Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Modlitba růžence

 

Úvod k modlitbě růžence


Tuto modlitbu se modlím, když už jsem třeba unavený a nemám sílu na modlitbu vlastními slovy před modlitbou sv. růžence. Lze ji i zkrátit, nebo použít jako večerní modlitbu.


Dříve, než začnu rozjímat nad tajemstvími posvátného růžence, prosím za odpuštění svých hříchů a nedokonalostí, které ve mě rozmazávají Boží obraz.

Odpust mi, Pane, moje nevěrnosti a dej mi sílu zříkat se ducha zla, i všeho, co působí a čím se pyšní.

Vzdávám ti, Pane, chválu, neboť jsi nevýslovně dobrý a neustále mě miluješ. Dáváš mi tento den, abych tě mohl milovat a chválit. Nikdy v tom nebudu dokonalý a vždy budu tvým dlužníkem.Dopřej mi, abych konal dobro ve tvém jménu.

Děkuji ti, Pane, za všechny krásy a radosti, kterými jsi mě dnes obdařil, ale také za těžkosti a bolesti, které ti také obětuji a vím, že to proměníš a využiješ ke své oslavě.

Ty, Pane, znáš mé srdce, které je naplněné různými potřebami. Dříve, než to vyslovím, víš, po čem toužím a komu zvláště chci vyprožovat tvoji pomoc a dobrotu.

Prosím tě za své blízké, příbuzné a přátele, zvláště za ty, kteří se od tebe odvrátili. Dej jim pocítit svou lásku.

Prosím také za ty, kterým jsem svou modlitbu a pomoc slíbil jako kmotr, aby nacházeli svou útěchu v tobě a po tobě stále více toužili a dosáhli věčné radosti (Tomáš Natanael- biř., David Šimon - kř., Václav Vojtěch - biř., Martin - kř., Zdeněk Jan - biř.)

Prosím i za své bližní, kteří mě o modlitbu požádali či za které bylo požádáno, také za ty, u nichž vidím zvlášť potřebu se za ně modlit, aby chodili po tvých cestách a poznávali tvoji velikost.

Nezapomínám ani na společenství, jejichž jsem součástí a které se scházejí ve tvém jménu, ať jsme všichni jedno v tobě. (Antiochia, FARKA, táborníci, ministranti, děti v náboženství, Rodina Neposkvrněné, Modlitební společenství, farnost Svébohov, Drahotuše a okolí /Malá Antiochia/)
Z těchto chci prosit zvláště za... (místa, osoby)

Chci pamatovat i na lidi v nouzi i na misiích. Dej jim dar víry a pomoz světu, aby se dokázal rozdělit a pomoci chudým a opuštěným lidem. Vždyť ty nezapomínáš na žádného člověka. (Severní čechy, Haiti...)

V neposlední řadě tě prosím také na úmysly Rodiny Neposkvrněné. Ti pamatují zvláště na sv. otce, biskupy, kněze, bohoslovce, řeholníky, řeholnice a mládež, hříšníky, tělesně i duševně nemocné a duše v očistci.

Také pro sebe chci žádat tvou pomoc zvláště ve věcech mého povolání a zaměstnání. Ukaž mi, Pane, cestu, po níž mám kráčet.

Prosím též za aktuální potřeby církve ve světě, lidí ve světě i všech lidí v naši zemi.

Děkuji ti, Pane, za vyslyšení proseb. Vím, že dáš ještě mnohem více.

Toto všechno svěřuji tvé milosti a lásce v modlitbě svaého růžence na přímluvu tvé Matky, Panny Marie a mých svatých patronů a věřím, že mě vyslyšíš a dáš mi i mnohem více nezasloužených darů.


(v Drahotuších 11.9. 2005, lehce upraveno a zaktualizováno v Drahotuších 11.5.2010)


Zobrazeno 1585×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio