Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Kronika náboženství na Drahotušsku 2005 doposud

Jedna z věcí, kterou jako pastorační asistent dělám je, že pomáhám učit náboženství. Nebude to seznam těch dětí, které takto prošly mýma pastoračníma rukama, ale těch, za které bych se měl jako jejich neodborný katecheta modlit. Možná se mě nepodaří vzpomenout si na všechny. Čím blíže je to přítomnosti, tím je seznam přesnější, podložený zvláště vysvědčením. Každého z nich mám osobně zapsaného v srdci a také každou skupinku. Pořád se učím učit a čím dál víc mě to baví. Nedopustím se zde přečinu proti zákonu o utajovaných skutečnostech, protože zde nebudou žádná osobní data ani charakteristiky dětí, jen strohý seznam, příp. nějaký komentář.

2005/2006

ZŠ Jezernice, z farnosti Jezernice

Laďa Haša, tehdy 2.tř., Pavlína Chytilová, tehdy 1.tř., Pavel Lollek, tehdy 1. tř., Adélka Dreiseitelová, tehdy 2. tř. - další max. 1 už nevím

Otec Radomír měl starší skupinku dětí a pak ještě na faře z farnosti Jezernice, Loučka a Podhoří žáky 2. stupně.

ZŠ Loučka, z farnosti Loučka, Podhoří a Lipník nad Bečvou (Slavkov)

Honza Bednář, tehdy 2.tř., Michal Skřička, tehdy 2.tř., Petr Šebesta, tehdy 2.tř.,Lukáš Niesner, tehdy 2.tř. a krátce Honza Kotačka, tehdy 5.tř.

Otec Radomír měl starší skupinku.

ZŠ Partutovice, z farnosti Partutovice

Jana Voldánová, tehdy 1.tř., Kateřina Voldánová, tehdy 2. tř., Romana Levová, tehdy 1. tř., Natálie Haitlová, tehdy 2. tř. a Dominik Janíček, tehdy 2. tř.

Otec Radomír měl skupinku k přípravě na první svaté přijímání a pak na faře skupinku 5. tř. a 2. stupně ZŠ.

Otec Petr učil v Potštátě malou skupinku dvou dětí a v Drahotuších měl 4 vyučovací hodiny.

2006/2007

ZŠ Loučka z farnosti Loučka, Podhoří a Lipník nad Bečvou (Slavkov a Bohuslávky)

Michal Skřička, Jan Bednář, Lukáš Niesner, Jana Tylichová, tehdy 1. tř. a Adrian Mikulášek, tehdy 1. tř. 

Otec Radomír učil starší žáky.

ZŠ Jezernice z farnosti Jezernice

Petr a Pavel Kubešovy, Veronika Zábojová a 1 kamarádka, skupina se rozpadla. Otec Radomír měl starší skupinku, která se zachovala celá.

ZŠ Partutovice z farnosti Partutovice

Marek Mestek, 2. tř., Jakub Hercík, 2. tř., Eliška Hynčicová, 2. tř., Petr Haitl, 1. tř., Karolína Janíčková, 1. tř., Romana Levová a Natálie Haitlová

Otec Radomír učil starší žáky k přípravě na 1. svaté přijímání.

Začalo se učit na ZŠ Střítež od toho roku až do r. 2011, kdy zemřel P. František Adamec a farnost připadla již rok před tím duchovní správě z Hranic. P. Radomír vyučoval 2-3 skupinky. Od r. 2007 jsem s ním dojížděl i já, avšak zpravidla pouze proto, abych si nachystal náboženství v Partutovicích. Zájem o výuku v této škole stále roste

Otec Petr požádal o pomoc katechetky Adélu Klabačkovou do Drahotuš a Eriku Šindlerovou do Potštátu, kde učila tehdejší prvňáky. Sám učil cca 2h náboženství v Drahotuších a malé žáky vyučoval na ZŠ v Milenově

2007/2008

ZŠ Loučka z farnosti Jezernice, Loučka, Lipník n. B. (Slavkov a Bohuslávky)

Lukáš Niesner, Jana Tylichová, Adrian Mikulášek, Pavlína Chytilová, Adam Bako - tehdy 5. tř.

O. Radomír učil starší žáky a 1 připravoval k prvnímu svatému přijímání.

ZŠ a MŠ Partutovice z farnosti Partutovice

Natálie Haitlová, Marek Mestek,  Jakub Hercík, Eliška Hynčicová, Petr Haitl, Romana Lévová, Karolína Janíčková, Radim Krnovský, 3.tř.

O. Radomír učil starší žáky.

ZŠ Potštát z farnosti Potštát (vyučoval P. Petr Utíkal)

Filip Jahn, Lukáš Krejčiřík, Hana Passingerová, Natálie Němcová, Denisa Poláchová, Vojtěch Rábl.

O. Petr dále učil Drahotuše ve 3 hodinách náboženství.

2008/2009

V ZŠ Loučka už vyučoval jen o. Radomír skupinu z Jezernice, Loučky a Bohuslávek. Já jsem občas dojížděl pomoci. Byla to na 2 školní roky poslední skupinka náboženství na této ZŠ. Pak vyučoval v r. 2010/2011 až P. Antonín Fiala a po něm P. Petr Utíkal. P. Martin Vévoda vyučoval v prázdných letech v domácnosti v Bohuslávkách.

ZŠ Partutovice z farnosti Partutovice, z MŠ Partutovice a ZŠ Střítež a Olšovec

Lucie Haitlová ještě v MŠ, Michaela Mesteková 1. tř., Marek Mestek, Zuzana Zlámalová 1. tř. na ZŠ Střítež,  Jiří Maňásek 2. tř., Patricie Vykopalová 1.tř., Matěj Dreiseitel 2.tř. na ZŠ Olšovec.

Otec Radomír tehdy učil starší žáky. Není bez zajímavosti, že kromě tří žáků ZŠ Partutovice chodily do náboženství všichni, jelikož i počet dětí ve škole byl ten rok malý. Takže výsledně jsme z 15 dětí ZŠ učili 16 dětí, tedy více, než 100% žáků.

ZŠ Potštát z farnosti Potštát

Vojtěch Javorek, Kryštof Klabačka, Ondřej Passinger, Julie Němcová a Klaudie Faxová, všichni z 1. třídy, doma pak k přípravě na 1. sv. přijímání Michael Svoboda, tehdy 6.tř.

Starší žáky vyučoval P. Martin Vévoda k prvnímu svatému přijímání. Jak výše psáno, vyučoval ještě v Loučce, příp. v Bohuslávkách a také v Drahotuších, Milenově a Hrabůvce, stejně tak i násl. školní rok.

2009 / 2010

ZŠ Potštát z farnosti Potštát

Vojtěch Javorek, Kryštof Klabačka, Marek Jahn v 1.tř., Julie Němcová a Klaudie Faxová.

Na výuku náboženství chodili i mnozí jejich spolužáci, takže někdy nás bylo ve třídě až 10. Tato tradice je v Potštátě možná dodnes

ZŠ Partutovice z farnosti Partutovice

Jiří Maňásek, Lucie Haitlová, Michaela Mesteková.

Po velkém návalu zvláště po lidových misiích, zájem o náboženství poklesl. O. Radomír učil starší žáky k prvnímu svatému přijímání, k prvnímu svatému přijímání připravoval také o. Martin v Bohuslávkách, konalo se v Loučce pro 3 děti.

2010 / 2011

Tento rok je pro mě křížkový, neměl jsem na starost žádnou skupinku náboženství, snažil jsem se vypomáhat zvláště při přípravě dětí na 1. svaté přijímání v Potštátě. V Potštátě učil o. Radomír, dále učil ještě v Drahotuších 3h, Stříteži a také v Olšovci, kde vyučoval 3 žáky. Zde se náboženství nevyučovalo již dlouhá léta a zájem o výuku od té doby, co s farností Střítež převzal výuku náboženství drahotušský kaplan P. Josif Altman, po něm pak P. Stanislav Trčka vzrostl k cca 7-8 žákům.

P. Antonín Fiala připravil v Partutovicích na první svaté přijímání Petra Haitla, vyučoval na ZŠ dalších 6 dětí a na ZŠ Loučka se mu podařilo dát dohromady skupinu 10 žáků z Loučky, Podhoří a Bohuslávek. Ty pak další nejméně 2 školní roky přebral P. Petr Utíkal.

2011/2012

ZŠ Partutovice, farnost Partutovice

Po P. Antonínovi jsem přebral většinu jeho žáků: Davida Poláka, Antonína Bajera a Radanu Lochmanovou z 2. tř. a Zbyňka Hercíka ze 3. třídy.

Otec Petr učil k prvnímu svatému přijímání jen Lucku Haitlovou a také Michaelu Mestekovou.

ZŠ Potštát, farnost Potštát

Oficiálně jsem prvňáky Václava Jahna, Šimona Klabačku a Adélu Kubovou. Občas přišli i spolužáci. 

Otec Radomír učil starší žáky a všechny žáky v Drahotuších. Tento rok Střítež, Jindřichov i Olšovec vyučoval P. Josif Altman, kaplan hranický. Výlet na konci náboženství jsme měli společný.

2012 / 2013 - aktuální rok

ZŠ Partutovice, farnost Partutovice

1. tř. - David Lehnert, Štěpán Konečný, Jaromír Foltas, Lukáš Klíma a první pololetí také Robert Klinger, který přešel na ZŠ Šromotovo Hranice a v náboženství pokračoval s paní uč. Marcelou Brázdovou. 2. tř. - Lucie Brhelová.

Otec Petr učil své a moje předchozí žáky kromě Michaely Mestekové a ještě ZŠ v Loučce z Bohuslávek, Loučky a Podhoří a po mnoha letech nově na ZŠ v Jezernici celkem 3 žáky.

ZŠ Potštát, farnost Potštát

Václav Jahn, Šimon Klabačka a Adéla Kubová, 1. tř. Aleš Cvešper a Jan Zlámala. Adélka nechtěla být sama a tak si pozvala spolužačky Natálku z 1. tř. a Adrianku z 2. tř., ti však nevydržely do konce školního roku.

Otec Radomír učil všechny starší žáky a žáky ZŠ Drahotuše ve 3 vyučovacích hodinách.

To je tedy seznam těch, které nosím ve svém srdci. Nevím přesně kolik jich je, ač se to dá spočítat a nejsou jediní, se kterými máme kontakt. Ještě mnoho dětí chodí na faru do Drahotuš, někteří kluci ministrují, s některými se setkávám i jinak. Setkání je důležité, vždyť člověk je tvor společenský takto Bohem stvořený a je to jistý dar od Pána.

 

 

 

Zobrazeno 1288×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio