači následovala ještě dvě témata, která se ne méně, naopak přímo více mohla zarýt do našich srdcí.

Když jsem se na ně připravoval, napadlo mě malou školu modlitby trochu bilancovat a přišel jsem na to, že ty jednotlivé lekce jsou jako schody výš a výše. Když jsme byli uprostřed, bylo to jako vrchol, ale spíše to byla zastávka do prudšího stoupání.

V páté lekci se nabízely příběhy s historickým podtextem a jako takový hlavní příklad byl dán příběh o umučení Jana Křtitele. Podobně jako podobenství o rozsévači jsme ho rozebrali na šroubky a zašli do hloubek, kam by nás možná ani nenapadlo jít a občas jsme došli až k našim politikům přirovnávajíc je k herodově situaci.

A pak nás vedlo stále uvědomění, že to není jen pro politiky nebo pro souseda, ale je to napsáno pro mě, že jsem dokonce byl přítomen a ohromen a zároveň ochromen Herodovou nabídkou.

Že dokonce i Herodes měl světlé stránky, které však nedokázal dobře využít. Jana si rád poslechl a proto ho zarmoutilo to přání. A když slyšel o Ježíšovi, těšil se, až se s ním setká a když se setkal, jen s ním pohrdl a poslal ho zpět Pilátovi.

A to teď rozebírám jen Heroda, ale těch postav tam bylo víc - učedníci Jana Křtitele, kat, významní hosté, Herodias, Salome, evangelista, který ten příběh vypráví v souvislosti s Ježíšem. O každé by se dal napsat článek a za domácí úkol si projít Ježíšovo narození. Když to tak píšu, je zrovna předvánoční atmosféra.

Společenství Malé školy modlitby bylo velkou posilou i pro všechna ta farní společenství, která se do toho dala. Na první neděli adventní napsal otec arcibiskup Jan pastýřský list, kterým se vrátil i k malé škole modlitby s úmyslem zavést ji do rodin a hlavně "udělat krok správným směrem".

V poslední šesté lekci se nám nabídlo samé Ježíšovo srdce. Nepotřebovali jsme při tomto setkání Bibli, ale uvažovali jsme o Ježíšově srdci nejen biblicky,"ale i v kontrastu"s naším srdcem, které se má Ježíšovu podobat.

Tato lekce byla o tom, že všude máme být s Ježíšem. Nikde nezapomenout na to, že je Pán s námi a my máme být s Ním. Vždyť k tomu nás kněz často vybízí při mši svaté.Pán s Vámi - i s Tebou.

Ano, uvědomovali jsme si situace, kdy můžeme být s Ježíšem a že bez Něj je to jiné. Krista máme vzít k sobě do práce, na vycházku, zastavit se v kostele nebo u křížku, na cestách, všude se můžeme modlit.

Nejde však o modlitbu slovy, ale celým srdcem, kdy celé naše tělo svědčí o Kristu a ani si to nemusíme uvědomovat. Prostě Kristu se dát celí, tak, jak jsme a tím podle světa paradoxně dostáváme svobodu.

Po skončení lekcí malé školy modlitby si otec Radek povolal vedoucí a sdílel se s námi nejen o zkušenostech, ale i o možnosti pokračování. bylo to opět krásné společenství, které poodkrývalo jen málo z toho, co bylo viditelné. Jedno bylo jisté: Každému účastníka to poposunulo blíže ke Kristu.

V Partutovicích jsem požádal účastníky o setkání navíc a s radostí se sešli a také sdíleli. Ti také přišli na to, že se mezi sebou zas trochu jinak poznali a že to pro ně bylo velmi užitečné.

Kéž nám Pán žehná v dalších cestách, v novém scházení společenství či v evangelizačních buňkách, které chce otec Radek rozjet v Drahotuších.

 

Zobrazeno 715×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio