Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Letošní volby - Bůh neprohrává

1. 6. 2010 0:00
Rubrika: Jen tak

Ať je vládce, jaký chce, vždycky je jen takový, jakého si vyprosíme. Možná jsme si byli jisti vítězstvím, tak jsme zapomněli prosit a je to tady.

Já sám osobně jsem doufal, že se KDU-ČSL do poslanecké snimovny dostane, ikdyž s minimálním počtem mandátů. Tak se mi tedy stalo, že jsem po prvé volil stranu, která se do parlamentu nakonec nedostala. Musím si přiznat, že neumím to moc prohrávat. Tak jsou ve mě nálady, že třeba příští volby a když ne, tak volbu změním, prože přece nebudu volit prohrávající stranu. Když společnost nechce kvalitní hodnoty, které křesťanství nabízí, tak proč ji je vnucovat takto.

Když se málo modlíme, málo dostaneme. Nemyslím si, že bez křesťanské strany budeme mít špatnou snimovnu. Ale myslím si, že je všem jasné, že bez křesťanských hodnot, nebude dobrá společnost v naši zemi. Ekonomika nás nezachrání a ti, které jsme zvolili na sobě šetřit nebudou a budou si chtít říkat dobrodinci.

Na nás na křesťanech je, abychom se modlili i za tyto, aby nás vedli ke správným hodnotám, které však nejprve musejí poznat. Naše povinnost je svěřovat ty záležitosti Bohu. Přece máme na prvním místě milovat Boha a pak blížního (což jsou i naši politikové) jako sám sebe. Tedy pokud se nám vede špatně, nebude to právě tím, že více, než Bůh nás zajímá politika?

Zobrazeno 3075×

Komentáře

domecek

to VVRH ad 21. 6. 2010 12:52<br />
<br />
Ano, znám Boha žehnajícího, ale znám i Boha mlčícího - to není ojedinělé - jistě však má Boží mlčení význam. To na čem se shodneme je víra, že Bůh je vševědoucí, a že je dobrý. <br />
<br />
To na čem se evidentně neshodneme je, že vidíme naprosto odlišně je-li a jaký rozdíl mezi Boží vůlí a Božím dopuštěním.

domecek

to ti teda povím, že lidé 20. století měli v Evropě asi hodně divné prosby<br />
<br />
Stejně tak je mají asi v současnosti v Severní Korei nebo v Číně.<br />
Skutečně myslíš, že modlitba je magie - vykonáš úkon, vyřkneš formulku (prosbu) a automaticky dostaneš to co chceš a po čem toužíš?

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Hlavou pomazanou byl i král Saul a to Božím prorokem a z Boží vůle, nikoli z Božího dopuštění.<br />
<br />
Myslím si opravdu, že vládu máme takovou, jakou si vyprosíme. Vždyť i izraelský národ dostal krále, jakého si vyprosil.<br />
<br />
Ale v podstatě se bavíme stále o tomtéž.

MartyR

Nevěřím rčení,že máme vládu jakou si zasloužíme. <br />
Věřím však tomu,že Bůh má vše pevně ve svých rukou,a že je to on,kdo dosazuje vlády a krále. <br />
Za novou vládu se modlilo víc lidí než si myslíte ;-) <br />
Nikomu snad není lhostejná tato země a její další směrování.Věřím,že bude líp,i když to tak zprvu nebude vypadat.<br />
Důvěřujme Hospodinu.

domecek

...a dosazuje Bůh i krutovládce a diktátory?

zipet

Někdy ti naši vládci ani nejsou podle toho, jak si je zasloužíme, ale podle toho, jak moc dokážeme pochopit, na co se v následujících rocích zaměřit, abychom pocítili, že ne vždy nám musí vládnout ti nejlepší... Prostě některé věci bereme jako samozřejmost, a když za ně přestaneme prosit, nezbude nám, než se pak divit. Ale vše má smysl, a to i poslanecká sněmovna bez KDU-ČSL. A jak z toho? Poučit se napříště a nevzdávat se! Možná vidím až přílišný rozdíl mezi slovy "zasloužit si" a "vyprosit si", ale mnohdy dostáváme mnohem víc, než si zasloužíme jen proto, že (ne)prosíme...

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Díky moc všem za příspěvky. Koukám, že jsem se dotkl moc aktuálního tematu - a to je dobře. <br />
<br />
Na otázku, zda Bůh dosazuje i krutovládce a diktátory, je odpověď v Písmu, jak SZ, tak NZ. <br />
<br />
Vládcové jsou povoláni ke službě. Nicméně krutovládci i diktátoři jsou z Božího dopuštění. Vždyť kdo odsoudil Ježíše - Pilát. Jaký byl Pilát? A co Herodes? Bůh jej přece nezahubil pro ukrutný zločin zabití betlémských neviňátek, ale uchránil Ježíše tím, že utekli do Egypta a tam setrvali, než Herodes zemřel. A můžeme jít hloubš, třeba k Babylonskému zajetí, ke králi Saulovi..., a stejně tak, můžeme jít i do dějin, o kterých Bible nepíše a ejhle, kolik je krutovládců i v dnešní době a Bůh je nezahubí, ba jim dopřává slávu. Vždyť On je všechny povolal k životu, ale oni se nerozhodli pro Boha a to je ten jejich problém.

domecek

Omlouvám se, že se opakuji z jiných diskusí - já jen, že je diametrální rozdíl mezi Boží vůlí a Božím dopuštěním<br />
<br />
MartyR píše, že Bůh dosazuje vlády a krále a to je, myslím, velmi nešťastná formulace

domecek

to VVRH ad 1. 6. 2010 19:57<br />
<br />
Myslíš, že Pilát byl diktátor a krutovládce?

MartyR

Venouši ono je to i v Písmu,jen to nemůžu najít :-(

domecek

Slovo "dosazuje" mi našel v ekumenickém překladu Písma vyhledavač jen zde: <br />
<br />
Jób 36/7 <br />
"Od spravedlivého neodvrací zrak; s králi je na trůn dosazuje navždy a jsou vyvýšeni." <br />
<br />
Jinak připouštím, že jsi něco podobného v Písmu četl MartyRouši, jasně, ale v Písmu je také věta: "Bůh tu není" - třeba brát v úvahu kontext a správně interpretovat ;)

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Pilát byl celkem slabý politik, alespoň, co víme z Písma, nicméně nebyl zvolen z vůle Izraelitů, ale dosazen Římany, tedy podrobovatel národa určitě jo. Jinak vždycky král se s oblibou nechal oslovovat: z Boží vůle král, leč mohl být z Božího dopuštění. Když Bůh něco dopustí, je to také v jeho plánu spásy. Vždyť připustil i Jidáše ke zradě a mohl to udělat jinak. Bůh prostě s námi počítá a nechává nám svobodu. A termín Boží vůle nebo Boží dopuštění je pouze na základě našeho pocitu. Job také z Božího dopuštění trpěl a bylo to pro něj požehnáním a z Božího dopuštění byl na kříži i spravedlivý lotr nebo to byla Boží vůle? Stejně si někdo může říct, že biskupa máme z Boží vůle a jiný to vidí jako Boží dopuštění, stejně tak o vládě. Opravdu tenký led je mezi Boží vůlí a Božím dopuštěním.

domecek

VVRH:"Když Bůh něco dopustí, je to také v jeho plánu spásy."<br />
<br />
Domecek: To že Bůh dopustil Luciferův pád, byl Boží plán? To že Bůh dopustil pád člověka v ráji, byl také Boží plán spásy? Skrátka je Boží plán všechno to zlo na světě? <br />
<br />
VVRH: "A termín Boží vůle nebo Boží dopuštění je pouze na základě našeho pocitu."<br />
<br />
Domecek: <br />
Bude-li to či ono Boží vůle, ano, můžeme mít u toho pocit, že to Boží vůle je, ale stejně tak u toho můžeme mít pocit, že to Boží vůle není. Náš pocit to nezmění.<br />
<br />
<br />
Stejně tak, jako můžeme mít pocit u něčeho, co Boží vůle není, že to Boží vůle je.<br />
Náš pocit s tím, jak to ve skutečnosti je, nemá co dělat!

domecek

Skrátka - Zkrátka<br />
<br />
:))

MartyR

Domeček:Luciferův pád určitě nebyla Boží vůle.I andělé dostali svobodnou vůli,stejně jako lidé.Hold pýcha je pýcha... <br />
Každý se svobodně může rozhodnout jestli svůj život prožije s Bohem nebo bez něj.Díky mu za ten plán spásy.<br />
<br />
VVRH: Pokud tuším,tak Herodes,či někdo před ním,snad sám požádal Řím o protektorství.Možná se mýlím...

Vojtěch Hýbl (VVRH)

O velikonoční vigilii (v noci na neděli zmrtvýchvstání) se ve slavnostním chvalozpěvu zpívá: ó šťastná vina...<br />
<br />
Takhle by to znělo jako blud, protože, jak může být vina šťastná, kde v tom můžeme vidět Boží plán?<br />
<br />
Dlouho jsem to nemohl pochopit, až jsem se do toho zaposlouchal pořádně a slyšel to v celku: ó šťastná vina, pro kterou přišel na svět Spasitel tak vznešený a veliký.<br />
<br />
A když se tedy podívám na tento celek, začínám chápat i tento Boží záměr, ale stejně nemám šanci ho pochopit, protože nejsem Bůh, ale člověk.<br />
<br />
Nelze tvrdit, že v Božím plánu je všechno zlo na světě, protože to plánujeme my ze své svobodné vůle, kterou nám Bůh dal. Kdyby nám nedal svobodnou vůli, vůbec by nás nepotřeboval, protože Bůh nepotřebuje loutky. Ale Bůh ve své prozřetelnosti ví, jak jej zklameme, když půjdeme do hříchu. Vždyť na vykoupení hříchů dal svého jednorozeného Syna.<br />
<br />
Nicméně účelem tohoto blogu není vykládat katechismus, který stejně všichni na signálech známe.Katechismem však nemyslím katolický katechismus, ale obecně, protože každá církev má svůj katechismus, kterým se řídí. Jen Bible je stejná.

domecek

"... ó šťastná to vina..."<br />
<br />
ó nešťastná to formulace!!!<br />
<br />
"ó šťastná vina, pro kterou přišel na svět Spasitel tak vznešený a veliký" = a který se KVŮLI NÁM ponížil až do krajnosti - nechal se poplivat, zmlátit, zmučit a zabít - abychom my mohli žít - nemělo by nám být stydno?!

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Že tu nebudem probírat tak katechismus? Kdyby se Bůh nechtěl ponížit, už by nás zatratil. Ale On nám slíbil Vykupitele a poslal svého Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Ten Vykupitel je vznešený a veliký. Je tak veliký, že i to, co je zlé a sápe se na nás, vzal na sebe. V Ježíši máme i tuto oporu. Přece těm, kdo milují Boha, vše napomáhá dobrému. Jestli vše, tak i tedy dobré i zlé. Nebo jak říká Job: Dobro od Boha bereme a zlo brát nemáme?

domecek

to VVRH<br />
<br />
jaksi Ti uniká, že zlo o kterém se bavíme, není od Boha, ale od nás

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Neuniká. Je mi jasné, že původcem zla není Bůh, ale zvůle člověka pokoušeného ďáblem. Ale téma článku není na dobro a zlo, jen výsledek voleb, který nás možná trochu zklamal, ale můžeme v tom vidět Boží vůli. A na nás je, abychom konali, co chce Bůh a hledali Jeho vůli.

domecek

VVRH:"Ale téma článku není na dobro a zlo, jen výsledek voleb, který nás možná trochu zklamal, ale můžeme v tom vidět Boží vůli."<br />
<br />
domecek: ...nebo Boží dopuštění

domecek

Tím nehodnotím tyhle volby (třeba to Boží vůle je, kdo ví), ale myslím to obecně, jako reakci proti automatickému chápání, že vše co se děje je Boží vůle, nebo že všechny vlády a vladaře dosazuje Bůh = ne každý král je z Boží vůle král, ač je třeba hlava pomazaná. Záleží čím, kým a proč.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Vrtání je mlácení prázdné slámy. Oba víme, o čem je modlitba a že modlitba není magie a vůbec nefunguje, že vyřkneme prosbu a přijde, co chcem, protože tím bychom omezovali Boha. Spíše je to právě naopak: Když se nemodlíme, je to tím, že Boha nepotřebujeme a tak máme, co si zasloužíme. Kolik je v Severní Koreji a Číně křesťanů a kolik je těch, kteří křesťanství vnímají a popírají. Kolik je u nás křesťanů a kolik je těch, kteří vidí křesťany, dokonce mnozí jsou křesťané z matrik a vůbec víru nežijí nebo ji dokonce potírají. To nám má Bůh jako žehnat, když Jej tvrdošijně odmítáme a říkáme: Nebudu sloužit? To opravdu nechápete nebo schválně nechápete?

MartyR

A nežehná Bůh zemi i třeba pro to málo lidí kteří mu patří?I kdyby byl jen jeden spravedlivý,Hospodin se k němu přizná,viz. starozákonní proroci,mnohdy sami proti všem.<br />
Může být útlak na křesťany (Čína,S.Korea),ale to bylo i v Římské říši a Bůh se oslavil.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Bůh žehná, ale Bůh nemlčí. Bůh vidí, není slepý a ví, co je pro nás nejlepší. Když svoboda, dá svobodu, když krutovláda, klidně dopustí.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Boha mlčícího zná jen ten, kdo nemá čisté svědomí. Bůh nemlčí, Bůh jedná a má nás rád. Nehodlám se hádat ani ponižovat Boha. Jestli máte, bratře, na Pána Boha jen výše zmíněné invokace, pak vězte, že jsme jen lidé, kteří nejsou schopni vypovědět Boží velikost. Ano, k tomuto jsme naprosto nedostateční. Jestliže je jen všemohoucí a dobrý, pak je to pouze podle Vašich představ a takové omezování Boha je téměř urážející. Bůh je také nekonečně milosrdný,nejvýš spravedlivý, vševědoucí, nekonečně milující...<br />
<br />
V Božím dopuštění, jak to nazýváme, můžeme vidět Boží spravedlnost.<br />
<br />
Ale i to, co jsem napsal Boha málo vystihuje. Nevěřte jen v Boha podle svých představ, ale věřte Bohu a pak nebudete hledat nepodstatné rozdíly ve víře.<br />
<br />
Mimochodem, formulací, jakou jste to napsal, by mě mohlo lehce napadnout takový hloupý nápad, že věříte v mnohobožství.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Každopádně děkuji za podmětné komentáře. Ikdyž se neshodujeme, má to své plody.

Zobrazit 27 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio