Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Růženec

Báseň k svatému růženci

Jelikož růženec je moje denní modlitba, často o něm rozjímám a pro oživení jsem složil občas nějakou tu báseň. Tato je poslední a jediná, která stojí za to napsat. Její předchůdkyně jsou ještě o 15 tajemstvích, v různém stylu napsané, trochu jednodušší a myšlenkově méně pestré, spíše jsou tam jen uměle vytvořené rýmy z toho, co mě zrovna napadlo. Ani tato báseň není nějak dokonalá. Nemá církevní schválení, ale klidně pro soukromou pobožnost se hodí modlit zvláště, když v je máj či říjen, měsíce zasvěcené Panně Marii.

Drahotuše 17. září 2005


> HYMNUS K RůŽENCI

Do rukou beru růženec,
chci rozjímat o životě tvém, Pane.
Na přímluvu tvoji Matky
zázrak ať se stane.

>RADOSTNÝ

Začínám radostně o tvém narození.
Maria říká ANO andělovi.
Na její přímluvu
začneme život nový.

>SVĚTLA

Naše srdce ať svítí
v růženci plném světla.
Jak kvete jarní kvítí,
by naše duše kvetla.

>BOLESTNÝ

Bolest tvou, Pane, rozjímám,
duše má je smutná.
Vím, že ti stále přidávám,
že hřích mi stále chutná.

>SLAVNÝ

V slávě svět mění se,
Kristus z mrtvých vstal.
Zázraky stále dějí se,
vždyť nám Život dal.


Drahotuše 13.října 2005

>RADOSTNÝ

To, co Adam pokazil,
Bůh do pořádku dal.
Marii na to připravil,
Gabriel radost zvěstoval.

Maria radosti plná je,
za Alžbětou běží,
tam chválu Bohu zapěje
a Alžbětu střeží.

Král rodí se ve stáji,
takový je Boží plán.
Králové jinak se mají,
k Pánu však je chudý zván.


Drahotuše 30. října 2005

S radostí vcházejí
do Božích bran,
Ježíše obětují,
Bohu je dán.

Ve dvanácti letech
Ježíš tam jde sám,
zůstává tam klidně,
je to jeho chrám.

>SVĚTLA

Když třicet let mu bylo,
Jan ho pokřtil v řece,
by se dělo Boží dílo,
udělal tak přece.

Svatbu Ježíš posvětí
na Matčino přání.
Vodu ve víno promění
a svatbu zachrání.


Drahotuše 10. listopadu 2005

Ježíš mluví k lidu
a pokání žádá.
Uznejme svou bídu,
ať přemůžem hada.

Na vysokou horu
tři učedníky vzal.
Byli tam pospolu,
svou moc jim ukázal.

Při večeři poslední
chlém v své tělo dal,
víno v krev svou promění
řka: konejte tak dál.


Drahotuše 7. ledna 2006

>BOLESTNÝ

Getsemanská zahrada
krev Pánovu pije
a Jidášova zrada
do srdce se vlije.

Bičování kruté rány
Pán na těle cítí,
otvíraj se pekel brány,
když začíná bití.

Hle, váš král
korunu má z trní.
(úprava z 3. května 2010)
Kéž by se každý kál,
vždyť hříchy tolik brní.


Drahotuše 8. ledna 2006

Abys vzal svůj kříž,
vyzývá tě Spasitel.
Budeš tak nebi blíž,
to slibuje Vykupitel.

On sám za tě zemřel
a všechno ti dal,
jen se dívej na kříž
a rozjímej dál.


Drahotuše 15. ledna 2006

>SLAVNÝ

Kristus z hrobu vstává,
nikdo z lidí to nevidí.
Chvalme Pána (aleluja) Sláva!
V tom je spása všech lidí.

Pán se učedníkům ještě ukazuje,
pak po čtyřiceti dnech
do nebe vystupuje
a věčnou slávu nám připravuje.

Učedníci modlí se
v jednom večeřadle
a zázraky dějí se,
maj oheň na hlavě.

A Maria, Panna,
do nebe je vzata.
Chvalme všichni Pána,
ráje otevře nám vrata.

Král Matku v nebi oslaví,
by Královnou byla,
s ní Království zvítězí
Boží moc a síla.

>ZA DUŠE V OČISTCI

Na dušičky vzpomínám
a za ně prosím teď:
Odpust, Pane, jim i nám,
do nebe nás veď.

>PO RADOSTNÉM

Můj milý Ježíši,
naplň mě radostí
a v tento čas nynější
nedej ospalosti.

>PO SVĚTLA

Pane, tys žil mezi námi,
život náš jsi žil.
Kéž jsme tvými chrámy
dokud máme sil.

>PO BOLESTNÉM

Tys naše bolesti a hříchy
vzal všechny na sebe,
zval hory naši pýchy,
ať dostanem se do nebe.

>PO SLAVNÉM

Všechna sláva světa
naší radostí ať není.
Zde žijeme jen léta,
toužíme po spasení.

>PO CELÉM

Rozjímal jsem, Pane,
život tvůj celý.
Tvůj Duch ať mnou vane,
s tebou ať lámu, co od tebe mě dělí.
(úprava 3.5.2010
... ať jsem tvůj celý.)

Zobrazeno 1592×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio