Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

25 let ministrantské služby aneb malá osobní ministrantská kronika

Včera jsme slavili Slavnost Seslání Ducha Svatého. Posledních nejméně 10 let spojuji tuto slavnost také s výročím svého ministrování, o kterém toho pamatuji celkem ne mnoho, protože když jsem začal, bylo mi 10, byl jsem ve věku prvního svatého přijímání a stejně jako ten datum, ani datum začátku mého ministrování není přesně zachyceno, nicméně tuším, že to bylo v zelené barvě a krátce před prvním svatým přijímáním (ale mohlo to být i lehce po, ani to už přesně nevím).

Moje ministrantská kronika bude tedy plná neurčitých datumů, ale jasných zlomů a posunů v této službě.

1986 - Tento rok ještě nejsem ministrantem, ale jsem si jist, že jsem již rozlišoval službu ministrata a kněze, ale nedokázal to pojmenovat. Ve Václavově ministranti nebyli a když u byli, nebyli nijak zvlášť oblečeni, takže byli k nepoznání od Božího lidu. Farní kostel jsme viděli jen několikrát do roka a jiné kostely s ministranty občas na poutích. Ministrant byl pro mě tedy ten, který nosil kněžskou službu, ale takto bych to tehdy neřekl. Tehdy byl farářem a děkanem v Zábřeze a admin. exc. ve Svébohově + P. František Janhuba.

1988 - Tento rok již jisto jistě ministroval Tomáš od sousedů a také já jsem měl po ministrování touhu, protože Tomáš byl o 3 roky mladší a už mohl. Dnes neministruje a nevím, nakolik žije s církví

jaro 1988 - To jsem začal ministrovat již já, kolem Seslání Ducha Svatého již zcela určitě. Do sakristie mě zavedla maminka a domluvila to s panem fařářem. Se mnou ministroval i brácha Mirek, tak jsme byli malá ministrantská trojka. Ministrovali jsme však jen ve Václavově a bez oblečení. Farářem byl + P. František Janhuba až do r. 1990, kdy jej vystřídal P. Bedřich Jagoš. Jen jednou v té době ve Veverské Bytýšce u již + Mons. Stanislava Vídeňského, kterého jsme každoročně navštěvovali

28.9.1991 (pokud to byla neděle) - byla ve Václavově pouť k sv. Václavu a světil se zvon. Ten světil + ThDr. P. Vojtěch Martinů místo ne dávno + Mons. Františka Vaňáka. Krátce po tom začal ministrovat brácha Martin. Také všichni bráchové od Tomáše již ministrovali, takže nás byla již ministrantská šestka. Krátce před tím se pořídilo ministrantské oblečení, které jsme od té doby nosili.

Duben 1992 - začal jsem s bráchou Martinem ministrovat ve Svébohově. Mirek už neministroval, krátce ministrovala ségra, byla to však jen malá euforie, protože holky se k ministrování běžně nepřipouštěly a já jsem s tím pak měl také dlouhou dobu problém a mám. 

1992+/- byl opraven v Maletíně kostel a slavila se mše svatá na poděkování, kterou měl Mons. Josef Hrdlička. Stal se tak prvním biskupem, kterému jsem ministroval, ale od té doby jsem se potkával při ministrování s biskupy častěji, třeba v Králíkách, později pravidelně 3x ročně v Olomouci a na nějakých těch poutích.

Polovina září 1993 - začal jsem ministrovat v Luhačovicích za faráře P. Antonína Kupky, později i v Pozlovicích a za +P. Františka Beníčka jsem s některými spolužáky nebo i sám navštívil a ministroval v nově vysvěcených kaplích v Řetechově a Ludkovicích. Tehdy jsem snad ministroval na nejvíce mší svatých za rok, když v Luhačovicích byly někdy i 2 denně. Začal jsem ministrovat také v Jedlí, kde byl farářem +P. Raimund Haberauer. Byl to kněz, který mi udělil svatý křest a + v r. 1996. O rok později jsem pomáhal při vedení ministrantů v Jedlí. Od r. 1992 až doposud je farářem a děkanem v Zábřeze P. František Eliáš a nově spravoval i farnost Jedlí. V tu dobu jsem se stal zřejmě známým ministratem a ministroval jsem i v Drozdově a Pivoníně.

červen 1997 jsem odmaturoval. V Luhačovicích byl dokončen nový kostel a vysvěceny pro něj zvony. O měsíc později otec arcibiskup Jan Graubner tento kostel sv. Rodiny konsekroval. Já jsem "opustil" Luhačovice a stal jsem se na zábřežsku "regionálním ministrantem". Začal jsem ministrovat i v Zábřeze a později i tam pomáhal s vedením ministrantů Markovi Hackenbergerovi. Naše spolupráce trvala do nedávna.

leden 1999 na mě P. Josef Opluštil dal "břímě" zástupce ministrantů za děkanát Zábřeh. Mezi kněžími a mnohými ministranty jsem byl známý. Jezdil jsem i do Štítů a Mohelnice a organizoval s týmem ministrantů různé akce pro ministranty také pod vedením tehdejší arcidiecézní ministrantské rady, kterou vedl P. Josef Jelínek. V roce 2001, 15.9. byla v Zábřeze arcidiecézní ministrantská pouť. Také jsme jezdili s ministranty na ministrantská školení MINIFOR, ze kterých jsem mnoho čerpal.

13.10.2002 - Otec arcibiskup Jan mi dal mimořádně dovolení podávat eucharistii ve farnosti Rychnov na Moravě, Třebařov a Mladějov. Bylo to po tom, co jsem rok před tím dokončil pastorační kurz a dostal diplom lektora.

prosinec 2002 - Jelikož od r. 2000 jsem pomáhal na faře P. Pavlu Jagošovi, již málo času mě zbývalo na organizování akcí pro ministranty, navíc jsem necítil plnou podporu pana děkana a svobodně jsem se rozhodl zříci se zastupování ministrantů v arcidiecézní ministrantské radě, která měla na starosti zvláště pořádání arcidiecézní ministrantské pouti, ministrantských exercicií a ministrantského putovního poháru otce arcibiskupa ve fotbale.

1. září 2005 - Den před tím jsem se rozloučil s rychnovskými farníky a přesunul se do Drahotuš, kde jsem od 13.11. 2005 jmenován pastoračním asistentem, později samostatným pastoračním asistentem, což trvá až doposud.

Dalo by se pokračovat dál, protože stále víc mě Pán provází také skrze službu ministranta a stále více mi ukazuje, že se Pánu sloužit skutečně vyplatí, že tato služba je pro mě samotného velikým obdarováním a musím se skutečně snažit být s pomocí Boží alespoň trochu užitečný, ač jsem jen nehodný služebník, který mnoho věcí dělá mizerně a pořád se musí učit v Boží škole, ale běda mi, kdybych v Boží škole nebyl.

 

Zobrazeno 1231×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Ano i dál jsou významné události, které mnohdy zachycuje tento blog. Ale myslím, že nejlépe mi bylo, když jsem byl obyčejným ministrantem, který nemusí nic řešit. Když teď už mám zodpovědnost jako katecheta a k tomu i čerstvou kanonickou misi, je radostí pro mě, že to všechno mohu dělat jen s Boží pomocí, jinak by to bylo těžké, resp. bez Boha je jakákoli služba církvi nemožná.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio