Vymlouvat se, to by mi docela šlo. A tak tu píšu takové zajímavé i nezajímavé věci. Něco, co jsem zažil s Bohem či s blížními nebo co mě zrovna napadlo.

Litanie ke svatým

 

Litanie k mým patronům při křtu, biřmování i k větší cti a slávě Boží


Pán mi dává mnoho milostí a síly. Já jen nešikovně se snažím hledat cestu, kudy mám jít. Dělám mnoho kopanců a hříchů. V litaniích si však mohu uvědomit, že nejsem sám. Je mnoho těch, kteří byli přede mnou a třeba na tom nebyli o mnoho lépe, než já. Tyto všechny oslavujeme a víme o nich, že se již radují.

Mimořádný vzor mám v Panně Marii, protože ta se jako jediná z lidí nikdy nedopustila hříchu a ani nepodléhala hříchu dědičnému. Největším vzorem je však sám Pán. Ano, Bůh poslal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný.

Sv. Petr je skála církve a sv. Cyril a Metoděj nám zvěstovali evangelium. Každý člověk má svého strážného anděla, který za něj prosí u Boha. O tom, že tomu tak je, svědčí i Písmo svaté. Vojtěch a Václav jsou moji křestní patronové a oba mi mají co říct svým životem. Sv. Radim je můj biřmovací patron (bratr sv. Vojtěcha,  byl všude s Vojtěchem a pokračoval v jeho díle). Sv. Dominik Savio je patronem ministrantů. Velice jsem vždy obdivoval jeho víru a má čestné místo mezi dalšími patrony, které uctívám.

Tyto litanie vznikly v čase před mou maturitou v Luhačovicích. Rád jsem se je vždy modlil.Když byly nové, tak i často. Teď jsem našel jen jejich přepis, který je o rok později, než vznikly. To, co je zde je včerejší přepis. Je zde četně úprav. Jak se za 12 let změnil můj pohled. Dříve byl trochu naivnější a zkreslenější a, ač toto není nic uměleckého, tak i ještě méně umělečtější. 


Bože, Otče, Stvořiteli světa,
každý tvor ať oslavuje tě.
Ať stále všechno tvorstvo vzkvétá
a neustále oslavuje tě.

Bože, Synu, Vykupiteli,
kterýs naše viny křížem smyl,
lidstvo, ať se veselí,
žes ráj pro nás oživil.

Bože, Svatý Duchu,
který jsi církve Pán,
ať tobě dopřáváme sluchu,
by nám ráj byl darován.

Bože, v Trojici jsi jedno,
dej, ať tak tě velebíme.
Bože pro nás ty jsi všechno,
dej, ať tak tě oslavíme.

Maria, Matkou jsi Boží.
Jsi také Matka naše, naše Paní.
Ať se ti všechno tvorstvo koří,
Matko, v přímluvě buď naši zbraní.

Svatý Petře, první pastýři,
přimlouvej se za stádo své,
ať jako Kristovi rytíři
do nebe dojdeme.

Svatí Cyrile a Metode,
kteří Moravany jste pozvedli,
kéž tento národ s Bohem jde
a s Bohem se veselí.

Můj strážný anděle,
buď se mnou v každý čas,
ochraňuj mě směle
a zlu zbuduj hráz.

Můj křestní ochránče, svatý Vojtěchu,
veď mne po správných cestách
a dej mi vždy, prosím, útěchu
ve všech životních tmách.

Svatý Václave, další ochránče můj,
i ty mi dej sílu,
ve všech zkouškách při mně stůj,
ať zachovám si víru.

Biřmovací ochránče, svatý Radime,
volám k tobě o přímluvu zas,
ať víru v Krista dále nosíme,
prosím, přimluv se za nás.

Svatý Dominiku Savio, služebníku Boží,
kéž Bohu sloužím s radostí,
tak, jak se správně slouží
a dosáhnu Boží milostí.

(Všichni svatí, světice i světci,
vy dosáhli jste věčné slávy Páně,
my zde jsme jen chybující,křechcí,
přimluvte se, ať dojdem k nebes bráně.)

Pane náš, Beránku Boží,
smiluj se nad námi,
ochraň nás z trní a hloží,
ať tě oslavujem chválami.


Původní text: 21.5.1997
Přepis: 15.7.1998
Nová úprava: 19.4.2010

Zobrazeno 1362×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

O mně

Vojtěch Hýbl (VVRH)
na signály.cz

Co zatím jsem? Inu, jsem Vojta. Pocházím z Václavova. Vystudoval jsem maturitní obor Knihkupec v Luhačovicích, postupně se ze mě stal pastorační asistent v Drahotuších a teď jsem čerstvě dokončil bakaláře teologických nauk. Ano: "Sedm let jsem v Písku študýroval... (pardon v Olomouci) ani jednu Pannu nemiloval... (to nevím, jestli je pravda)..." a tak se snažím s pomocí Boží alespoň něco dělat dál na cestě do nebe.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio